Przeskocz do treści

Delta mi!

Kieszonkowe

Bartosz Łukasiewicz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
 • Wersja do druku [application/pdf]: (49 KB)

Dzisiejsze zadanie pochodzi z VIII. Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w roku szkolnym 2013/2014.

Zadanie. Danych jest |n stosów, ponumerowanych od |1 do |n. Każdy stos zawiera dokładnie dwie monety, ułożone jedna na drugiej. Ciąg |g1,g2,...,gn oznacza nominały monet, znajdujących się na górze kolejnych stosów, zaś ciąg d1,d2,...,dn nominały monet, znajdujących się na dole kolejnych stosów. Staś, bohater zadania, może wykonać co najwyżej |k ruchów. W każdym ruchu chłopiec wybiera dowolny niepusty stos i zabiera monetę ze szczytu tego stosu. Jaki jest największy możliwy zysk Stasia?

Rozwiązanie dynamiczne. Zadanie możemy rozwiązać, korzystając z metody programowania dynamicznego. Niech P[i][ j] D oznacza maksymalny zysk dla problemu ograniczonego do stosów o numerach od 1 do |i oraz maksymalnej liczbie ruchów równej | j. Łatwo obliczyć wartości PD dla pierwszego stosu (i = 1) :

 • P[1][0]=0 D ;
 • P[1][1]=g D 1 ;
 • P[1][ j]=g1+d1, D dla j > 1.

Przejdźmy teraz do obliczenia wyników dla większej liczby stosów. Dla każdego |i∈ {2,3,...,n} oraz j∈ {0,1,...,k} aby obliczyć wartość P[i][ j],D należy rozpatrzyć trzy sytuacje:

 • nie bierzemy ani jednej monety z i-tego stosu, wtedy wynikiem jest P[i−1][ j] D ;
 • bierzemy jedną monetę z i-tego stosu, wtedy wynikiem jest P[i−1][ j−1]+gi D ;
 • bierzemy dwie monety z i-tego stosu, wtedy wynikiem jest P[i−1][ j−2]+g+d. D ii

Wartością P[i][ j] D jest maksimum z trzech powyższych wartości. Oczywiście, druga sytuacja jest możliwa tylko dla j > 0, podobnie trzecia tylko dla | j > 1. Największym zyskiem Stasia jest P[n][k]. D


Wszystkich stanów jest O(nk). Obliczenie wyniku dla każdego stanu odbywa się w czasie stałym. Stąd złożoność czasowa rozwiązania wynosi |O(nk).

Rozwiązanie zachłanne. Okazuje się, że istnieje rozwiązanie o lepszej złożoności czasowej. Na początku podzielmy stosy na dwie grupy. Niech pierwsza grupa zawiera stosy, których górna moneta ma nominał nie mniejszy niż dolna moneta, nazwijmy je A -stosami. Pozostałe stosy niech tworzą drugą grupę i nazwijmy je B -stosami. Każdą z tych grup rozważmy oddzielnie.

Przypadek 1: A | stosy. Załóżmy, że mamy |mA -stosów. Chcemy wybrać x monet, których sumaryczna wartość jest największa. Załóżmy dodatkowo, że w każdym ruchu możemy wybrać dowolną monetę (górną lub dolną). Nietrudno zauważyć, że aby zmaksymalizować zysk, należy wybrać x monet o największym nominale. Zatem posortujmy wszystkie monety malejąco według nominału. Otrzymujemy ciąg a1,a2,...,a2m, oznaczający wartości wszystkich monet. Największy zysk uzyskamy, jeśli weźmiemy następujące monety: |a,a ,...,a . 1 2 k

Strategia zachłanna, która została opisana powyżej, jest również poprawna bez dodatkowego założenia o braniu dowolnej monety. Ustalamy zatem, że możemy brać tylko monety ze szczytu stosu. Przypuśćmy, że w optymalnym rozwiązaniu chcemy wziąć dwie monety |ai (górną) i |a j (dolną), które tworzą jeden stos. Skoro rozważamy A -stos (ai | ⩾ a j) oraz ciąg |a jest posortowany malejąco, to i⩽ j. Zatem strategia zachłanna jest poprawna, ponieważ najpierw wybierze górną monetę |ai, a dopiero potem dolną aj . Tutaj jest drobna subtelność, jeśli dwie monety mają ten sam nominał, wtedy pierwszeństwo ma górna.

Przypadek 2: |B Załóżmy, że mamy |mB -stosów. Chcemy wybrać |x monet, których sumaryczna wartość jest największa. Przypuśćmy, że w optymalnym rozwiązaniu istnieją dwa stosy (o numerach i oraz j), z których zabieramy po jednej monecie. Bez straty ogólności możemy założyć, że gi ⩽gj . Wiadomo (z własności B-stosu), że g j < dj . Skoro |gi⩽ g j oraz gj < d j, to gi < d j. Zatem wzięcie po jednej monecie ze stosów |i i | j nie jest optymalnym rozwiązaniem, gdyż bardziej opłaca się wziąć dwie monety z j-tego stosu. Stąd otrzymujemy, że w optymalnym rozwiązaniu nie ma dwóch stosów, z których zabieramy po jednej monecie. Innymi słowy, jest co najwyżej jeden stos, z którego zabieramy jedną monetę.

Zatem posortujmy stosy według malejącej sumy nominałów. Otrzymujemy ciąg |s,s ,...,s, 1 2 n gdzie |s i oznacza sumę nominałów i -tego najcenniejszego stosu. Jeśli |x jest parzyste, to wybieramy monety ze stosów |s1,s2,...,sx2. W przeciwnym przypadku rozważamy dwie sytuacje. Pierwsza z nich polega na wzięciu stosów |s1,s2,...,sx 2 oraz monety o największym nominale spośród szczytów pozostałych stosów. Druga zaś polega na wzięciu stosów |s1,s2,...,sx2+1 bez monety o najmniejszym nominale spośród spodów wybranych stosów.


Podsumowanie. Rozwiązanie opiera się na rozpatrzeniu dla każdego |x∈ {0,1,...,k} następującego przypadku: wybieramy x monet z |A -stosów oraz k | − x monet z B -stosów. Wynikiem jest maksimum spośród wyników dla tych przypadków. Całe rozwiązanie działa w czasie |O(n Szczegóły implementacyjne pozostawiam Czytelnikowi jako ćwiczenie.