Przeskocz do treści

Delta mi!

O nierównościach typu Diananda–Shapiro

Piotr Kumor

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: luty 2020
 • Publikacja elektroniczna: 1 lutego 2020
 • Wersja do druku [application/pdf]: (406 KB)

Zacznijmy od przypomnienia zadania 766 z Klubu 44M (Delta 9/2018)...

Powyższy problem można w naturalny sposób sformułować w ogólniejszej postaci. Niech n ⩾ 3 będzie liczbą całkowitą oraz α > 0 liczbą rzeczywistą. Oznaczmy przez S(n, α) największe ograniczenie dolne wartości sumy

n α Q ( ---xi----) , i 1 xi+1 + xi+2

gdzie x ,...,x > 0. 1 n Wówczas zadanie 766 to pytanie o jak najlepsze oszacowanie 1 |S(5,5) z dołu. Co wiadomo w tej kwestii dla ogólnych wartości n i |α?

Dla α = 1 zagadnienie jest znane jako problem Shapiro. Ma on długą i barwną historię, która rozpoczęła się od zadania zaproponowanego przez Joela Shapiro w 1954 roku na łamach The American Mathematical Monthly, w którym prosił on czytelników magazynu o udowodnienie, że n |S(n,1) = 2 . Okazało się, że zależność ta nie jest prawdziwa; pierwszy kontrprzykład (n = 20) pojawił się w 1956 roku (James Lighthill), w 1985 roku B.A. Troesch zaproponował elegancki kontrprzykład dla n = 14 - należy rozważyć ciąg liczb (0,42,2,42,4,41,5,39,4,38,2,38, 0,40). Okazuje się, że jest to najmniejszy (co do n ) możliwy kontrprzykład - hipoteza Shapiro została udowodniona dla parzystych n ⩽ 12 oraz nieparzystych |n⩽ 23. Wiadomo również, jaka jest największa stała , |D dla której nS(n,1)⩾ D dla wszystkich n ⩾ 1. Jest to tak zwana stała Drinfelda i wynosi w przybliżeniu 0,494. Precyzyjniej, 1 =2ϕ(0), |D gdzie ϕ jest największą funkcją wypukłą, która ogranicza z dołu funkcje e−x oraz |2(ex + ex~2)−1. Zatem dla |α = 1 znamy kompletną odpowiedź. Szczegóły znajdziemy na przykład w [1] i [2]. Warto przy okazji nadmienić, że Władimir Drinfeld - autor wspomnianej nierówności - był laureatem Medalu Fieldsa w 1990 roku, a niedawno (w 2018 roku) otrzymał Nagrodę Wolfa w dziedzinie matematyki.

Okazuje się, że dla 1+ 5 α ⩾ -2-- zachodzi nierówność n |S(n,α )⩾ 2 -, zaś równość ma miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie liczby w ciągu są równe. Dowód można odnaleźć w [5]. Zatem dla - |α⩾ 1+--5 2 też wszystko jest jasne.

Pozostają więc do zbadania przypadki: - 1 < α < 1+--5 2 oraz 0 < α< 1. Dalej interesować nas będzie tylko ta druga sytuacja. Ustalmy liczby rzeczywiste |x,y,z > 0 oraz 0 < α < β ⩽ 1. Niech γ = αβ, wówczas |0 < γ < 1. Mamy

 x α x γ β xγ β (-----) = ((-----) ) > (-γ---γ) , y +z y + z y +z

bo jeżeli 0 < γ < 1, to

 x γ x γ (-----) > --γ---γ. y +z y + z

Wobec tego dla wszystkich wykładników 0 < α < β ⩽ 1 zachodzi nierówność |S(n,α) ⩾ S(n,β ).

Z rozwiązania problemu Shapiro i powyższej uwagi wnioskujemy, że dla parzystych liczb |n ⩽12 i wszystkich wykładników |0 < α < 1 zachodzi |S(n,α) ⩾ n. 2 Liczby |n 2 nie można tu zastąpić liczbą większą, wystarczy bowiem rozważyć 1, 0, 1, 0, …, 1, 0. Zatem dla parzystych liczb |n⩽ 12 i wszystkich wykładników |0 < α ⩽ 1 mamy pełną odpowiedź: |S(n,α) = n2 .

