Przeskocz do treści

Delta mi!

Informatyczny kącik olimpijski

Dwa zadania z Potyczek

Tomasz Idziaszek

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2014
 • Publikacja elektroniczna: 02-03-2014

W tym kąciku omówimy dwa zadania z Potyczek Algorytmicznych 2012. Pomimo krótkich rozwiązań, zadania te wymagały od zawodników niemałej dozy pomysłowości.

Treść zadania Korniki wygodnie nam będzie streścić w terminologii numizmatycznej:

Zadanie 1 (Kornik). na stole w jednym rzędzie leży math monet o nominałach math Dwóch graczy na przemian wykonuje ruchy. Ruch polega na zabraniu monety z lewego końca, z prawego końca lub z obu końców rzędu naraz. Wiedząc, że każdy z graczy gra tak, by zmaksymalizować sumę wartości zabranych przez siebie monet, należy wyznaczyć wynik gry (różnicę między zyskiem pierwszego i drugiego gracza).

Symulując wprost reguły gry, dostajemy algorytm działający w czasie math  Wypełniamy kwadratową tablicę, gdzie math oznacza wynik gry dla ciągu monet na pozycjach o numerach math (zatem math jest odpowiedzią do zadania). Jeśli pominiemy warunki brzegowe, rekurencja będzie następująca:

display-math(*)

Istnieje jednak efektywniejsze rozwiązanie. Załóżmy najpierw, że math jest nieparzyste. Oznaczmy sumę nominałów monet na pozycjach nieparzystych oraz parzystych przez

display-math

Zauważmy, że pierwszy gracz ma strategię, która pozwala mu na zabranie wszystkich monet na pozycjach nieparzystych (niezależnie od ruchów drugiego gracza – w swoim pierwszym ruchu zabiera dwie monety, a w każdym kolejnym ruchu kopiuje ostatni ruch drugiego gracza). Gwarantuje mu to uzyskanie wyniku nie mniejszego niż math Z kolei gracz drugi ma strategię, która pozwala mu na zabranie wszystkich monet na pozycjach parzystych (również kopiuje ruchy przeciwnika), co gwarantuje mu uzyskanie wyniku nie mniejszego niż math Zatem obaj gracze uzyskają właśnie tyle, a wynikiem gry będzie math

obrazek

Dla math parzystego nie widać, jak to zrobić równie prosto. Zatem pozostaje nam skorzystać ze wzoru math Ograniczymy się jednak do wyznaczenia wartości math dla math Zauważmy, że przy obliczaniu każdej z nich pierwszy wyraz pod maksimum jest również tej postaci, natomiast dwa pozostałe dotyczą fragmentów długości nieparzystej, z którymi umiemy już sobie łatwo radzić. Rzeczywiście, jeśli stablicujemy sumy prefiksowe ciągu z naprzemiennym znakiem, możemy obliczyć wartość gry dla dowolnego takiego fragmentu w czasie stałym. Ostatecznie otrzymujemy rozwiązanie o złożoności czasowej math

Zadanie 2 (Podatek). Dany jest graf nieskierowany math  reprezentujący sieć dróg pomiędzy miastami. Każda droga ma przypisaną stawkę podatku. Jadąc z miasta do miasta, musimy w każdym mieście pośrednim uiścić opłatę równą maksimum ze stawki podatku dla drogi, którą wjechaliśmy do miasta, i dla drogi, którą z miasta wyjedziemy. Dla miasta pierwszego i ostatniego rozważamy tylko jedną stawkę. Przykładowo, jadąc trasą math jeśli przez math oznaczymy stawkę podatku na drodze pomiędzy math a  math zapłacimy

display-math

Należy podać minimalną opłatę przejazdu pomiędzy dwoma ustalonymi miastami.

Skorzystamy ze wzoru

display-math

Możemy wtedy zapisać dwukrotność opłaty, którą uiścimy w naszym przykładzie, jako

2s1 +(s1 + s2 + s1− s2 ) +(s2 +s3 + s2− s3 )+ 2s3 =
        = 2(s + s + s) + 0 −s + s − s + s − s + s − 0 .
           1  2  3    1  1  2  2  3  3
Tworzymy teraz nowy graf math  Dla każdego wierzchołka math z grafu math  do którego wchodzą krawędzie o wagach math tworzymy w grafie math  wierzchołki math math math oraz łączymy math i  math krawędzią o wadze math Ponadto, dla każdej krawędzi o wadze math łączącej w  math  wierzchołki math i  math dodajemy w  math  krawędź o wadze math pomiędzy wierzchołkami math i  math

Pozostaje zauważyć istnienie bijekcji pomiędzy ścieżkami z  math do math w grafie math  a ścieżkami z  math do math w grafie math  w której dwukrotność opłaty za ścieżkę w  math  jest równa zwykłej wadze ścieżki w  math  Graf math  ma math  wierzchołków i  math  krawędzi, więc uruchomienie na nim algorytmu Dijkstry zajmie czas math