Przeskocz do treści

pierwsza strona

Protokoły finałów

o artykule ...

 • Publikacja elektroniczna: 7 listopada 2016
 • Czas ostatniej modyfikacji: 29 września 2022

Formularz zgłoszeniowy konkursu

***

Protokół posiedzenia Jury XLIV Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Andrzej Komisarki – przewodniczący jury, Adam Dzedzej, Andrzej Grzesik, Zdzisław Pogoda, Łukasz Rajkowski, Daniel Strzelecki wysłuchało w dniu 24 września 2022 roku prezentacji czterech prac dopuszczonych do finału.

Dodatkowo 15 września jury w prawie pełnym składzie tj. bez Adama Dzedzeja i Zdzisława Pogody wysłuchało zdalnej prezentacji piątej pracy dopuszczonej do finału, Szymona Perlickiego (który nie mógł być obecny podczas finału). W tym wydarzeniu wziął również udział zaproszony do współpracy ekspert z tematyki pracy, Piotr Mroczkowski. Nagranie tej prezentacji oraz dyskusji zostało odtworzone 24 września szerszej publiczności.

Biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, Jury postanowiło, co następuje:
 
Złote medale i nagrodę w wysokości 1500 złotych otrzymują:

Srebrny medal i nagrodę w wysokości 1100 złotych otrzymuje:

Brązowe medale i nagrodę w wysokości 700 złotych otrzymują:

Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Copernicus Center Press, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Aksjomat, Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

przewodniczący Jury Konkursu

***

Protokół posiedzenia Jury XLIII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Andrzej Komisarki – przewodniczący jury, Adam Dzedzej, Andrzej Grzesik, Zdzisław Pogoda, Łukasz Rajkowski, Daniel Strzelecki wysłuchało w dniu 3 września 2021 roku prezentacji pięciu prac dopuszczonych do finału. Biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, Jury przyznało finalistom następujące medale:

Finaliści i opiekunowie prac otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwo Aksjomat oraz Polskie Wydawnictwo Naukowe.

(-) podpisy Członków Jury

***

Protokół posiedzenia Jury XLII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Andrzej Komisarki - przewodniczący jury, Adam Dzedzej, Andrzej Grzesik, Kamila Łyczek, Zdzisław Pogoda, Daniel Strzelecki wysłuchało w dniu 24 września 2020 roku prezentacji siedmiu prac dopuszczonych do finału.

Biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, Jury postanowiło, co następuje:

Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwo Aksjomat, Polskie Wydawnictwo Naukowe.

(-) podpisy Członków Jury

***

Protokół posiedzenia Jury XLI Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Andrzej Komisarki - przewodniczący jury, Adam Dzedzej, Andrzej Grzesik, Kamila Łyczek, Zdzisław Pogoda, Daniel Strzelecki wysłuchało w dniu 4 września 2019 roku prezentacji pięciu prac dopuszczonych do finału.

Dodatkowo 24 sierpnia jury w prawie pełnym składzie tj. bez Daniela Strzeleckiego wysłuchało prezentacji szóstej pracy dopuszczonej do finału, Radosława Żaka (który w terminie finału konkursu przebywał na International Olympiad of Metropolises w Moskie). Nagranie tej prezentacji oraz dyskusji zostało odtworzone 4 września szerszej publiczności. Biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, Jury postanowiło, co następuje:

 • Złote medale i nagrody w wysokości 1500 zł otrzymują
  Kosma Kasprzak z pracą Uwagi na temat pewnych granic występujących w teorii funkcji prawie okresowych, XXXVIII Dwujęzyczne LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu, opiekun Dariusz Bugajewski
  oraz
  Radosław Żak z pracą Ciągi trzech kwadratów i krzywe eliptyczne, V LO im. A. Witkowskiego, opiekun Grzegorz Kapustka.
 • Srebrny medal i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje
  Mikołaj Pater z pracą Okrąg mixtilinear i jego własności, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu, opiekun Robert Sochacki.
 • Brązowe medale i nagrody w wysokości 500 zł otrzymuje
  Aleksander Bosek z pracą Wybrane własności ciągów Perrina k-tego rzędu, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, praca napisana bez opiekuna
  oraz
  Mateusz Scharmach, z pracą Dwuwymiarowe ciągi Dolda,III LO w Gdyni, opiekun Grzegorz Graff.
 • Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje
  Barański Adam, z pracą O podzielności rozwiązań równania Pella, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, opiekun Mariusz Skałba.

Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Demart, Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwo Aksjomat.

(-) podpisy Członków Jury

***

Protokół posiedzenia Jury XL Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Andrzej Komisarki - przewodniczący jury, Bartłomiej Bzdęga, Adam Dzedzej, Andrzej Grzesik, Kamila Łyczek, Zdzisław Pogoda po wysłuchaniu w dniu 27 września 2018 roku prezentacji prac dopuszczonych dofinału, biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, co następuje:

 • Złoty medal i nagrodę w wysokości 1500 zł otrzymuje:
  Stanisław Hauke za pracę Czworokąty bliźniacze (XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, opiekun Waldemar Pompe)
 • Srebrny medal i nagrody w wysokości 1000 zł otrzymują:
  Filip Rękawek za pracę O trójkątach kappa i ich własnościach (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie, opiekun Michał Szurek)
  oraz
  Mariusz Trela za pracę Kolorowanie prostych w 2 |Fp (V LO w Krakowie, opiekun Dominik Burek)
 • Brązowy medal i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymuje:
  Paweł Sawicki za pracę Hexapawn wydłużony (III LO w Gdyni im. Marynarki Wojennej RP, opiekun Wojciech Tomalczyk)

Pozostała finałowa praca: Jakub Szulc O wielomianach symetrycznych (Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie, opiekun Daniel Strzelecki)

Opiekunowie prac: Dominik Burek, Waldemar Pompe, Daniel Strzelecki, Michał Szurek, Wojciech Tomalczyk otrzymują dyplomy honorowe. Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, PWN, Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwo Aksjomat.

(-) podpisy Członków Jury

***

Protokół finału XXXIX Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Andrzej Komisarski przewodniczący jury, Adam Dzedzej, Andrzej Grzesik, Kamila Łyczek, Zdzisław Pogoda, Daniel Strzelecki po wysłuchaniu w dniu 20 września 2017 roku w Lublinie prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, co następuje:

 • srebrne medale i nagrody w wysokości 1200 zł otrzymują prace Podzielność silni a suma cyfr Wojciecha Kretowicza z I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
  oraz
  Twierdzenie Sylvestera-Gallai dla okręgów Radosława Peszkowskiego, Andrzeja Szablewskiego z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie i Tobiasza Szemberga z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie;
 • wyróżnienie i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje praca Paradoks pierwszeństwa, czyli gry zaprzeczające intuicjom o prawdopodobieństwie Małgorzaty Róg z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W finale wzięły udział również prace Słowo o quasi-kwadratach Pawła Sawickiego z III LO w Gdyni i Diagramy Semena Słobodianiuka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie.

Opiekunowie prac: Mariusz Adamczak, Jacek Dymel, Tomasz Szemberg i Wojciech Tomalczyk otrzymują dyplomy honorowe.

Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Szkolne Omega i Wydawnictwo Aksjomat.

(-) podpisy Członków Jury

Prace nadsyłane na Konkurs powinny być samodzielnie przygotowanym przez ucznia opracowaniem, zawierającym nowe wyniki lub nowe twórcze ujęcie tematu.

Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się tutaj.

Termin nadsyłania prac w kolejnej edycji konkursu to 30 kwietnia 2018 roku.

************************

Protokół finału XXXVIII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz - przewodniczący jury, Krzysztof Chełmiński, Andrzej Dąbrowski, Marek Kordos, Kamila Łyczek i Zdzisław Pogoda po wysłuchaniu w dniu 15 września 2016 roku prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, co następuje:

 • Srebrne medale i nagrody w wysokości 2000 zł otrzymują prace
  Przewodniki i pary maksymalne Łukasza Kamińskiego z XIV: Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie
  oraz
  Wielomiany z podłogami Adama Klukowskiego z XIV: Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.
 • Brązowy medal i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje praca O pewnej charakteryzacji równoległościanu Grzegorza Dłużewskiego z Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.

Opiekunowie prac: Leszek Sidz oraz Karol Kaszuba otrzymują dyplomy honorowe. Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Demart, Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwo Aksjomat, czasopismo Delta.