Rozumując podobnie jak w firmowym rozwiązaniu zadania 766 (zobacz Delta 1/2019), możemy udowodnić nierówność S(n, α) ⩾⌊ n+21⌋⋅ 12-- dla wszystkich n i α . Z drugiej strony, rozważając ciąg |1,0, 1,0,...,1,0 dla |n parzystych lub 1,1,0, 1,...,0 (dwie jedynki sąsiadują) dla |n nieparzystych, dostajemy n+1 S(n, α) ⩽ ⌊2-⌋. Ponieważ |2α zbiega do 1, gdy α dąży do 0, więc naturalna jest hipoteza, że dla bliskich 0 wartości wykładnika |α zachodzi S(n,α ) = ⌊n+1⌋. 2 Jak zauważyliśmy wyżej, jest ona spełniona dla parzystych n ⩽ 12 i wszystkich wykładników 0 < α ⩽1, gdyż dla parzystych n mamy n n+1 -2 = ⌊-2-⌋.

Dla n = 3 oraz 3 0 < α < log22 ≈0,58496 i dla dowolnych dodatnich liczb |a,b,c prawdziwa jest nierówność

 α α α (--a--) + (--b--) + (--c--) > 2. b +c c + a a +b

Jest to udowodnione w [3]. Zatem S(3, α) = 2 dla 0 < α⩽ log2 3 . 2 Oczywiście dla α > log 3 2 2 jest |S(3,α) < 2, co widać na przykładzie liczb |a = b = c = 1. Dla |n = 3 oraz dla parzystych liczb |n⩽ 12 wszystko jest więc jasne.

Na podstawie udowodnionej wyżej nierówności S(n, α) ⩾ S(n,1) dla |0 < α < 1 oraz tego, co wiadomo z rozwiązania problemu Shapiro, otrzymujemy, że n S(n, α) ⩾ 2 dla liczb nieparzystych n ⩽ 23 oraz n S(n, α)⩾ D dla pozostałych wartości n.

Kierując się wyłącznie intuicją, postawiłem hipotezę, że n+1 |S(n,α ) = ⌊-2-⌋ dla wszystkich n oraz 0 < α ⩽ 12 . Nie potrafię tego dowieść dla żadnej liczby |n poza wskazanymi powyżej (czyli dla n = 3 oraz parzystych n ⩽ 12 ). O sytuacji dla pozostałych wartości n mogę powiedzieć bardzo niewiele. Jedynie dla n = 5 (najmniejsza niezbadana wartość n ) udało mi się pokazać, że S(5,α) = 3 dla |0 < α ⩽ 15 , co stanowi pełne rozwiązanie zadania 766. Dowód udostępniony jest na stronie Delty. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi lub związane wyniki. Na przykład dowody nierówności postaci n |S(n,α) > M> 2 dla nieparzystych |n i możliwie dużych α (najlepiej |α> 21 ) lub ewentualne kontrprzykłady do uczynionych wyżej hipotez. Zapraszam do kontaktu poprzez adres poczty elektronicznej, a także do dyskusji w komentarzach do tego artykułu na stronie Delty. Według mojej wiedzy w literaturze ani w sieci nie ma aktualnie żadnych innych tego rodzaju wyników. Uzyskanie takowych może więc być cenne, w szczególności dla osób zainteresowanych Konkursem Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego.


Do czytania
[1]
Kourliandtchik, L. (2002). Słynne nierówności, Wydawnictwo Aksjomat.
[2]
"Shapiro inequality" Wikipedia, The Free Encyclopedia, dostęp 7 sierpnia 2019 r.
[3]
Hung, P. K. (2008). Secrets in Inequalities vol. 2 - "'Advanced Inequalities"', Gil Publishing House, darmowy rozdział dostępny na stronie wydawcy.
[4]
Diananda, P. H. (1973). Some cyclic and other inequalities. III, Proc. Cambridge Philos. Soc., vol. 73, part 1, 69-71.
[5]
Diananda, P. H. (1974). Some cyclic and other inequalities. IV, Proc. Cambridge Philos. Soc., vol. 76, part 1, 183-186.