Przeskocz do treści

Delta mi!

Prosto z nieba

Jak trudno jest zagiąć czasoprzestrzeń?

Michał Bejger

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: styczeń 2020
  • Publikacja elektroniczna: 31 grudnia 2019
  • Autor: Michał Bejger
    Notka biograficzna: Członek współpracy naukowej LIGO-Virgo (zespołu Virgo-POLGRAW), który we wrześniu 2015 r. odkrył fale grawitacyjne.
  • Wersja do druku [application/pdf]: (239 KB)

Od ponad 100 lat, czyli od momentu opublikowania szczególnej, a później ogólnej teorii względności (odpowiednio, w 1905 i 1915 roku), czas i przestrzeń splecione są w opisie fizycznym w jeden byt zwany czasoprzestrzenią...

Realne istnienie czasoprzestrzeni udowadnia się w eksperymentach i obserwacjach badających naturę grawitacji, m.in. bezpośrednich obserwacjach astrofizycznych fal grawitacyjnych, dokonywanych regularnie (obecnie średnio raz na tydzień!) przez detektory Advanced LIGO i Advanced Virgo. Słowami Johna Wheelera - który jest odpowiedzialny także za epitet "czarna dziura" - w opisie ogólnej teorii względności "czasoprzestrzeń dyktuje masie, jak się poruszać, a masa dyktuje czasoprzestrzeni, jak się zakrzywiać". Tę współzależność ilustruje równanie Einsteina:

Rµν− 1-Rgµν = 8πG-T µν. 2 c4 geometria masa- energia

Ogólna teoria względności pozwala nam też oszacować, jak wiele energii "wtłaczanej" jest w czasoprzestrzeń w formie fal grawitacyjnych podczas ewolucji pary gwiazd neutronowych lub czarnych dziur, kosztem energii orbitalnej ich układu podwójnego: wynik to około |5% całkowitej początkowej masy-energii układu, co w przypadku masywnych gwiazdowych czarnych dziur typu GW150914 daje niebagatelne kilka |M . Odkształcona przez masywne obiekty czasoprzestrzeń drga i przewodzi (transmituje) zmieniającą się w czasie deformację swojej własnej krzywizny. Deformacja (fala grawitacyjna) rozprzestrzenia się z prędkością światła, jak pokazała obserwacja zlania się gwiazd neutronowych GW170817 wykonana prawie jednocześnie przez detektory fal grawitacyjnych LIGO i Virgo oraz detektor promieniowania gamma (elektromagnetycznego) Fermi.

Jak porównać odkształcanie czasoprzestrzeni z odkształceniem zwykłych ziemskich materiałów? Z bezpośrednich detekcji wiemy, że zauważalne efekty (amplituda h = ∆L/L ≃ 10−21, co odpowiada zmianie długości ramion |∆L interferometrów LIGO i Virgo o mniej niż 10−18 m) wywołują zderzające się czarne dziury lub gwiazdy neutronowe odległe o wiele setek lub nawet tysięcy megaparseków (najbliższy zarejestrowany przypadek to wspomniany wcześniej GW170817 w galaktyce NGC 4993 odległej od Drogi Mlecznej zaledwie o 40 Mpc). Moduł Younga E sprężystego materiału poddawanego sile F jest definiowany jako

 F--L- E = A ∆L ,

gdzie A to pole przekroju prostopadłego do przyłożonej siły; E | ma wymiar ciśnienia (mierzonego w układzie SI w paskalach [ Pa | = N m −2 | ]), czyli [ kg m −1 s |−2 ].

Grawitacyjny analog modułu Younga sporządzimy przy użyciu analizy wymiarowej, biorąc dostępne w teorii stałe - stałą grawitacji G = 6,67408(31) ⋅10−11 [m 3 kg−1 s |−2 ] oraz prędkość światła c≡ 299792458 [m s −1 ]. Analiza wymiarowa daje

 c2 2 27 2 E ∝ G f = 4,5⋅10 f Pa,

z wielkością  f o wymiarze [s −1 ], która dobrze pasuje do częstotliwości fal grawitacyjnych. Detektory typu LIGO i Virgo są czułe w szerokim zakresie częstotliwości, od około 10 Hz do paru tysięcy Hz , z maksimum czułości w okolicy 100 Hz , dla których moduł Younga E ≈ 4,5⋅1022 GPa . Dla porównania, moduł Younga gumy to |0,1 GPa , nylonu od 2 do 4 GPa , drewna | 10 GPa , brązu, mosiądzu, miedzi lub tytanu około | 100 GPa , stali | 200 GPa , a diamentu ponad 1000 GPa . Czasoprzestrzeń jest zatem  19 10 razy sztywniejsza (mniej podatna na odkształcenie) od diamentu!


Inspiracje

Inspirowane odpowiedzią Rainera Weissa po wykładzie Hamilton Lecture Kipa Thorne'a pt. Exploring the Universe with Gravitational Waves: From the Big Bang to Black Holes and Colliding Stars.