Przeskocz do treści

Delta mi!

  1. Algorytmy

    Sortowanie biegunowe a dualizacja

    Jedną z najczęściej wykonywanych operacji w geometrii obliczeniowej jest sortowanie biegunowe (zwane też kątowym) zbioru math punktów na płaszczyźnie względem wybranego punktu. Innymi słowy, chcemy uporządkować punkty math według współrzędnej kątowej w układzie biegunowym zaczepionym w wybranym punkcie math Stosując jeden z efektywnych algorytmów sortowania, operację tę można zrealizować w czasie math