Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Widoczność w nieskończonym lesie

Kamila Łyczek

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2020
  • Publikacja elektroniczna: 1 kwietnia 2020
  • Autor: Kamila Łyczek
    Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
  • Wersja do druku [application/pdf]: (492 KB)

Stoimy u progu nieskończenie milowego, nad wyraz uporządkowanego lasu. Najlepszym miejscem na uporządkowany las jest oczywiście układ współrzędnych. Pnie drzew, które są odcinkami, umieszczone są w punktach o współrzędnych całkowitych nieujemnych. Nasz wzrok z punktu |(0;0); w którym drzewa nie ma, przygląda się temu zjawisku (patrz rysunek). Taki las ciągnie się nieskończenie daleko...

obrazek

Kiedy patrzymy na drzewo |(1,1), to zasłania ono wszystkie inne drzewa o współrzędnych (k,k) (dla dowolnego k ∈ N ). Podobnie drzewo |(1,2) zasłania wszystkie drzewa o współrzędnych (k,2k), a drzewo |(7,5) wszystkie drzewa o współrzędnych |(7k,5k).

Zadanie. Czy możliwe jest, aby z punktu (0,0) spojrzeć na wskroś tego lasu, tak aby nie zobaczyć absolutnie żadnego drzewa?

Zauważmy, że spoglądając na drzewo |(k,l), patrzymy wzdłuż prostej |y = lk x. Oznacza to, że spoglądając na dowolne drzewo, będziemy zawsze patrzeć wzdłuż prostej, której współczynnik kierunkowy jest liczbą wymierną. Aby nie mieć na linii wzroku żadnego drzewa, wystarczy spojrzeć w stronę punktu, którego dokładnie jedna współrzędna jest liczbą niewymierną.

Zadanie. Losujemy liczbę a z przedziału [0,∞ ). Jaka jest szansa, że patrząc wzdłuż prostej y = ax, zobaczymy drzewo?

Pytanie sprowadza się do zbadania, jaką część liczb rzeczywistych z przedziału |[0, ∞ ) stanowią liczby wymierne. Co z kolei prowadzi do stwierdzenia, że szansa na zobaczenie drzewa wynosi 0. Czytelnikom Niedowierzającym i tym, którzy dopiero rozpoczynają znajomość z przeliczalnością zbiorów, polecamy artykuł Joanny Jaszuńskiej w Delcie 7/2013.