Przeskocz do treści

Delta mi!

O konkursach Fundacji Matematyków Wrocławskich słów kilka

obrazek

Fundacja Matematyków Wrocławskich została ustanowiona z inicjatywy prof. Andrzeja Hulanickiego w 1990 roku przez profesorów Stanisława Hartmana i Kazimierza Urbanika. Jej celem jest pomoc utalentowanym młodym ludziom w uczeniu się i studiowaniu matematyki oraz w pracy naukowej, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli i popularyzacja nauki. Działalność ta finansowana jest z darowizn osób prywatnych oraz z dotacji różnych instytucji.

obrazek

Popularyzacja matematyki

FMW wspiera wydawanie kwartalnika dla młodzieży pt. „Magazyn Miłośników Matematyki” oraz edytowanego w Internecie „Wrocławskiego Portalu Matematycznego”, organizuje międzyszkolne kółka matematyczne, obozy naukowe i odczyty dla uczniów, a także seminaria, kursy i wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli. Jednak najbardziej charakterystyczne w działalności fundacji są autorskie konkursy, wśród których wymienić należy: Maratony Matematyczne, Matematyczne Marsze na Orientację, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Konkursy Matematyczne „Koma”, Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej, Zawody Lingwistyczne dla SP „Wieża Babel”, Konkursy Matematycznego Origami „Żuraw”, Mistrzostwa Wrocławia w Geometrii Elementarnej oraz Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim Liczeniu. Są one adresowane do uczniów ze wszystkich poziomów szkół, a niektóre także do rodziców i nauczycieli. Mają otwarty charakter i często uczestniczą w nich szkoły z odległych regionów Polski. Cieszą się dużym powodzeniem, gdyż żaden nie ma typowej dla wielu innych konkursów formy, sprowadzającej się do kartki z zadaniami, ołówka, karty odpowiedzi i ... „pokaż, co umiesz”. Forma wrocławskich konkursów zawsze jest atrakcyjna i sprzyja nie tyle sprawdzeniu wiedzy, co jej zdobywaniu. To konkursy, które uczą i bawią, pokazują, że matematyka jest pożyteczna i przyjemna. Ponieważ szczupłe rozmiary Delty nie pozwalają przedstawić wszystkich, ani nawet kilku konkursów, opowiem o moim ulubionym...

obrazek

Konkurs matematyczny „Koma”

Jest fajny, bo nie korzysta ze szkolnej wiedzy, dzięki czemu może być skierowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania ze zrozumieniem, robienia dobrych notatek i przetwarzania informacji. Konkurs zaczyna się wykładem dotyczącym zupełnie nowego dla słuchaczy pojęcia. Po nim jest przerwa na uporządkowanie notatek, rozmowy z kolegami, nauczycielami i wykładowcą, zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Potem następuje część zadaniowa (można w niej korzystać ze sporządzonych wcześniej notatek). Na koniec jest dalsza część wykładu, dotycząca zastosowań poznanego pojęcia. Co ciekawe, wykłady finałowe dotyczą tego samego zagadnienia dla wszystkich poziomów szkół, powtarza się też 90% zadań. Analiza wyników wskazuje, że wiek uczniów i ich wcześniejsza wiedza nie mają w tym konkursie decydującego znaczenia. Jak to wygląda w praktyce, pokażemy na przykładzie tegorocznej edycji finałowej, której bohaterem były...

Cały artykuł dostępny jest w wersji pdf

Opracowanie tekstu: Małgorzata MIKOŁAJCZYK, autorem zadań z KOMY jest Krzysztof OMILJANOWSKI, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.