Przeskocz do treści

Delta mi!

Fizyka

nowości (w skrócie)

tematy

nowości

warto przeczytać

Jak to działa?

Nowe pomysły

Jak zrobić z fal pułapkę?

Szymon Charzyński

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Autor: Szymon Charzyński
  Afiliacja: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Wersja do druku [application/pdf]: (150 KB)
obrazek

W poprzednim numerze pisaliśmy o falach niosących moment pędu. Wprowadziliśmy rozróżnienie na spinowy i orbitalny moment pędu. Ten pierwszy jest związany z polaryzacją fali i w związku z tym charakteryzuje tylko fale poprzeczne, dla których występuje zjawisko polaryzacji. Orbitalny moment pędu jest natomiast związany z kształtem frontu falowego i może być niesiony przez każdy rodzaj fali. Teraz zajmiemy się bliżej własnościami fal niosących orbitalny moment pędu.

Ciemna materia z profilu

Klaudia Kowalczyk

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Autor: Klaudia Kowalczyk
  Afiliacja: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 • Wersja do druku [application/pdf]: (1140 KB)
obrazek

NASA/JPL-Caltech

Galaktyka w Andromedzie (M31).

Tajemnica ciemnej materii fascynuje naukowców od dekad: w latach siedemdziesiątych Vera Rubin zaobserwowała odbiegające od przewidywań zachowanie się krzywej rotacji galaktyki w Andromedzie (M31). Nie da się jej wyjaśnić na gruncie dynamiki Newtona bez uwzględnienia, obok obserwowanych gwiazd, gazu i pyłu, dodatkowego masywnego składnika rozciągającego się daleko poza obszar zajmowany przez materię świecącą. Składnik ten nazywamy halo ciemnej materii.

Problem promienia protonu (chyba) wyjaśniony

Grzegorz Łach

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Autor: Grzegorz Łach
  Afiliacja: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (46 KB)

Wiadomo, że proton nie jest cząstką punktową - złożony jest z trzech kwarków "posklejanych" gluonami i jest opisywany przez pewien przestrzenny rozkład ładunku elektrycznego, rozkład momentu magnetycznego, polaryzowalność elektryczną i magnetyczną. W szczególności sensowne jest pytanie o to, jaki jest promień protonu, a w burzliwej historii pomiarów tej wielkości właśnie nastąpił kolejny zwrot akcji.

Prosto z nieba

Szybka wizyta

Michał Bejger

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Autor: Michał Bejger
  Notka biograficzna: Profesor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Członek zespołu naukowego Virgo (Virgo-POLGRAW), który w lutym 2016 r. odkrył fale grawitacyjne.
 • Wersja do druku [application/pdf]: (75 KB)

Przestrzeń międzyplanetarna jest pełna mniejszych lub większych ciał - komet i asteroid - poruszających się względem Ziemi i potencjalnie jej zagrażających. Dane NEO Coordination Centre (Near-Earth Objects, obiektów bliskich Ziemi) Europejskiej Agencji Kosmicznej zawierają parametry orbit około 15 tys. obiektów NEO (w tym ponad 100 komet), z czego ponad 500 jest sklasyfikowanych jako obiekty o niezerowym prawdopodobieństwie kolizji z Ziemią. Rzecz jasna, wciąż odkrywane są nowe obiekty. Niedawno zarejestrowano NEO nowego rodzaju.

Barwne światy mieszkańców planet pozasłonecznych

Lech Falandysz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Wersja do druku [application/pdf]: (57 KB)

Zastanówmy się, czy mieszkańcy innych planet mogą postrzegać barwy w sposób podobny do naszego. Zagadnienie to jest, oczywiście, bardzo hipotetyczne, ponieważ: primo - nie znamy jeszcze mieszkańców jakichkolwiek planet innych niż Ziemia, secundo - jeżeli są tam mieszkańcy, to nie wiemy, na jaki zakres długości fal elektromagnetycznych wrażliwe są ich narządy wzroku. Puśćmy jednak wodze fantazji i dokonajmy odpowiednich obliczeń, wzorując się na właściwościach wzroku ludzi i zwierząt, biorąc pod uwagę niektóre cechy promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni naszej planety.

Niebo jak własna kieszeń

Niebo w marcu (2018)

Ariel Majcher

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Wersja do druku [application/pdf]: (75 KB)

Do końca marca wysokość Słońca w południe zwiększy się jeszcze wyraźniej niż w lutym - o ponad ○ |11 i w tym czasie długość dnia urośnie o kolejne 2 godziny, do prawie 13 godzin. 20 marca, o godzinie 17:15 naszego czasu Słońce przekroczy równik niebieski w drodze na północ i tym samym na północnej półkuli Ziemi zacznie się astronomiczna wiosna...

Nowe pomysły

Wszechświat w łazience

Krzysztof Turzyński

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: styczeń 2013
 • Publikacja elektroniczna: 1 stycznia 2013

Małą łazienkę można, zdaniem architektów, optycznie powiększyć, montując w niej duże lustro. W miejscach mniej ograniczonych wymaganiami funkcjonalności, takich jak toalety muzeów sztuki nowoczesnej czy klatki schodowe centrów handlowych, umieszcza się niekiedy lustra na przeciwnych ścianach, co daje złudzenie nieskończonej głębi w kierunkach prostopadłych do luster...

