Przeskocz do treści

Delta mi!

Czasopismo „Matematyka Poglądowa”

Agnieszka Prusińska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2016
  • Publikacja elektroniczna: 1 czerwca 2016
  • Autor: Agnieszka Prusińska
    Afiliacja: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w~Siedlcach, Instytut Matematyki i~Fizyki

Matematyka Poglądowa stanowi kontynuację zeszytów Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie, które towarzyszyły Szkołom Matematyki Poglądowej od samego początku (od ponad ćwierć wieku). Artykuły to zazwyczaj relacje z odczytów na Szkołach, ale nie tylko. Można tam również znaleźć recenzje książek (rzecz jasna, poświęconych matematyce) oraz różne perełki, jak, na przykład, wykład habilitacyjny Riemanna, którego pierwsze polskie tłumaczenie ukazało się właśnie w MSN.

Nie byłoby jednak MSN ani MP bez Ośrodka Kultury Matematycznej, nieformalnej organizacji powołanej do życia w Siedlcach w grudniu 1987 roku przez matematyków, naukowców, pracowników uczelni z 11 ośrodków w całym kraju. Postanowiono animować ruch na rzecz tego, by matematyka nie kryła się za formalizmami, nie odstraszała laików, aby była prezentowana ze wskazaniem jej miejsca w całokształcie cywilizacji i kultury, aby jej rozwój był relacjonowany w powiązaniu z wydarzeniami historii powszechnej [1]. W tym celu matematycy powinni jednak spoglądać szerzej niż tylko na skrawek nauki, którym się zajmują. Z kolei do tego niezbędna jest komunikacja między naukowcami (nie tylko matematykami). To zaś jest możliwe tylko, jeżeli mówią wspólnym językiem. Jest jeszcze kwestia umiejętnego przedstawienia matematyki społeczeństwu. Krócej rzecz ujmując, konieczna jest kultura matematyczna.

Jedną z form działalności OKM są wspomniane wcześniej Szkoły Matematyki Poglądowej. Zazwyczaj Szkoły składają się z 24 trwających 45 minut wykładów poświęconych określonej tematyce (np. "Elementarne, ale niebanalne", "Przestrzeń", "Porządek", "Wbrew intuicji"). O związkach matematyki, nie tylko tak oczywistych jak z fizyką czy biologią, podczas Szkół mówili (i mówić będą) specjaliści z dziedzin dalekich od matematyki, takich jak historia, muzyka, socjologia.

Towarzyszący Szkołom od dwóch lat rocznik Matematyka Poglądowa różni się od wydawanego wcześniej MSN po pierwsze tym, że wychodzi raz do roku, a po drugie, w przeciwieństwie do MSN, jest pismem kolorowym. Kolory nie są użyte tylko po to, by przyciągnąć oko czytelnika, wynika to także z faktu, że występują one powszechnie w matematyce. To właśnie taka kolorowa matematyka jest tematem kolejnej, LIV Szkoły, która odbędzie się w sierpniu 2016 roku.


Do czytania
[1]
OKM w Mordach i Szkoła Matematyki Poglądowej - informacje, Marek Kordos, www.msn.uph.edu.pl/smp/