Przeskocz do treści

Delta mi!

O potęgach dwójki

Paweł Strzelecki

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: sierpień 1994
 • Publikacja elektroniczna: 07-03-2011
 • Autor: Paweł Strzelecki
  Afiliacja: Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski

Zaczniemy od sformułowania ciekawego problemiku.

Zadanie. Rozpatrzmy ciąg math złożony z pierwszych cyfr kolejnych potęg dwójki:

display-math

Czy w ciągu tym pojawi się kiedykolwiek siódemka?

Zadanie to (i różne jego warianty) można odnaleźć w wielu miejscach, np. w artykule Zbigniewa Marciniaka Spacerujący matematyk ( Delta 7/1991) czy w słynnym podręczniku W.I. Arnolda Równania różniczkowe zwyczajne. Na ogół towarzyszą mu pewne wskazówki czy udowodnione fakty pomocnicze. Autor niniejszego tekstu nie zna jednak miejsca, gdzie wspomniane zadanie można znaleźć w towarzystwie kompletnego rozwiązania, takiego w stylu „kawę na ławę”. Spróbujmy temu zaradzić.

Na początek rozwiązanie rozpaczliwe: za pomocą ołówka i kartki papieru albo nieco nowszych wersji tego narzędzia (dobry kalkulator? komputer?) Wytrwały Czytelnik łatwo sprawdzi, że

display-math

Eksperymentując dalej można stwierdzić, na przykład, że siódemka jest pierwszą cyfrą liczb math math math math i math (ale math ma za pierwszą cyfrę ósemkę…). Strasznie to jednak niezdarny sposób.

Pora na rozwiązanie w miarę eleganckie, pozwalające na wyciągnięcie wielu wniosków. Na początek trzeba, oczywiście, zrozumieć, co to właściwie znaczy, że math jest pierwszą cyfrą liczby math Odpowiedź jest łatwa: math jest pierwszą cyfrą liczby math wtedy i tylko wtedy, gdy dla pewnego math mamy math Aby otrzymać prostszy, równoważny zapis, logarytmujemy te nierówności stronami (przy podstawie 10); daje to math Ponieważ math to math jest częścią całkowitą liczby math skąd ostatecznie

display-math

Żeby rozwiązać zadanie z początku artykułu, wystarczy teraz skojarzyć ze sobą kilka znanych faktów.

obrazek

Rys. 1 Wyrazy ciągu math to części ułamkowe kolejnych wielokrotności math math

Rys. 1 Wyrazy ciągu math to części ułamkowe kolejnych wielokrotności math math

Lemat 1. Liczba math jest niewymierna.

Lemat 2. Jeśli liczba math jest niewymierna oraz math to dla dowolnych math i math spełniających math nieskończenie wiele wyrazów ciągu math leży w przedziale math

Zanim podamy dowody lematów, popatrzmy na ich konsekwencje. Po pierwsze, z Lematu 2 zastosowanego dla math math math wynika, że siódemka jest pierwszą cyfrą nieskończenie wielu potęg dwójki. Jeśli zastosujemy Lemat 2 dla math math math pamiętając, iż math to przekonamy się, że na początku zapisu dziesiętnego liczby math mogą stać również dwie siódemki. Rozumując podobnie nietrudno stwierdzić, że na początku zapisu dziesiętnego liczby math może wystąpić dowolny skończony ciąg cyfr: math albo math albo math itd... Dla niedowiarków prezentujemy na końcu niniejszego artykułu kalendarz ważnych dat zestawionych z odpowiednimi potęgami dwójki.

Co więcej, prawdziwy jest także

Wniosek. Jeśli liczba naturalna math nie jest liczbą postaci math math to na początku zapisu dziesiętnego liczby math może pojawić się dowolny skończony ciąg cyfr.

