Przeskocz do treści

pierwsza strona

Po 45 latach zmienia się redaktor naczelny miesięcznika Delta

Szymon Charzyński

o artykule ...

  • Publikacja elektroniczna: 1 października 2018
  • Autor: Szymon Charzyński
    Afiliacja: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

30 września, prof. Marek Kordos kończy pracę na stanowisku redaktora naczelnego miesięcznika Delta po 45 latach pełnienia tej funkcji. Równocześnie Krystyna Kordos zakończy pracę na stanowisku sekretarza redakcji. Od 1 października odpowiedzialność za wydawanie miesięcznika Delta obejmie nowe kierownictwo, w składzie: Szymon Charzyński (redaktor naczelny), Kamila Łyczek (zastępca redaktora naczelnego) oraz Marzanna Wawro (sekretarz redakcji).

obrazek

Redakcja Delty w niepełnym składzie (od lewej):
na froncie: Krystyna Kordos, Marek Kordos;
w tle: Wojciech Czerwiński, Tomasz Kazana, Łukasz Rajkowski, Krzysztof Rudnik, Anna Rudnik, Wiktor Bartol, Kamila Łyczek, Szymon Charzyński, Piotr Kaźmierczak;
w terenie: Katarzyna Małek, Anna Ludwicka, Michał Bejger

Redakcja Delty w niepełnym składzie (od lewej):
na froncie: Krystyna Kordos, Marek Kordos;
w tle: Wojciech Czerwiński, Tomasz Kazana, Łukasz Rajkowski, Krzysztof Rudnik, Anna Rudnik, Wiktor Bartol, Kamila Łyczek, Szymon Charzyński, Piotr Kaźmierczak;
w terenie: Katarzyna Małek, Anna Ludwicka, Michał Bejger

Pierwszy numer miesięcznika popularnonaukowego Delta ukazał się w styczniu 1974 roku. Początkowo był wydawany przez Ossolineum, następnie przez Ruch, by wreszcie w 1990 roku trafić pod skrzydła Uniwersytetu Warszawskiego, przez który Delta jest wydawana do dziś. Zmieniali się wydawcy, zmieniał się skład redakcji - przewinęło się przez nią kilkadziesiąt osób. Nie zmieniał się jedynie redaktor naczelny - prof. Marek Kordos, który kierował redakcja odkąd powołał Deltę do życia.

Po 45 latach pracy w Delcie, z dniem 30 września 2018 roku, prof. Marek Kordos przekaże kierowanie Delta swoim następcom. Te 45 lat to nie tylko 535 numerów czasopisma, ale również kilkadziesiąt książek wydanych pod patronatem Delty w ramach serii takich, jak "Biblioteczka Delty" (8 książek), "Przeczytaj, może zrozumiesz" (ponad 20 książeczek wydanych w czasach reglamentacji papieru dzięki wykorzystaniu tzw. drukarnianych "zrywów"), "Delta przedstawia" (6 książek) oraz zbiory artykułów i zadań: "Leksykon matematyczny", "O twierdzeniach i hipotezach. Matematyka według Delty", "O kwantach i smokach. Fizyka według Delty", "Zadania na cztery pory roku. Matematyka według Delty".

Młodszym dzieckiem, które wyodrębniło się z Delty w 1981 roku, było czasopismo Mała Delta, skierowane do młodszych czytelników. Miesięcznik początkowo ukazywał się pod skrzydłami redakcji Delty, a od roku 1983 pod nazwą zmienioną na Szkiełko i oko był wydawany w Białymstoku przez niezależną redakcję - aż do roku 1991. W sumie ukazało się 100 numerów Szkiełka i oka.

Działalność środowiska miesięcznika Delta to jednak nie tylko czasopisma, książkowe serie wydawnicze czy wreszcie portal internetowy www.deltami.edu.pl, zawierający wszystkie materiały aktualnie publikowane w Delcie i systematycznie poszerzane archiwum artykułów z czasów "przedinternetowych". Profesor Kordos był pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięć takich, jak Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki (przeprowadzany od 1978 roku) czy Szkoła Matematyki Poglądowej, www.smp.uph.edu.pl, której 59. już edycja (organizowana przez wychowanków Marka Kordosa) odbędzie się w lutym 2019 roku. Był uczestnikiem i organizatorem niezliczonych imprez upowszechniających naukę, audycji radiowych i telewizyjnych.

Przez te wszystkie lata Delta zgromadziła wokół siebie środowisko ludzi związanych z Delta i czujących się jej wychowankami - czytelników, uczestników szkół, konkursów, lig zadaniowych (Klubu 44 M i Klubu 44 F), redaktorów i na wiele jeszcze innych sposobów zaangażowanych w życie Delty. Wszystkich nas Marek Kordos inspiruje, zaraża pasją poszukiwania prawdy naukowej i metod przystępnego opowiadania o niej, zawstydza swoją pracowitością i systematycznością, pozostając przy tym człowiekiem niezwykle skromnym i brzydzącym się wszelką "celebrą".

Po 41 latach pracy na stanowisku sekretarza redakcji kolegium redakcyjne opuszcza również Krystyna Kordos. Od 1 października 2018 roku miesięcznik Delta będzie wydawało kolegium redakcyjne pod nowym kierownictwem, w składzie: Szymon Charzyński (redaktor naczelny), Kamila Łyczek (zastępca redaktora naczelnego) oraz Marzanna Wawro (sekretarz redakcji).