Przeskocz do treści

Delta mi!

Informatyczny kącik olimpijski

Równoważność palindromiczna (100)

Tomasz Idziaszek

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: grudzień 2016
 • Publikacja elektroniczna: 30 listopada 2016
 • Wersja do druku [application/pdf]: (54 KB)

W jubileuszowym odcinku kącika omówimy zadanie Równoważność palindromiczna, które pojawiło się na Obozie Naukowo-Treningowym im. A. Kreczmara w 2010 roku.

obrazek

Rys. 1 W 8-literowym słowie |w na pozycji i 3 występuje palindrom nieparzysty aba o długości 2r 1 3, gdyż |w oraz w

Rys. 1 W 8-literowym słowie |w na pozycji i 3 występuje palindrom nieparzysty aba o długości 2r 1 3, gdyż |w oraz w

Dwa słowa w i v | o długości n nazwiemy równoważnymi palindromicznie, jeśli dla każdej pary liczb |i oraz j, takich że | 1⩽ i⩽ j⩽ n, podsłowo | w[i..j] złożone z liter na pozycjach od | i -tej do | j-tej jest palindromem wtedy i tylko wtedy, gdy palindromem jest podsłowo |v[i.. j] złożone z liter na tych samych pozycjach. Mając dane słowo |w, należy wyznaczyć liczbę słów równoważnych mu palindromicznie, zawierających litery z ustalonego | A -literowego alfabetu.

Rozważmy pewien palindrom |w[i o nieparzystej długości | 2r+ 1, którego środek jest na pozycji | i w słowie | w, oraz który nie może być rozszerzony (tzn. nie istnieje dłuższy palindrom o tym samym środku). Zatem w słowie v także musi istnieć analogiczny palindrom, zatem muszą być spełnione równości liter |v[i− k] = v[i + k] dla | 1⩽ k⩽ r, oraz nierówność | v[i −r − 1] ≠ v[i + r+ 1]. Nietrudno się przekonać, że zbiór takich (nie)równości dla wszystkich pozycji |i (wraz z analogicznym zbiorem dla palindromów o parzystej długości) w pełni opisuje warunki, jakie musi spełniać słowo v, aby być palindromicznie równoważnym słowu | w (patrz Rys. 1).

obrazek

Rys. 2 Graf |G odpowiadający słowu w. Wierzchołki 2 i 4 są w tej samej składowej grafu ,G zaś wierzchołki 1 i 5 są połączone krawędzią ciągłą

Rys. 2 Graf |G odpowiadający słowu w. Wierzchołki 2 i 4 są w tej samej składowej grafu ,G zaś wierzchołki 1 i 5 są połączone krawędzią ciągłą

Zbiór ten możemy przedstawić jako graf |G o wierzchołkach |{1,2,...,n} odpowiadających pozycjom w słowie v. Krawędź łącząca dwa wierzchołki będzie przerywana, jeśli odpowiadające im pozycje w słowie muszą mieć tę samą literę, lub ciągła, jeśli muszą mieć różne litery. W ten sposób sprowadzimy nasze zadanie do problemu kolorowania grafu: liczba słów palindromicznie równoważnych słowu w jest bowiem równa liczbie kolorowań grafu G przy pomocy A kolorów (przy zachowaniu ograniczeń na wynikających z istnienia krawędzi ciągłych i przerywanych; Rys. 2).

Niestety, nie znamy wielomianowego algorytmu dla ogólnego problemu zliczania kolorowań grafów, będziemy musieli więc nieco bliżej przyjrzeć się szczególnej postaci grafu z zadania. Na początek pozbędziemy się krawędzi przerywanych, scalając łączone przez nie wierzchołki. Powiemy, że dwa wierzchołki |i oraz j należą do tej samej składowej w grafie , G jeśli są połączone przerywaną ścieżką. Każdą składową zastępujemy pojedynczym wierzchołkiem (o numerze będącym najmniejszym numerem wierzchołka z tej składowej), do którego wchodzą wszystkie krawędzie ciągłe poprzednio wchodzące do wierzchołków tej składowej.

obrazek

Rys. 3 Graf |G po zastąpieniu składowych pojedynczymi wierzchołkami. Liczba kolorowań tego grafu to | A

Rys. 3 Graf |G po zastąpieniu składowych pojedynczymi wierzchołkami. Liczba kolorowań tego grafu to | A

W tak uzyskanym grafie będziemy zachłannie kolorować wierzchołki w kolejności rosnących numerów. Załóżmy, że chcemy pokolorować wierzchołek i oraz że jest on połączony krawędziami ciągłymi z wierzchołkami o mniejszych numerach | j, j ,..., j . 1 2 k Kluczową własnością grafu, która umożliwi nam kolorowanie zachłanne jest to, że każda para wierzchołków spośród j1, j2,..., jk jest również połączona krawędzią ciągłą, czyli wszystkie one muszą mieć różne kolory, zatem wierzchołek |i możemy pokolorować na |A sposobów, niezależnie od kolorowania wierzchołków o mniejszych numerach (Rys. 3).

Dowód kluczowej własności jest nieco techniczny i wymaga przyjrzeniu się, jak mogą być położone palindromy w słowie |w. Powiemy, że dwa wierzchołki |i oraz jsąsiednie, jeśli należą do tej samej składowej, |i < j oraz nie istnieje k, że i < k < j i |k też należy do tej samej składowej. Dowód można przeprowadzić, udowadniając następujące własności:

 • Jeśli i, j są sąsiednie, to w[i..j] jest palindromem.
 • Jeśli i, | j są sąsiednie, x < j oraz x i j są połączone krawędzią ciągłą, to x i |i też są połączone krawędzią ciągłą (wynika z tego, że dla danej składowej wystarczy rozważać krawędzie ciągłe wchodzące do jednego wierzchołka z tej składowej - tego o najmniejszym numerze).
 • Jeśli x < y < j i j jest wierzchołkiem o najmniejszym numerze ze swojej składowej oraz x i | j są połączone krawędzią ciągłą oraz |y i j są połączone krawędzią ciągłą, to istnieje taki wierzchołek y ′ ze składowej wierzchołka y, że |x i y′ są też połączone krawędzią ciągłą.

Pozostaje oszacować efektywność powyższego algorytmu. Zbiór (nie)równości konstruowanych na podstawie słowa w, a które odpowiadają krawędziom grafu G może mieć rozmiar |O(n i taka też będzie złożoność czasowa i pamięciowa powyższego algorytmu. Zauważmy jednak, że nierówności (czyli krawędzi ciągłych) jest jedynie |O(n), pozostałe to równości, czyli krawędzie przerywane, służące do wyznaczenie składowych grafu. Czytelnikom Dociekliwym polecamy zastanowić się, jak można wykorzystać algorytm Manachera znajdowania palindromów w słowie, do zmniejszenia liczby rozważanych krawędzi przerywanych do liniowej.