Przeskocz do treści

Delta mi!

Słowa pierwsze

Jakub Radoszewski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2010
  • Publikacja elektroniczna: 01-01-2015
  • Wersja do druku [application/pdf]: (369 KB)

W numerze 10/2010 Delty pojawił się artykuł Wojciecha Plandowskiego, w którym autor po ciężkich bojach pokazuje rozwiązanie pewnego konkretnego typu równania na słowach. Mogłoby się wydawać: udało się, sprawa skończona. Tymczasem przy okazji w artykule pojawia się definicja i kilka ważnych własności słów pierwotnych, a stąd już tylko mały krok do innej ciekawej rodziny słów, mianowicie do słów pierwszych. To dobry pretekst, by coś o nich opowiedzieć.

Przypomnijmy, że słowo pierwotne to takie, które nie jest potęgą ( | k u dla |k⩾ 2 ) żadnego niepustego słowa. Znamy już kilka własności takich słów, w szczególności to, że każde słowo w przedstawia się jednoznacznie w postaci |w= uk, gdzie u jest pierwotne; w tym artykule będzie nam wygodnie nazwać | u pierwiastkiem pierwotnym słowa | w. Dalej, wiemy, że każdy obrót cykliczny słowa pierwotnego jest pierwotny, a dodatkowo wszystkie takie obroty stanowią różne słowa. Wśród tych obrotów jedno słowo jest, w szczególności, najmniejsze leksykograficznie, tj. najmniejsze w porządku słownikowym. Każde takie słowo pierwotne najmniejsze w klasie swoich obrotów cyklicznych nazwiemy właśnie słowem pierwszym (inna nazwa: słowo Lyndona). Kilka przykładów słów pierwszych:  b,aabab, aaaab oraz niepierwszych: |aabaab, abaab. Zanim wyjaśnimy nieco tajemniczą nazwę rozważanej rodziny słów, przyjrzyjmy się następującej, równoważnej definicji słów pierwszych:

Twierdzenie 1. Niepuste słowo u jest pierwsze wtedy i tylko wtedy, gdy każdy właściwy sufiks | u (czyli końcowy fragment różny od | u i od słowa pustego jest leksykograficznie większy niż u.

  • Cały artykuł dostępny jest w wersji do druku [application/pdf]: (369 KB)