Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Siłą czy sposobem? VII konferencja SEM

obrazek

W dniach 24-26 października 2014 roku odbyła się kolejna - siódma już - konferencja organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Konferencja była okazją do spotkania się osób z różnych środowisk zaangażowanych w edukację matematyczną, popularyzację matematyki i pracę z młodzieżą uzdolnioną matematycznie.

Do Ameliówki koło Kielc przyjechało około 180 nauczycieli matematyki i pracowników wyższych uczelni. Tytuł konferencji skłaniał do zastanowienia się nad różnymi sposobami rozwiązywania zadań i problemów matematycznych. Czasem zauważenie pewnej zależności, dorysowanie odpowiedniej "kreski", czy właściwe pokolorowanie rysunku powoduje, że zadanie, które wydaje się trudne i wymaga wielu rachunków, staje się proste, krótkie i przyjemne. Wszyscy lubimy takie rozwiązania - wywołują one efekt zaciekawienia, zadziwienia i zachwytu. O takich "sposobach" rozwiązywania trudnych zadań matematycznych mówili prelegenci. Mówiono również sporo o potrzebie uczenia rzetelnego rzemiosła matematycznego, niezbędnego w rozwiązywaniu problemów. Konferencja pokazała po raz kolejny, jak bardzo potrzebne są tego rodzaju spotkania osób z różnych środowisk zainteresowanych pokazywaniem piękna matematyki.

25 października wieczorem odbyło się Walne Zgromadzenie członków SEM. Wybrano nowe władze SEM na kadencję 2014-2019. Przewodniczącym Zarządu SEM został ponownie wybrany Krzysztof Chełmiński, a członkami Zarządu SEM zostali: Irena Brzozowska, Andrzej Fryszkowski, Renata Jurasińska, Michał Krych, Artur Miśkiewicz, Barbara Roszkowska-Lech i Tomasz Szymczyk.

W trakcie wykładów zaprezentowano sporo ciekawych problemów i zadań do wykorzystania w pracy z uczniami w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych. Odpowiedź na pytanie siłą czy sposobem? wydawała się oczywista: siłą i sposobem! Zaprezentowano wiele interesująch przykładów rozwiązań zadań, prezentujących zarówno "siłę", jak i "sposób".

Zachęcając wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem i materiałami z konferencji na stronie sem.edu.pl/konferencja-2014, przedstawiamy jedno z zadań, z wykładu Wiele jest dróg.