(-) podpisy Członków Jury

Prace finałowe w roku 2016

 • O pewnej charakteryzacji równoległościanu, Grzegorz Dłużewski
  Euler podał dokładną charakteryzację różnicy między sumą kwadratów boków dowolnego czworokąta a sumą kwadratów jego przekątnych. Różnica ta to kwadrat długości odcinka łączącego środki przekątnych. Dla równoległoboku - i tylko dla równoległoboku - różnica ta wynosi zero, skąd dostajemy warunek konieczny i wystarczający na równość tych sum. W pracy przedstawiono rozszerzenie na trzeci i wyższe wymiary.
 • Przewodniki i pary maksymalne, Łukasz Kamiński
  Matematyk przychodzi do sklepu z dużą ilością monet o nominałach dwóch rodzajów. Chciałby płacić tak, by nie wydano mu reszty. Nie lubi też, gdy liczba monet danego nominału, które da kasjerce, jest przypadkowa. Najlepiej, żeby liczba ta była np. liczbą pierwszą albo kwadratem liczby naturalnej. Za produkty w jakich cenach może zapłacić zgodnie ze swoim upodobaniem?
 • Wielomiany z podłogami, Adam Klukowski
  Tematem pracy jest pewna klasa wielomianów o współczynnikach całkowitych. Korzystając z własności pierwiastków z jedynki, wielomianów palindromicznych i podstaw analizy w pracy udowodniono, że ich wszystkie pierwiastki zespolone leżą na okręgu jednostkowym. Inspiracją do napisania pracy było zadanie 2 z drugiego dnia Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej 2013.

************************

Protokół posiedzenia Jury XXXVII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz - przewodniczący jury, Wiktor Bartol, Andrzej Dąbrowski, Marek Kordos, Zdzisław Pogoda i Tadeusz Rzeżuchowski, po wysłuchaniu w dniu 10 września 2015 roku prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór tematów, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, co następuje:

 • Złote medale i nagrody w wysokości 1200 zł otrzymują prace
  "O budowaniu na trójkącie" Tomasza Przybyłowskiego
  z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
  oraz
  "Uogólnione twierdzenie Grünbauma" Michała Zawalskiego
  z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.
 • Srebrne medale i nagrody w wysokości 900 zł otrzymują prace
  "O równobocznym trójkącie kappa i jego własnościach" Filipa Rękawka
  z Gimnazjum im. C. K. Norwida w Garwolinie
  oraz
  "Ciągi komplementarne" Krzysztofa Zamarskiego
  z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
 • Brązowe medale i nagrody w wysokości 400 zł otrzymują prace
  "Kolorowanie płaszczyzny, prostych, okręgów" Jadwigi Czyżewskiej
  z Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie
  oraz
  "Kolorowanie płaszczyzny" Wojciech Niewiara, Michał Stach
  z 7 LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
  oraz Piotr Sikorski, Tobiasz Szemberg
  z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie.

Opiekunowie prac: Jacek Dymel, Aneta Gałkowska, Wojciech Guzicki, Piotr Nayar, Henryk Pawłowski i Tomasz Szemberg otrzymują dyplomy honorowe. Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Demart, Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwo Aksjomat, Fundację mBanku.

(-) podpisy Członków Jury

Prace nadsyłane na Konkurs powinny być samodzielnie przygotowanym przez ucznia opracowaniem, zawierającym nowe wyniki lub nowe twórcze ujęcie tematu. Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie deltami.edu.pl. Termin nadsyłania prac w kolejnej edycji Konkursu to 1 kwietnia 2016 roku."

************************

Protokół posiedzenia Jury XXXVI Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz - Przewodniczący Jury, Wiktor Bartol, Andrzej Dąbrowski, Marek Kordos, Zdzisław Pogoda, Jan Szajkowski, na posiedzeniu 20 września 2014 roku w Zielonej Górze, po wysłuchaniu prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór tematu, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, co następuje: Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz - Przewodniczący Jury, Wiktor Bartol, Andrzej Dąbrowski, Marek Kordos, Zdzisław Pogoda, Jan Szajkowski, na posiedzeniu 20 września 2014 roku w Zielonej Górze, po wysłuchaniu prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór tematu, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, co następuje:

 • złote medale i nagrody w wysokości 1400 zł otrzymują ex aequo Paweł Piwek z LO im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach za pracę Krzywe przegubowe
  oraz
  Artur Zubilewicz z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie za pracę Krzywe stożkowe;
 • srebrne medale i nagrody w wysokości 900 zł otrzymują ex aequo Michał Baran z III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie za pracę Przeprawa przez podzielności sum kwadratów oraz Kamil Klimkowski z II LO w Zduńskiej Woli za pracę O pewnym równaniu funkcyjnym.

