Przeskocz do treści

Delta mi!

Wyniki XXXII Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2015
  • Publikacja elektroniczna: 30-11-2015

Konkurs polega na przedstawieniu opracowania jednego z tematów zaproponowanych przez Jury (wraz z bibliografią) lub tematu własnego oraz - w przypadku zakwalifikowania się do finału - krótkim, publicznym zreferowaniu tego opracowania.

Jury w składzie: prof. dr hab. Maciej Sablik - przewodniczący Jury, dr Marian Podhorodyński - zastępca przewodniczącego Jury, dr Tomasz Bielaczyc, dr Anna Bień, dr Paweł Błaszczyk, dr Adrian Brückner, dr Damian Brückner, dr Anna Brzeska, dr hab. Włodzimierz Fechner, dr Paweł Gładki, dr Maria Kania-Błaszczyk, mgr Renata Kawa, dr hab. Janusz Morawiec, dr Jolanta Sobera, dr Anna Szczerba-Zubek, postanowiło przyznać następujące wyróżnienia

I.
Dawid Janulek z I LO w Pszczynie za pracę Teoria grafów, opiekun: mgr Joanna Szczurek;
II.
Malwina Kubas z VIII LO w Katowicach za pracę Krzywe stożkowe i ich własności, opiekunowie: dr Łukasz Dawidowski, mgr Michał Rał;
III.
Jakub Czyszczonik z I LO w Prudniku za pracę Magiczna kostka Rubika, opiekun: mgr Tomasz Wójtowicz;
IV.
Paweł Pomorski z IV LO w Łodzi za pracę Własności funkcji Γ Eulera dla dziedziny dodatnich liczb rzeczywistych i niektóre jej zastosowania, opiekun: mgr Agnieszka Banaśkiewicz.

W głosowaniu publiczności na najlepszą prezentację nauczyciele nagrodzili Katarzynę Kubik z I LO w Bygdoszczy za pracę Komponowanie matematyką, opiekun: mgr Mariusz Adamczak oraz Aleksandrę Nowak za pracę YDCJWC+CÓDIGOS czyli szyfry i kody zagadek CYKADY 3301, opiekun: mgr Renata Suchanek; a uczniowie Dawida Janulka i Aleksandrę Nowak.


Sejmiki organizuje Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim; www.spinor.edu.pl.