Dla dowodu wystarczy zauważyć, że liczba math jest niewymierna, i powtórzyć poprzednie rozważania.

obrazek

Rys. 2 Weźmy okrąg math o obwodzie 1. Linie prostą wyobraźmy sobie jako nitkę (nieskończenie cienką). Nawińmy tą „nitkęńa okrąg math jak na szpulkę. Wówczas wszystkie punkty prostej odpowiadające liczbom całkowitym śkleją się"do jednego punktu na okręgu. Punkt ten będziemy oznaczać przez math

Rys. 2 Weźmy okrąg math o obwodzie 1. Linie prostą wyobraźmy sobie jako nitkę (nieskończenie cienką).

obrazek

Rys. 3 Długość łuku math jest równa math (łuk od punktu math do math trzeba prowadzić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Rys. 3 Długość łuku math jest równa math (łuk od punktu math do math trzeba prowadzić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

obrazek

Rys. 4 math czyli s-ta iteracja math jest obrotem o maleńki kąt math (nie wiemy tylko, w którą stronę).

Rys. 4 math czyli s-ta iteracja math jest obrotem o maleńki kąt math (nie wiemy tylko, w którą stronę).

obrazek

Rys. 5 Długość łuku pomiędzy punktami math oraz math jest równa math Gdy math rośnie, to punkty math obiegają okrąg dookoła; na każdym okrążeniu przynajmniej jeden z nich wpada w „dziuręńa łuki math

Rys. 5 Długość łuku pomiędzy punktami math oraz math jest równa math

Dowód Lematu 1. Gdyby dla pewnych math zachodziła równość math to wprost z definicji logarytmu mielibyśmy math  czyli math To jest sprzeczność, bowiem math dzieli się przez 5, zaś math – nie.


Dowód Lematu 2. Zauważmy najpierw, że wszystkie wyrazy ciągu math są różne. Gdyby bowiem math dla math to mielibyśmy math To jest sprzeczność, bowiem iloczyn różnej od zera liczby całkowitej math oraz liczby niewymiernej math nie może być liczbą całkowitą.

Weźmy teraz takie math że math Ponieważ liczby math math …, math są różne i należą do odcinka math więc z zasady szufladkowej Dirichleta wynika, że dla pewnych math oraz math takich, że math mamy

display-math(1)

Dalej wygodnie jest posłużyć się następującym wyobrażeniem.

Oś liczbową możemy zwinąć w okrąg math o długości 1 z wyróżnionym punktem 0 (tak, jak pokazuje Rys. 2). Dla math przez math oznaczać będziemy łuk okręgu math odpowiadający przedziałowi math

Niech math będzie obrotem o kąt math radianów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamiast patrzeć na liczby math na odcinku math będziemy obserwować na okręgu math obrazy punktu math pod działaniem kolejnych iteracji math Chwila namysłu pozwala stwierdzić, że długość łuku math gdzie

display-math

jest równa math (Rys. 3). Zatem, dzięki nierównościom (1) wiemy, że długość łuku między punktami math oraz math jest równa math Oznacza to, że math jest obrotem o kąt math (Rys. 4); kierunek tego obrotu nie ma dla nas znaczenia.

Wynika stąd, oczywiście, że nieskończenie wiele spośród punktów math math math …, należy do łuku math zawartego między punktami math i math Jeśli bowiem wyjdziemy z ustalonego punktu math i będziemy chodzić nieskończenie długo po okręgu math stale w tę samą stronę, stawiając kroczki o długości math to nieskończenie wiele razy staniemy na łuku math bo jego długość, math jest większa niż długość naszego kroku, math (Rys. 5).


A dlaczego wśród pierwszych wyrazów ciągu utworzonego z pierwszych cyfr kolejnych potęg dwójki nie widać siódemek? Dlaczego ten zdradliwy ciąg wygląda na okresowy? Powód jest prosty: liczba

display-math

bardzo dobrze daje się przybliżyć liczbą wymierną 0,3, a dla math ciąg math jest okresowy. Dlatego właśnie po obejrzeniu kilkunastu początkowych wyrazów ciągu math można nabrać niesłusznego przekonania, że ów ciąg ma okres 10 i siódemka w nim nie występuje, ósemka zaś pojawia się dość często.

