Przeskocz do treści

Delta mi!

Informatyczny kącik olimpijski

Liczby prawie pół-pierwsze

Bartosz Łukasiewicz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2019
 • Publikacja elektroniczna: 1 marca 2019
 • Wersja do druku [application/pdf]: (332 KB)

Tym razem omówimy zadanie Liczby prawie pół-pierwsze, które pojawiło się na Sobotnim Kole Naukowym (25.11.2017) organizowanym przez Stowarzyszenie Talent w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

Definicja. Liczbę p nazywamy prawie pół-pierwszą, jeśli jest iloczynem dwóch liczb pierwszych q1,q2, gdzie 6 2 ⩽ q1,q2 ⩽ 10 . Liczby |14 = 2⋅7 i 49 = 7⋅7 są prawie pół-pierwsze. Natomiast liczby |30 = 2 ⋅3⋅5 i 2000000014 = 2 ⋅1000000007 nie są prawie pół-pierwsze.

Zadanie. Dane są dwie liczby całkowite |a i b(2 ⩽ a⩽ b ⩽ 1012). Oblicz, ile jest liczb prawie pół-pierwszych na przedziale [a,b].

Rozwiązanie |O
Pierwszy pomysł, który nasuwa się po przeczytaniu treści, polega na przejrzeniu wszystkich liczb całkowitych z przedziału [a,b] i zliczeniu tych, które są prawie pół-pierwsze. Liczba prawie pół-pierwsza zawiera dokładnie dwie liczby pierwsze nie większe niż 106 w rozkładzie na czynniki pierwsze. Rozkład na czynniki pierwsze liczby całkowitej |x możemy znaleźć w czasie |O( (przeglądamy potencjalne dzielniki pierwsze z przedziału |[2,⌈√ x-⌉] ). Rozwiązanie działa w czasie O((b

Rozwiązanie | O
W tym podejściu, podobnie jak wcześniej, dla każdej liczby całkowitej z przedziału |[a,b] sprawdzimy, czy jest ona prawie pół-pierwsza.

Zacznijmy od stworzenia takiej tablicy S, że S[i] dla każdego |i∈[2,b] oznacza najmniejszy dzielnik pierwszy |i. W tym celu wystarczy nieznacznie zmodyfikować sito Eratostenesa. Zamiast zapamiętywać informację, czy liczba jest pierwsza czy złożona, będziemy pamiętali jej najmniejszy dzielnik, będący liczbą pierwszą. Strukturę budujemy w czasie |O(b . Wówczas w czasie stałym możemy stwierdzić, że:

 • p jest pierwsze, jeśli: |S[p] = p,
 • p jest prawie pół-pierwsze, jeśli: -p- -p- -p- 6 S[p] /= p ∧S[ S p ] == S p ∧ S[p],S p ⩽ 10 .
  Wtedy jej dzielnikami pierwszymi są S[p] i |Sp p-.

Po wygenerowaniu S zliczamy liczby prawie pół-pierwsze z przedziału |[a, b]. Rozwiązanie działa w czasie O(b .

Rozwiązanie |O
Niech =106 |M oraz |T[i] dla każdego ] |i∈ [2,M wskazuje, czy i jest pierwsze (T [i] = 1), czy złożone |(T[i] = 0). Dla pozostałych i niech |T[i] = 0. |T obliczamy za pomocą sita Eratostenesa. Dodatkowo stwórzmy taką tablicę ′ S , że ′ S [i] dla każdego i ∈[a,b] będzie oznaczało najmniejszy dzielnik pierwszy i. Konstrukcja S′ jest następująca. Najpierw przypisujemy S ′[i] = i dla każdego |i∈ [a,b]. Następnie dla każdej liczby pierwszej |q∈ [2,⌈√ b⌉] przeglądamy jej wielokrotności w przedziale |[a, b], czyli liczby ⌈aq ⌉⋅q,(⌈aq⌉ +1) ⋅q,...,⌊bq⌋⋅q, i aktualizujemy ich najmniejszy dzielnik pierwszy. Zauważmy, że wielokrotności |2 w przedziale |[a,b] jest co najwyżej b− a- | 2 + 1, wielokrotności |3 jest co najwyżej b−a -3- +1 itd. Zatem konstrukcja struktury zajmuje |O((b operacji.

Na koniec zliczamy liczby prawie pół-pierwsze z przedziału |[a, b], czyli takie |p∈ [a,b], że:

p ′ ′ ∧T[′]=1 S[p] /= p∧ S [p] ⩽M . S[p]

Rozwiązanie O
Niech f N N będzie taką funkcją, że f (x) oznacza liczbę liczb prawie pół-pierwszych na przedziale |[1,x]. Wówczas liczb prawie pół-pierwszych na przedziale [a,b] jest f (b)− f(a − 1).

Opiszemy teraz, jak policzyć f (x) dla |x ∈[1,1012]. Zacznijmy od wygenerowania ciągu kolejnych liczb pierwszych nie większych niż =106.M Oznaczmy ten ciąg jako P = (p ,p ,...,p ). 1 2 k Początkowymi wyrazami ciągu są: p1 = 2,p2 = 3,p3 = 5 itd. Liczby pierwsze możemy znaleźć za pomocą sita Eratostenesa. Zauważmy, że tylko elementy ciągu |P mogą występować w rozkładzie na czynniki pierwsze liczb prawie pół-pierwszych. Zatem:

 f (x) = {(i, j) pip j ⩽x ∧ 1⩽ i⩽ j ⩽k} .

Wartość | f(x) możemy policzyć naiwnie, przeglądając wszystkie pary elementów ciągu P . Niestety takie rozwiązanie jest wolne, ponieważ przegląda się O(k2) par elementów, gdzie k | = 78498 (tyle jest liczb pierwszych nie większych niż 106 ).

Na szczęście możemy to przyspieszyć. Niektóre pary będziemy zliczali "hurtowo". Dokładniej, dla każdego i∈ [1,k] wyznaczymy takie największe | ji∈ [i,k], że | pip ji⩽ x. Jeśli takie | ji nie istnieje, to niech | ji = i − 1. Wówczas liczby postaci pipi,pipi+1,...,pipj i są prawie pół-pierwsze. Zaś wszystkich par jest |Pi> 1,k ( ji−i + 1). Algorytm przebiega następująco. Najpierw naiwnie znajdujemy j1, przeglądając przedział indeksów | [1,k]. Następnie kolejno wyznaczamy wartości | j2, j3,..., jk.

Obserwacja: Dla każdego | i ∈[2,k] zachodzi | ji⩽ ji−1.

Dowód: Wiemy, że pi > pi− 1 oraz ∀lA j pi−1pl > x. i 1 Stąd |∀lA j pipl > x. i 1 Zatem | ji ⩽ ji−1.

Na mocy powyższej obserwacji, szukanie wartości ji możemy rozpocząć od | ji−1 i zmniejszać ją dopóki | pipj i > x. W ten sposób wykonamy |O(k) operacji podczas obliczania f | (x). Całe rozwiązanie działa w czasie ⋅log(log(M))).O(M