Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik początkującego olimpijczyka

U(nie)jednorodnianie nierówności

Bartłomiej Bzdęga

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: lipiec 2020
  • Publikacja elektroniczna: 1 lipca 2020
  • Wersja do druku [application/pdf]: (400 KB)

Standardowym postępowaniem jest ujednorodnianie dowodzonych nierówności za pomocą danego w zadaniu warunku. Ciekawiej jest na odwrót - gdy mamy udowodnić jednorodną nierówność, możemy często założyć coś dodatkowo o występującej w niej zmiennych. Naprawdę!

W całym artykule stosujemy oznaczenia =(x1,...,xn) X oraz
=(ax1,ax2,...,axn)aX . Będziemy pisać ) F(X dla oznaczenia wyrażenia, w którym występują zmienne |x1,x2,...,xn. Zbiór Rn+ stanowią te ,X w których |x,...,x > 0. 1 n

Stopniem jednomianu )=xk11...xknn |J(X nazywamy liczbę |d = k + ...+ k . 1 n Równość )=adJ(X) |J(aX jest podstawą do uogólnienia pojęcia stopnia: jeśli istnieje takie d, że dla każdego |a > 0 zachodzi równość )=adF(X), F(aX to wyrażenie |F nazywamy jednorodnym, a liczbę d - jego stopniem. Zauważmy, że dla każdego |d możemy powiedzieć, że wyrażenie zerowe ma stopień d.

Nierówność ), |𝒩(X w której występują zmienne |x1,...,xn, nazywamy jednorodną, jeśli obie jej strony są wyrażeniami jednorodnymi tego samego stopnia.

Załóżmy, że nierówność ) 𝒩(X jest pod pewnym warunkiem |𝒲 równoważna jednorodnej nierówności  ∗ ), 𝒩 (X przy czym warunek |𝒲 ma postać )=F2(X), F1(X w której F1 i F2 są jednorodnymi wyrażeniami różnych stopni, które przyjmują wyłącznie dodatnie wartości. Jest wówczas jasne, że jeśli ) |𝒩∗(X zachodzi dla wszystkich n ∈R+,X to ) 𝒩(X zachodzi dla wszystkich n ∈R+ |X spełniających warunek |𝒲.

Takie postępowanie spotykamy dość często - za pomocą danego warunku |𝒲 ujednorodniamy nierówność po to, by ją wykazać w postaci jednorodnej. Dzięki powyższemu twierdzeniu ten ostatni krok można wykonać już bez korzystania z warunku 𝒲. Taką metodą rozwiązujemy zadania 1-4, a także zadanie 5 z kącika nr 5.

Mniej oczywiste i dość zaskakujące jest to, że ta implikacja działa również w drugą stronę: jeśli ) 𝒩(X zachodzi dla wszystkich n ∈R+ X spełniających warunek 𝒲, to ) |𝒩 ∗(X zachodzi dla wszystkich ∈Rn+. X
Dla dowodu ustalmy dowolne n ∈R+ X oraz połóżmy )/F2(X) r = F1(X i  1~ d2−d1 |a = r ( d1 i d2 są stopniami odpowiednio |F1 i |F2 ). Otrzymujemy wtedy równości

)=ad1F1(X)=ad1rF2(X)=ad1ra−d2F2(aX)=F2(aX), F1(aX

czyli zachodzi warunek | 𝒲. Z tego wynika, że nierówności ),𝒩∗(aX)𝒩(aX i ) 𝒩 ∗(X są równoważne, co kończy dowód wobec dowolności . X

Konsekwencją tego faktu jest to, że przy dowodzeniu nierówności jednorodnej dodatnich zmiennych możemy dodatkowo przyjąć dowolny warunek 𝒲 mający wyżej opisaną postać. Można to poćwiczyć na zadaniach 5-7.