Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Seminaria „Poznajemy OMG”

W roku szkolnym 2011/2012 zmieniona została formuła Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Zmiana ta zaowocowała znacznym wzrostem zainteresowania Olimpiadą. W związku z tym Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej zorganizowały w całej Polsce cykl seminariów Poznajemy Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów.

Seminaria, których w roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 24 i w których wzięlo udział 716 uczestników, miały na celu upowszechniać ideę OMG wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych.

Przeprowadzone po zajęciach badania ankietowe wykazały, że głównymi motywacjami skłaniającymi do udziału w seminariach są potrzeba własnego rozwoju oraz trudności w pracy z uczniem zdolnym. Wyniki świadczą o dużej satysfakcji uczestników z udziału w zajęciach. W ocenie ankietowanych przyczyniły się one w znaczącym stopniu do wzbogacenia ich wiadomości i umiejętności, jak również powinny okazać się bardzo przydatne w pracy zawodowej. Na uwagę zasługują bardzo dobre oceny kadry dydaktycznej.

Seminaria będą kontynuowane w roku szkolnym 2012/2013 jako Olimpijskie seminaria dla nauczycieli matematyki. Aktualny harmonogram zajęć oraz informacje o rejestracji można znaleźć na stronie Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów www.omg.edu.pl w zakładce Dla nauczyciela.

Przedstawiamy Czytelnikom niektóre z zadań proponowanych uczestnikom seminariów.