Opiekunowie prac: Renata Długosz, Jacek Dymel, Andrzej Lenarcik i Marcin Radwański otrzymują dyplomy honorowe.

Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Aksjomat, Wydawnictwo Demart oraz Wydawnictwo Szkolne Omega.

(-) podpisy Członków Jury

************************

Protokół posiedzenia Jury XXXV Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz - Przewodniczący Jury, Wiktor Bartol, Andrzej Dąbrowski, Zdzisław Pogoda, Anna Szpila, na posiedzeniu 19 września 2013 roku w Rzeszowie, po wysłuchaniu prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór tematu, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, co następuje:

 • złoty medal i nagrodę w wysokości 1400 zł otrzymuje Kamil Rychlewicz z I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi za pracę Bramki unarne w logice wielowartościowej,
 • srebrny medal i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje Samuel Kozłowski z III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku za pracę Punkt Miquela i powiązane zagadnienia w zadaniach geometrycznych,
 • brązowe medale i nagrody w wysokości po 700 zł otrzymują ex aequo
  Bartłomiej Grochal z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie za pracę Tajemnice funkcji σ oraz τ. Dzielniki liczb naturalnych
  oraz
  Rafał Żelazko z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie za pracę Charakterystyka rozbicia zbioru co najwyżej przeliczalnego.

Opiekunowie prac: Andrzej Daszke (Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej), Jacek Dymel (V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie) i Andrzej Komisarski (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego) otrzymują dyplomy honorowe.

Finaliści i opiekunowie prac otrzymują również nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Szkolne Omega, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Demart, Wydawnictwo Nowik oraz Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego.

(-) podpisy Członków Jury

************************

Protokół posiedzenia Jury XXXIV Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz, Wiktor Bartol, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Fryszkowski, Waldemar Pompe, na posiedzeniu 27 października 2012 roku w Ameliówce, po wysłuchaniu prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór tematu, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, że

 • złote medale i nagrody w wysokości 1400 zł otrzymują Wojciech Nadara z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie za pracę Grafy k-dobre
  oraz
  Bartłomiej Zawalski z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie za pracę Powrót średnich,
 • srebrne medale i nagrody w wysokości 900 zł otrzymują Dominik Burek z III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie za pracę O tajemniczym punkcie X 442
  oraz
  Aleksander Horawa z I SLO im. I. Bergmana w Warszawie za pracę Skończone przestrzenie metryczne,
 • brązowy medal i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Anna Szczepańska z II LO im. Króla Jana III w Krakowie za pracę Zadanie o spotkaniu. Opiekunowie prac: Bogusława Chwastowska, Tomasz Cieśla, Marek Czarnecki, Wojciech Guzicki i Wojciech Martys, otrzymują dyplomy honorowe.

Wszyscy finaliści i opiekunowie prac otrzymali również nagrody ufundowane przez Zibi Casio, Wydawnictwo Oświatowe Omega i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

(-) podpisy Członków Jury

************************

Protokół posiedzenia Jury XXXIII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz - przewodniczący, Wiktor Bartol, Andrzej Komisarski, Marek Kordos, Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz na posiedzeniu 13 września 2011 roku w Łodzi po wysłuchaniu prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorac pod uwagę dobór tematu, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, że

 • złot medal i nagrodę w wysokości 1600 zł otrzymuje Wojciech Nadara, za pracę
  O prawdopodobieństwie, wyznacznikach i pokryciach cyklowych
  szkoła: XIV LO im. S. Staszica w Warszawie,
 • 2 srebrne medale i nagrody w wysokości 1000 zł otrzymują:
 • Anna Dymek za pracę Sangaku - japońskie inspiracje
  szkoła: V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie,
 • Aleksander Czarnecki za pracę Problem pewnych ciągów
  szkoła: I LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie,
 • brązowy medal i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje Adam Baranowski za pracę
  Liczby zespolone w geometrii
  szkoła: I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Sopocie,

Opiekunowie prac: Andrzej Daszke, Jacek Dymel, Maciej Rzeszut i Renata Żywiec, otrzymują dyplomy honorowe.

Wszyscy finaliści i opiekunowie prac otrzymali również nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Wydawnictwo Naukowe PWN.

(-) podpisy Członków Jury