Przeskocz do treści

Delta mi!

Co to jest?

Marian Smoluchowski

Pudełko Smoluchowskiego, losowe ruchy w grafie i egzopeptydazy

Wojciech Niemiro

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: kwiecień 2015
 • Publikacja elektroniczna: 31 marca 2015
 • Autor: Wojciech Niemiro
  Afiliacja: Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (702 KB)

Marian Ritter von Smolan Smoluchowski - światowej sławy polski fizyk, pionier fizyki statystycznej, alpinista i taternik, żył w latach |1872 − 1917: Egzopeptydazy to specjalny typ enzymów. Co może mieć wspólnego Smoluchowski z egzopeptydazami, skoro ani on, ani nikt z jego współczesnych nie wiedzieli o ich istnieniu? I co do tego mają grafy? Postaram się wszystko wyjaśnić w odpowiedniej kolejności. Zacznę od uproszczonego modelu fizycznego. Podobno zbliżony model rozpatrywał Smoluchowski, ale, niestety, nie udało mi się dotrzeć do źródeł i sprawdzić tej informacji.

obrazek

Wyobraźmy sobie "pudełko" (określony obszar przestrzeni), do którego losowo wpadają cząstki i z którego losowo wypadają. Mówiąc nieco dokładniej, zakładamy, że w "krótkim" odcinku czasu, powiedzmy [t,t+ h],

 • do pudełka wpada 1 cząstka z prawdopodobieństwem w przybliżeniu równym a∗h; prawdopodobieństwo wpadnięcia 2 lub więcej cząstek jest tak małe, że możemy je zaniedbać,
 • każda spośród cząstek znajdujących się w pudełku wypada z niego z prawdopodobieństwem w przybliżeniu równym | a h, niezależnie od pozostałych cząstek.

Żeby to sformułować jeszcze dokładniej, wprowadzimy wygodną terminologię i kilka oznaczeń. Zamiast mówić "w pudełku jest n cząstek", powiemy, że "układ znajduje się w stanie | n". Niech |h ′ P (n, n) oznacza prawdopodobieństwo tego, że układ w chwili |t+ h będzie w stanie ′ n , jeśli w chwili |t jest w stanie |n. Rozumie się, że n,n′ ∈{0,1,2,...}. Załóżmy istnienie granic

 -1 h ′ lihm 0h P (n, n ) = Q(n, (1)

Nazwiemy |Q(n, intensywnością przejścia z n do n′. Ścisłe sformułowanie założeń modelu Smoluchowskiego jest takie:

⎧⎪Q(n, ⎪⎪⎪⎪ ⎨Q(n, ⎪⎪⎪⎪Q(n, (n /= n ′,n + 1 /= n′,n− 1 /= n ′). ⎪⎩ (2)

Układ znajduje się w równowadze, jeśli prawdopodobieństwa poszczególnych stanów nie zmieniają się w czasie (mówimy tu o równowadze probabilistycznej, która nie oznacza bezruchu, tylko zrównoważone losowe fluktuacje). Niech |π(n) będzie prawdopodobieństwem stanu n.Ogólny warunek równowagi jest następujący:

π(n) Q Q(n, n n ~ n (3)

Wzór (3) mówi tyle, że prawdopodobieństwo wyjścia ze stanu n jest równe prawdopodobieństwu wejścia do stanu |n. Jeśli rozkład prawdopodobieństwa π spełnia (3), to mówimy, że jest rozkładem równowagi lub inaczej stacjonarnym. Chwila zastanowienia wystarczy, żeby zrozumieć, że to dobra definicja. Silniejszy od ogólnego warunku równowagi jest następujący warunek równowagi szczegółowej:

π(n)Q(n, (4)

Pozostawiamy Czytelnikowi łatwe sprawdzenie, że (4) implikuje (3). Warunek (4) można interpretować jako odwracalność w czasie. Film, pokazujący stan układu, powiedzmy |n(t), w pewnym odcinku czasu, |t∈ [t0,t1], wygląda tak samo, jak tenże film "puszczony wspak": | n(t1 + t0− t). To dlatego, że przejścia | ′ n n zdarzają się jednakowo często jak przejścia ′ n n (przy równowagowym rozkładzie prawdopodobieństwa π).

Zastanówmy się, jaki jest rozkład równowagi w modelu Smoluchowskiego. Odpowiedź jest łatwa, jeśli wpadniemy na pomysł, żeby szukać rozkładu |π spełniającego warunek równowagi szczegółowej. Istotnie, jeśli zachodzi (4), to

π(n − 1)a∗ =π (n)na dlan = 1,2,....

Stąd |π(n) = π(n −1)λ/n, gdzie λ = a∗/a , a więc

 π(n) π (n −1) π(1) λn π(n) = ---------------- ...-----π(0) = --π(0). π (n− 1)π (n− 2) π(0) n!

Aby wyznaczyć stałą | π (0), wystarczy skorzystać z oczywistego równania ∞ |Pn 0π (n) = 1. Ponieważ ∞ n λ |Pn 0λ /n! = e , więc −λ π (0) = e . Otrzymaliśmy następujący wynik.

Twierdzenie 1. W modelu Smoluchowskiego rozkład prawdopodobieństwa dany wzorem

 n π(n) = e−λλ-- (n = 0,1,...) n!

jest rozkładem równowagi.

Można pokazać, że wychodząc z dowolnego stanu początkowego, w długim okresie czasu zbliżamy się do rozkładu równowagi: t limt ∞ P (n0,n) = π(x) dla wszystkich n0 i n. Sławny rozkład występujący w Twierdzeniu 1 związany jest (jak wiele innych wspaniałych obiektów matematycznych) z nazwiskiem francuskiego fizyka i matematyka Siméona Denisa Poissona |(1781 −1840). Zastanówmy się, jaka jest średnia liczba cząstek w pudełku Smoluchowskiego (znajdującym się w równowadze). Jeśli tę średnią liczbę oznaczymy chwilowo przez |m, to możemy przeprowadzić następujące rozumowanie. W krótkim okresie długości h, | w przybliżeniu,

 • do pudełka wpada średnio a |∗h cząstek,
 • z pudełka wypada średnio |ma cząstek.

Ponieważ średnio tyle samo cząstek wpada, co wypada (równowaga!) to |a h = ma ∗ skąd m Tak więc zmienna losowa o rozkładzie Poissona ma wartość średnią (nieszczęśliwie nazywaną też "wartością oczekiwaną") równą λ. Koledzy matematycy nie uznają tego rozumowania za dowód, ale moim zdaniem to ciekawe wyprowadzenie.

Zwróćmy uwagę na zaskakujący fakt. Ponieważ model (2) spełnia warunek (4), to jest on odwracalny w czasie. Oglądając nasze pudełko znajdujące się w równowadze probabilistycznej, nie mamy możliwości rozpoznania, w którym kierunku płynie czas.

 • Cały artykuł dostępny jest w wersji do druku [application/pdf]: (702 KB)