W 1910 roku Wacław Sierpiński, Hermann Weyl oraz P. Bohl udowodnili niezależnie, że dla niewymiernego math ciąg math jest równomiernie rozłożony na odcinku math Dokładniej, jeśli weźmiemy dowolne math i math math i przez math oznaczymy liczbę elementów zbioru math to wówczas

display-math(2)

Mówiąc obrazowo i niezbyt precyzyjnie, gdy długo chodzimy po okręgu długości 1 stawiając kroczki niewymiernej długości, to na każdą dziurę będziemy następować mniej więcej z częstością proporcjonalną do długości tej dziury.

Przetłumaczmy ten fakt na język potęg dwójki. Niech math i math oznaczają odpowiednio liczbę siódemek i ósemek wśród pierwszych math wyrazów ciągu math Z równości (2) wynika, że

display-math

zatem

display-math

Oznacza to, że obserwując odpowiednio długie fragmenty ciągu math złożonego z pierwszych cyfr kolejnych potęg dwójki zobaczymy nieco więcej siódemek niż ósemek.

Wspomniany wynik Bohla, Sierpińskiego i Weyla oraz nasz fakcik o siódemkach i ósemkach są w istocie prostymi wnioskami z bardzo ogólnego i głębokiego twierdzenia ergodycznego G.D. Birkhoffa (pochodzącego z 1931 roku), ale to już zupełnie inna historia.

Kalendarz potęg dwójki

|--------------------------------------|-----|-----------------------|
|Wydarzenie----------------------------|Rok--|Potęga-dwó-jki----------|
|Chrzes-t Polski-----------------------|966--|2568-=-9,6613-...×10170--|
|Powstanie Uniwersytetu Jagielloń skiego |1364 |23432 = 1,3644 ...× 101033|
|--------------------------------------|-----|-3050---------------918--|
|Unia-Polski z-Litw-ą-------------------|1385-|2---=-1,3851...×-10----|
|Bitwa-pod-Grunwaldem------------------|1410--|23349 =-1,4107-...×-101008|
|Sobieski pod Wiedniem         |1683 |2709 = 1,6832 ...×10212 |
|Wydanie--„Philosophiæ-Naturalis--------|-----|-----------------------|
|                   |   | 6143        1849 |
|Principia Mathematica-”Newtona--------|1687--|2---=-1,6875-...-×10----|
|Pierwszy-rozbiór Polski---------------|1772--|2921-=-1,7726-...×-10277--|
|Drugi rozbiór Polski         |1792 |22479 = 1,7920 ...× 10746|
|--------------------------------------|-----|-1509---------------454-|
|Trzeci rozbiór-Polski------------------|1795--|2---=-1,7958-...-×10----|
|Kongres-Wiede-ński--------------------|1815--|2931-=-1,8152-...×-10280--|
|Powstanie Uniwersytetu Warszawskiego |1816 |27339 = 1,8160...× 102209|
|Urodzi-łsię-Stefan-Banach---------------|1892--|28133 =-1,8921...×-102448|
|--------------------------------------|-----|-5522---------------1662-|
|Wybuch--II wojny-światowej-------------|1939--|2---=-1,9392-...×10----|
|Koniec-II wojny-światowej-------------|1945--|21931 =-1,9450-...×-10581-|
|Narodziny Delty            |1974 |21549 = 1,9745 ...× 10466|
|--------------------------------------|-----|-3592----------------1081-|
-Rok,-w-którym-powsta-łten artykuł------1994---2---=-1,9940-...×-10-----

Zadanie (dla czytelnika). Dla jakiego math liczba math ma na początku cztery siódemki? A pięć siódemek? Jak oszacować z góry najmniejszą liczbę math dla której zapis dziesiętny math rozpoczyna się od 1994 kolejnych siódemek?