Przeskocz do treści

Delta mi!

Domowe Eksperymenty Fizyczne

Jak to działa?

Zrób to sam

Silnik unipolarny z wirującą puszką

Stanisław Bednarek

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2012
  • Publikacja elektroniczna: 01-04-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (98 KB)

Serię artykułów o silnikach unipolarnych zakończymy opisem dość efektownego układu demonstrującego działanie takiego silnika. Przed przystąpieniem do doświadczeń należy koniecznie przeczytać wskazówki, dotyczące bezpiecznego posługiwania się magnesami neodymowymi, zawarte w artykule w Delcie 1/2012.

Potrzebne materiały i narzędzia: okrągłe baterie różnej wielkości (zwykłe lub alkaliczne), walcowe magnesy neodymowe (pokryte ochronną powłoką niklową) o średnicach zbliżonych do średnic baterii, metalowe pinezki lub wkręty, stalowe nakrętki, nieferromagnetyczny drut miedziany lub mosiężny (np. srebrzanka), puszka aluminiowa, np. z colą, srebrowy lub grafitowy klej przewodzący, lutownica, cyna do lutowania, nożyczki, pilnik do metalu, nóż z ostrym końcem, pęseta, cienki pisak i młotek; srebrzankę i klej można kupić w sklepie z artykułami elektronicznymi.

obrazek

Rys. 1 Budowa silnika z wirującą ramką; 1 – magnes neodymowy, 2 – bateria typu R6, 3 – dodatni biegun baterii, 4 – pierścień ramki, 5, 6, 7, – boki ramki.

Rys. 1

Budowa najprostszej wersji silnika przedstawiona jest na rysunku 1. Magnes neodymowy musi mieć średnicę nie mniejszą niż średnica baterii. Ramkę, stanowiącą wirnik silnika, wykonujemy w następujący sposób. Nawijamy niezbyt ciasno jeden zwój nieferromagnetycznego drutu na bocznej powierzchni magnesu, a koniec zwoju przylutowujemy do początku drutu. Prawidłowo wykonany zwój powinien dać się lekko obracać wokół bocznej powierzchni magnesu. Następnie drut zaginamy, tak jak na rysunku 1, a po wykonaniu wszystkich zagięć koniec ostatniego odcinka przylutowujemy do pierścienia i odcinamy niewykorzystaną część drutu. Wysokość ramki powinna być większa niż wysokość baterii, ale mniejsza od łącznej wysokości baterii i magnesu. Baterię, zwróconą ujemnym biegunem w dół, stawiamy na magnesie, a na całość nakładamy ramkę. Żeby oś ramki nie zsuwała się ze środka baterii, można w niej zrobić ostrożnie, za pomocą gwoździa i młotka, małe wgłębienie.

obrazek

Rys. 2 Oddziaływanie ramki z polem magnetycznym;
math – natężenie prądu, math– wektory indukcji pola magnetycznego na poszczególnych bokach ramki,
math – składowe wektorów indukcji prostopadłe (równoległe) do boków ramki, math math math – siły elektrodynamiczne działające na boki ramki.

Rys. 2

Ruch ramki z prądem spowodowany jest jej oddziaływaniem z polem magnetycznym (Rys. 2). Prąd elektryczny płynie od dodatniego bieguna baterii przez każdy z boków ramki i przez powłokę ochronną magnesu dopływa do bieguna ujemnego. Każdy z boków ramki znajduje się w polu magnetycznym wytwarzanym przez magnes. Wektor indukcji tego pola ma kierunek ukośny względem boku ramki z prądem, powstaje więc siła elektrodynamiczna skierowana poziomo. Ponieważ składowe indukcji pola magnetycznego prostopadłe do boku ramki mają dla przeciwległych boków ramki przeciwne zwroty, więc powstające siły elektrodynamiczne także mają zwroty przeciwne, wobec czego ich moment jest niezerowy i powoduje obrót ramki.

obrazek

Rys. 3 Przekrój silnika z wirującą puszką; 1 – magnes neodymowy, 2 – bateria, 3 – dodatni biegun baterii,
4 – puszka aluminiowa, 5 – pinezka.

Rys. 3

W bardziej widowiskowej wersji silnika ramka z drutu zastąpiona jest puszką od napojów (Rys. 3). Puszki nie otwieramy w zwykły sposób, tylko opróżniamy ją przez dwa otworki przebite gwoździem w środkowej części dna puszki. Następnie w dnie puszki wycinamy okrągły otwór o średnicy nieco większej niż średnica magnesu i wyrównujemy jego brzegi pilnikiem. Końcem noża zeskrobujemy od wewnątrz warstwę tlenków w środkowej części wieczka puszki, po czym na środku wieczka przyklejamy wewnątrz klejem przewodzącym łebek pinezki lub wkrętu. Po utwardzeniu się kleju puszkę nakładamy od góry na stojący na stole układ, złożony z magnesu i osiowo ustawionych na nim baterii. Za pomocą nakrętek włożonych między górną powierzchnię magnesu i baterię dobieramy wysokość tego zestawu tak, żeby po nałożeniu puszki i oparciu się ostrza pinezki lub wkrętu na górnej baterii, dolny brzeg puszki był na możliwie niewielkiej wysokości. Wówczas wydaje się, że puszka obraca się, lewitując, co można wykorzystać do efektownych pokazów.