Przeskocz do treści

Delta mi!

Informatyczny kącik olimpijski

XORanges

Bartosz Łukasiewicz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: listopad 2019
 • Publikacja elektroniczna: 31 października 2019
 • Wersja do druku [application/pdf]: (288 KB)

W tym odcinku omówimy rozwiązanie zadania XORanges, które pojawiło się na trzecich zawodach European Junior Olympiad in Informatics (Maribor, Słowenia).

Zadanie (XORanges). Dany jest ciąg n liczb naturalnych |a = (a1,a2,...,an) oraz q poleceń dwóch typów. 1) Zmień wartość |i-tego elementu. 2) Podaj współczynnik przedziału |ax,ax+1,...,ay. Współczynnik przedziału |a ,a ,...,a x x+1 y obliczamy w następujący sposób: dla każdego podsłowa (spójnego fragmentu) tego przedziału liczymy xor jego wartości, następnie xorujemy te wyniki, otrzymując współczynnik przedziału. Przykładowo współczynnik przedziału (a3,a4,a5) wynosi |a ⊕ a ⊕ a ⊕ (a ⊕ a )⊕ (a ⊕ a )⊕ (a ⊕ a ⊕ a ). 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 Zaproponuj algorytm, który jest w stanie możliwie szybko wykonać wszystkie polecenia podane na wejściu.

Na początku przyjmijmy, że polecenia typu 1) będziemy wykonywali w czasie |O(1) poprzez zmianę wartości ai. | Zatem zajmijmy się odpowiedziami na polecenia typu 2). | Załóżmy, że chcemy obliczyć współczynnik |ax,ax+1,...,ay. Na potrzeby artykułu wprowadźmy kilka oznaczeń. Niech:

 • [ai;a j] oznacza ciąg (ai,ai+1,...,a j−1,aj ),
 • "xor podsłowa [ai;a j] " oznacza wartość a ⊕ a ⊕ ...⊕ a ⊕ a . i i+1 j −1 j

Rozwiązanie |O
Pierwsze rozwiązanie polega na obliczeniu xora każdego z |d -d−1- 2 podsłów, gdzie d = y− x +1 i oznacza długość przedziału [x;y]. Obliczenie xora podsłowa odbywa się za pomocą metody naiwnej, polegającej na przejściu po wszystkich elementach. Na koniec xorujemy powyższe wyniki. Rozwiązanie dla jednego polecenia działa w czasie O(n3), zatem całkowita złożoność to |O(q

Rozwiązanie |O
W tym rozwiązaniu, podobnie jak wyżej, obliczymy xor podsłów |[a ;a ] x y (dla wszystkich ′ ′ x ⩽ x ⩽ y ⩽ y) niezależnie. Jednak tym razem, zamiast naiwnej metody, skorzystamy z obserwacji, że:

ax ⊕ ax +1⊕ ...⊕ ay = sy ⊕ sx −1,

gdzie si = a1 ⊕ a2⊕ ...⊕ ai. Ciąg |s = (s0,s1,s2,...,sn) ma analogiczną konstrukcję do ciągu sum prefiksowych i możemy go wygenerować w czasie |O(n). Otóż s | = 0, 0 zaś |s = s ⊕ a i i−1 i (dla i > 0 ). W ten sposób otrzymaliśmy rozwiązanie działające w czasie O(q

Rozwiązanie |O
Przypomnijmy proste fakty:

 • g ⊕ g = 0 (dla |g naturalnego),
 • g ⊕ 0 = g (dla |g naturalnego),
 • ⊕ jest operacją łączną i przemienną.

Na podstawie powyższych faktów możemy zauważyć, że do obliczenia współczynnika przedziału wystarczy znać parzystość liczby wystąpień każdego elementu w wyrażeniu je opisującym. Przykładowo:

a3 ⊕ a4⊕ a5 ⊕ (a3⊕ a4) ⊕ (a4⊕ a5) ⊕ (a3⊕ a4 ⊕ a5) = a3⊕ a5,

gdyż a3 i a5 występują nieparzyście wiele razy w całym wyrażeniu, zaś |a4 występuje parzyście wiele razy.

Zastanówmy się, ile razy ai (dla x ⩽ i⩽ y) występuje we wzorze opisującym współczynnik przedziału |[ax;ay]. Innymi słowy chcemy obliczyć, w ilu podsłowach występuje |a . i Niech | f i oznacza tę wartość. Otóż początkiem takiego podsłowa może być element o numerze z przedziału |[x; i], końcem zaś element o numerze z przedziału [i;y].

 y−i+1 ax, ...,ai−1,ai,ai+1, ...,ay i− x+1

Zatem | fi = (i− x + 1)(y −i +1). Współczynnik przedziału to xor zbioru {ai x⩽ i ⩽y i | fi jest nieparzyste |}. Wyznaczenie tego zbioru realizujemy w czasie O(n). Zatem całe rozwiązanie działa w czasie |O(q

Rozwiązanie |O
Przed nami rozwiązanie wzorcowe. Polecenie 1) będziemy wykonywali nieco inaczej niż poprzednio, ale najpierw opiszemy operację 2).

Przeanalizujmy parzystości elementów ciągu f. Otóż | fi jest nieparzyste, jeśli (i− x + 1) i (y − i + 1) są nieparzyste. Stąd fi jest nieparzyste wtedy i tylko wtedy, gdy |x,y,i są tej samej parzystości. Zatem jeśli x i |y są różnej parzystości, to odpowiedzią jest |0. W przeciwnym przypadku odpowiedzią jest:

ax ⊕ ax+2⊕ ax+4 ⊕ ...⊕ ay−2⊕ ay.

Chcemy szybko znajdować wartość powyższego wyrażenia. Zauważmy, że jest to xor elementów na pozycjach parzystych lub nieparzystych ciągu |[ax;ay]. Niech zatem:

 • aN = (a ,0,a ,0,a ,0,a ,0,...), 1 3 5 7
 • aP = (0,a2,0,a4,0,a6,0,a8,...).

Wówczas dla |x parzystego odpowiedzią jest aPx⊕ aPx+1⊕ ...⊕ aPy , zaś dla |x nieparzystego odpowiedzią jest aNx ⊕ aNx+1⊕ ...⊕ aN y .

Zbudujmy dwa drzewa przedziałowe. Liśćmi pierwszego z nich niech będą wartości ciągu aN , zaś liśćmi drugiego niech będą wartości ciągu |aP. Pozostałe węzły będą przechowywały xor wartości dzieci. Taka struktura pozwala w czasie O(log(n)) znajdować xor | przedziału oraz w tym samym czasie obsługiwać operację zmiany wartości elementu (polecenie typu pierwszego). Zatem całe rozwiązanie działa w czasie |O(n