Jak to działa?

Nagrody Nobla

Skąd wiadomo, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej, i co to oznacza?

Mateusz Iskrzyński

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: październik 2012
 • Publikacja elektroniczna: 30 września 2012
 • Autor: Mateusz Iskrzyński
  Afiliacja: doktorant, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski

Nagrodę Nobla z fizyki w roku 2011 otrzymali Saul Perlmutter, Brian Schmidt i Adam Riess w uznaniu wyjątkowego postępu w pomiarach astronomicznych o ważnych konsekwencjach dla kosmologii. Udowodnili oni, że - o ile nasz opis Wszechświata jest poprawny - Wszechświat rozszerza się coraz szybciej. To liczące sobie zaledwie dekadę odkrycie w zasadniczy sposób zmieniło nasze rozumienie kosmosu.

O paradoksach w astronomii

Michał Bejger

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: sierpień 2012
 • Publikacja elektroniczna: 31 lipca 2012
 • Autor: Michał Bejger
  Notka biograficzna: Profesor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Członek zespołu naukowego Virgo (Virgo-POLGRAW), który w lutym 2016 r. odkrył fale grawitacyjne.

Paradoksem w naukach przyrodniczych nazywa się najczęściej zaskakujący wynik hipotezy, która okazuje się nieprawdziwa z powodu zbyt odważnie, a często nieświadomie czynionych założeń. Historia astrofizyki dostarcza wielu znanych przykładów, wśród nich np. paradoks Olbersa (dlaczego nocne niebo jest ciemne?) czy paradoks bliźniąt (czemu jeden z braci po powrocie z podróży relatywistyczną rakietą jest młodszy od tego, który został na Ziemi, skoro poruszali się względem siebie z tą samą prędkością?).

Jak to działa?

Podstawy energetyki jądrowej

Przemysław Olbratowski

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2012
 • Publikacja elektroniczna: 2 marca 2012
 • Autor: Przemysław Olbratowski
  Afiliacja: pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ds. makrokierunku studiów Energetyka i Chemia Jądrowa
 • Wersja do druku [application/pdf]: (234 KB)

Energetyka jądrowa nie stanowi fundamentalnej dziedziny wiedzy, takiej jak matematyka czy fizyka. Jest natomiast dziedziną bardzo szeroką - zrozumienie całości występujących tu zagadnień wymaga znajomości fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego, termo- i hydrodynamiki, ale również takich nauk jak ekologia, ekonomia czy nawet socjologia. W tym krótkim artykule przedstawimy tylko fizyczne podstawy tej gałęzi przemysłu.

o fizyce w rubryce...

dziwolągi

obrazek
Co zrobić z wierzchowcem, żeby nie wypaść z siodła?
obrazek
Do czego służy pierścień Kaca?
obrazek
Czas to czy Przestrzeń?
obrazek
Czy jesteś pewien, że umiesz tańczyć?
obrazek
Perpetuum mobile? A jakiego gatunku?
obrazek
Ile trzeba mieć atomów, żeby móc chodzić prosto?
obrazek
Czy ciekła piana jest mokra czy sucha?
obrazek
Czy za pomocą taśmy klejącej można było zdobyć Nagrodę Nobla? Tak, ale mózg też się przydał...
obrazek
Czemu to Słońce świeci na zielono?
obrazek
Czyliżby czcze kule umiały wznosić się wysoko?
obrazek
Jak działa bąbelek?
obrazek
Ile qbitów zmieści się na końcu tego komputera?
obrazek
Czy ta kropka wygląda jak najstarsza gwiazda we Wszechświecie?
obrazek
Coś tu śmierdzi, czy to chlor?
obrazek
Oops-Leon!
obrazek
Gdzie najłatwiej znaleźć kwazikryształ o dekagonalnej symetrii?
obrazek
Co Demon Laplace'a myśli chaosie deterministycznym?
obrazek
Czy próżnia może być jeszcze bardziej próżna?
obrazek
Jak działa koło (rowerowe)?
obrazek
Czy aby nie mieszkamy w trójwymiarowej sferze?
obrazek
Co tak pięknie gra?
obrazek
Jak działa proca grawitacyjna?
obrazek
Dlaczego Hanny's Voorwerp jest taki zielony?
obrazek
Kiedy ćwierka czarna dziura?
obrazek
A cóż to za kulka, co się nie stacza z równi pochyłej?
obrazek
Czy można tym zamieszać herbatę? A mleko?
obrazek
A co będzie, jak fala poprzeczna spotka falę podłużną?
obrazek
Czy rozhuśtanie możliwe jest?
obrazek
Czy pustą butelką można podpalić sklep monopolowy?
obrazek
Czy Dirichlet znał Pigeonhole principle?
obrazek
Czy dziura może wirować?