Przeskocz do treści

Delta mi!

Klub 44 - Matematyka

Klub 44M - zadania II 2015

Marcin Kuczma

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2015
  • Publikacja elektroniczna: 01-02-2015
  • Wersja do druku [application/pdf]: (125 KB)

Liga zadaniowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcji Delty

Skrót regulaminu

Każdy może nadsyłać rozwiązania zadań z numeru n w terminie do końca miesiąca n + 2 . Szkice rozwiązań zamieszczamy w numerze |n+ 4 . Można nadsyłać rozwiązania czterech, trzech, dwóch lub jednego zadania, można to robić co miesiąc lub z dowolnymi przerwami. Rozwiązanie każdego zadania powinno być pisane na oddzielnym arkuszu papieru oraz podpisane imieniem i nazwiskiem. Uczniowie proszeni są o podanie klasy, studenci -roku i uczelni. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przysyłać w oddzielnych kopertach, z dopiskiem na kopercie: Klub 44 M lub Klub 44 F. Można także przysyłać je pocztą elektroniczną pod adresem delta@mimuw.edu.pl. Oceniamy zadania w skali od 0 do 1 z dokładnością do 0,1 . Ocenę mnożymy przez współczynnik trudności danego zadania: |WT = 4− 3S/N , gdzie S oznacza sumę ocen za rozwiązania tego zadania, a |N - liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru w danej konkurencji ( M lub F) - i tyle punktów otrzymuje nadsyłający. Po zgromadzeniu 44 punktów, w dowolnym czasie i w którejkolwiek z dwóch konkurencji ( M lub F), zostaje on członkiem Klubu 44, a nadwyżka punktów jest zaliczana do ponownego udziału. Trzykrotne członkostwo - to tytuł Weterana.
Szczegółowy regulamin


Termin nadsyłania rozwiązań: 30 IV 2015

Rozwiązania zadań z numeru 10/2014

* * *

Oto coroczne omówienie. Jak zwykle, wybrane zostały zadania ciekawsze i trudniejsze, gdzie uczestnicy ligi przedstawili różne zmyślne metody rozwiązań, interesujące uogólnienia, niebanalne komentarze. I jak zwykle namawiamy Czytelników do starannego prześledzenia owych "zmyślnych" rozwiązań, zreferowanych tutaj (z konieczności) mocno skrótowo. Po dopracowaniu ich uroda uwidoczni się w pełni.

  • Cały artykuł dostępny jest w wersji do druku [application/pdf]: (125 KB)