Przeskocz do treści

Delta mi!

  1. Materiały

    Krzem okiem chemika

    Krzem jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu math (łac. Silicium), położonym w 14. grupie układu okresowego (węglowce) i w 3. okresie. Jego liczba atomowa wynosi 14, co oznacza, że atom tego pierwiastka zawiera 14 protonów i 14 elektronów. Przynależność tego pierwiastka do grupy węglowców wskazuje, że powinien on mieć własności chemiczne podobne do węgla.