Przeskocz do treści

Delta mi!

LXII Olimpiada Fizyczna

Konrad Dziatkowski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2013
  • Publikacja elektroniczna: 28-05-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (176 KB)
obrazek

W dniach 5-9 kwietnia br. odbył się w Warszawie finał LXII Olimpiady Fizycznej. Do tegorocznych zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowało się 56 zawodniczek i zawodników.

obrazek

W sobotę 6 kwietnia uczestnicy w dwóch turach rozwiązywali zadanie doświadczalne, którego celem było wyznaczenie współczynnika odbicia światła od powierzchni rozdziału aluminium-powietrze. Przeprowadzenie eksperymentu wymagało zestawienia układu, w którym wiązka ze wskaźnika laserowego wielokrotnie odbijała się od układu dwóch aluminiowych lusterek. Zadanie okazało się tylko umiarkowanie trudne i większość uczestników finału Olimpiady uzyskała za nie przynajmniej 20 punktów. Doświadczalna część tegorocznych zawodów była za to popisem pomysłowości uczniów, którzy wykonali zadanie na wiele różnych sposobów i – co ciekawe – rozwiązanie przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady Fizycznej nie było najbardziej popularne. Jedno z bardziej oryginalnych rozwiązań (autorstwa Pawła Zaleckiego z Krakowa) zostało wyróżnione przez KGOF.

W niedzielę 7 kwietnia zawodnicy rozwiązywali zadania teoretyczne, które okazały się zdecydowanie większym wyzwaniem niż zadanie doświadczalne z poprzedniego dnia. Pierwszy problem teoretyczny, którego tematem był ruch układu dwóch walców i klocka, rozwiązało bezbłędnie tylko dwóch uczestników finału Olimpiady.

Jeszcze trudniejsze okazało się zadanie drugie, wymagające analizy naprężenia powłoki balonu wznoszącego się w atmosferze. Żadnemu z zawodników nie udało się uzyskać kompletu punktów za to zadanie. Natomiast zadanie trzecie, w którym należało opisać ruch metalowego walca w niejednorodnym polu magnetycznym, wyraźnie zróżnicowało zawodników. Dziewięciu z nich rozwiązało je bezbłędnie lub z tylko niewielkimi usterkami, podczas gdy prawie dwie trzecie uczestników finału Olimpiady nie otrzymało za to zadanie żadnych punktów.

Na podstawie uzyskanych ocen, stosując regułę regulaminową, KGOF wyłonił spośród finalistów jedenastu laureatów. Zwycięzcą 62. Olimpiady Fizycznej został z wynikiem 94 pkt. Jakub Supeł z Warszawy, który – co warto podkreślić – aż o 13 punktów wyprzedził zawodnika sklasyfikowanego na miejscu drugim. Zwycięzca otrzymał jako nagrodę główną laptop; inni z laureatów otrzymali m.in. tablet, kalkulatory naukowe, czytnik e-booków, pamięci przenośne. Wszystkie nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez firmy Eurotek International i Hamamatsu.

Treści zadań wraz z wzorcowymi rozwiązaniami z tegorocznej edycji Olimpiady Fizycznej można znaleźć na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej: http://www.kgof.edu.pl/.

A oto laureaci w kolejności zajętych miejsc:

1.
Jakub Supeł, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2.
Kacper Oreszczuk, VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
3.
Adam Krasuski, II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
4.
Jakub Mrożek, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
5.
Kamil Kaczmarek, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6.
Paweł Czajka, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Liceum Akademickie w Toruniu
7.
Paweł Nałęcz-Jawecki, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
8.
Igor Kotrasiński, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
9.
Robert Ferens, II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
10.
Paweł Zalecki, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
11.
Aleksander Matusiak, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie