Przeskocz do treści

Delta mi!

O wieżach potęgowych (II)

Karol Gryszka

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: kwiecień 2020
 • Publikacja elektroniczna: 1 kwietnia 2020
 • Autor: Karol Gryszka
  Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Wersja do druku [application/pdf]: (393 KB)

Spróbujmy rozwiązać następujące zadanie:

Zadanie. Znaleźć takie b, dla którego

 bbb::: b = 4.

Zauważmy, że wykładnik bb::: b liczby b w równaniu jest równy całemu wyrażeniu (które jest równe 4). Wynika z tego równość |b4 = 4, a więc √ -- √ -- b = 44 = 2. Gotowe. Czytelników Zaniepokojonych tak prostym rozwiązaniem prosimy o cierpliwość. Teraz drugie zadanie: rozwiązać równanie

 a::: aaa = 2.

Postępując podobnie jak wyżej, otrzymujemy -- |a = √ 2. Ale w takim razie |a = b oraz

 a::: b::: 2 = aaa = bbb = 4.

Zachęcamy Czytelnika do próby wyjaśnienia tego paradoksu przed lekturą kolejnych akapitów.

W artykule Porównywanie wież potęgowych (Delta 2/2019) wprowadziliśmy następującą notację:

 a::: [a ,a ,a ,...] = aa23, 1 2 3 1

gdzie ai dla |i∈N to dowolna dodatnia liczba rzeczywista. Jak należy rozumieć nieskończone wieże potęgowe? Formalnie jest to granica ciągu liczbowego

[a1,a2,...] =nl im+∞[a1,a2,...,an].

Zatem albo wieża definiuje pewną liczbę, albo jest rozbieżna. Dla uproszczenia notacji, jeżeli |a = a i dla i∈ N, to będziemy zapisywać |[a, a,...] = [a × ∞ ]. Przykładem wieży rozbieżnej jest |[2 × ∞ ] = +∞ , natomiast [1× ∞ ] = 1. Czy w takim razie w ogóle ma sens rozważać a > 1?

Które wieże zatem są zbieżne? W ogólnym przypadku, gdy składniki wieży są dowolne, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. My zajmiemy się prostszą sytuacją, gdy wieża ma postać [a × ∞ ]. Wtedy łatwo można wyznaczyć jej granicę. Istotnie, jeśli istnieje granica [a × ∞ ] i wynosi ona |x, to zachodzi

x = ax.

To prowadzi do wniosku, że |a =√x x-. Ta równość wiąże w sposób istotny granicę wieży oraz jej składniki. W szczególności można ją traktować jak funkcję. Przyjrzyjmy się teraz następującemu twierdzeniu.

Twierdzenie (1). Niech f (x) =√x x dla |x ⩾1. Wtedy:

1.
 f [1,+∞ ) [1, e√ e];
2.
|lxi m+∞ f(x) = f(1) = 1;
3.
Jeśli |a∈ (1, e√ e), to równanie f (x) = a ma takie dwa rozwiązania x1 i x2, że |x1 < e oraz x2 > e;
4.
Jeśli a = e lub a = 1, to równanie | f(x) = a ma dokładnie jedno rozwiązanie;
5.
Jeśli |a > e, to równanie f(x) = a nie ma rozwiązań.
obrazek

Wykres funkcji -- | f x xx dla |x w zakresie | 1,10 .
Zachodzi szacowanie:

x-- e-- x D e.

Wykres funkcji | f x x x dla |x w zakresie | 1,10 .
Zachodzi szacowanie:

-- -- xx D ee.

Z twierdzenia 1 możemy wyciągnąć wniosek, że jeśli a > e√ e, to |[a × ∞ ] nie istnieje. Dodatkowo, jeżeli √e-- a ∈ [1, e ], to wtedy wieża |[a × ∞ ] ma szansę być zbieżna. W szczególności, ponieważ √ -- | f(e) = ee , to √ -- [ ee × ∞ ] = e. Robert Arthur Knoebel dowodzi, że |[a × ∞ ] jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy |a∈ [e−e, e√ e]. My zaś wykażemy zbieżność w przypadku √e-- a ∈(1, e) .

Twierdzenie (1'). Jeśli |a ∈(1, e√ e) , to [a ×∞ ] jest dobrze określona.

Dowód. Wykażemy, że ciąg ([a ×n])nA0 jest ciągiem rosnącym i ograniczonym, z tego będzie wynikała zbieżność.

Najpierw wykażemy, że wartość wieży potęgowej |[a × n] jest mniejsza niż e dla każdego n. Zauważmy, że a < e. Załóżmy teraz, że |[a × n] < e dla n > 0. Wtedy

 -- [a × (n +1)] = [a,a × n] < [a, e] < [e√ e,e] = e.

Na mocy zasady indukcji matematycznej ciąg jest więc ograniczony. Teraz wykażemy, że jest rosnący. Po pierwsze zauważmy, że gdy |a należy do rozważanego przedziału, to zachodzi nierówność |a < aa. Załóżmy, że [a × (n− 1)] > [a ×(n − 2)] i wywnioskujemy z tego, że | [a ×n] > [a ×(n − 1)]. Zachodzi

[a × n] = [a,a × (n −1)] > [a, a× (n − 2)] = [a× (n − 1)].

Z zasady indukcji mamy, że ciąg ([a ×n]) nA0 jest rosnący. Z faktu, że ciąg jest rosnący oraz ograniczony, wynika jego zbieżność.


Powyższe rozważania możemy wykorzystać do sformułowania następujących równości:

√ -- √4-- [ 2 × ∞ ] = [ 4 × ∞ ] = 2.

Ciekawostką jest, że jeżeli a jest dodatnią liczbą naturalną, to tylko dla |a = 1,2,4 wartości wieże są liczbami wymiernymi - wszystkie pozostałe przypadki generują nie tylko liczby niewymierne, ale i przestępne! Ta i inne teorioliczbowe własności wież potęgowych zostały skumulowane w poniższym twierdzeniu.

Twierdzenie (2). Niech e√ -- |a ∈(1, e) będzie liczbą algebraiczną. Wtedy:

1.
Jeśli √b-- |a ≠ b dla wszystkich wymiernych b > 1, to [a × ∞ ] jest liczbą przestępną;
2.
Jeśli -- |a =√bb dla pewnej liczby wymiernej b > 1, to:
(a)
jeśli b ∈(1,e), to |[a × ∞ ] = b,
(b)
(przypadek przejściowy) jeśli b = e, to [e√ e-×∞ ] = e jest liczbą przestępną,
(c)
jeśli b > e, to:
(i)
jeśli 1 s+1 b = (1+ s) dla pewnej liczby całkowitej s > 1, to s |[a × ∞ ] = (1+ 1s) ; [Dla |s = 1 otrzymujemy b = 4 oraz |a =√4 2 i √ 2-× ∞ = 2 ],
(ii)
jeśli b nie jest postaci s+1 b = (1+ 1s) dla pewnej liczby całkowitej |s > 1, to [a ×∞ ] jest liczbą przestępną.

Dowód Twierdzenia 2 można znaleźć w pracy: M. Vassilev-Missana, Some Results on Infinite Power Towers z 2010 roku.

Punkt 2(c)(i) powyższego twierdzenia można wykorzystać do rozwiązania w liczbach wymiernych równania

√-- √ -- xx = yy ,

przy założeniach |1 < x < e oraz y > e. Wtedy

 1 s 1 s+1 x = (1 + s) , y = (1+ s) , s = 1,2,3,...

W szczególności, dla | s = 1 otrzymujemy | x = 2 i | y = 4 oraz równość √ -- √4-- | 2 = 4 . Dla s = 2 zaś otrzymujemy 9 x = 4 i 27 y = 8 oraz równość |(9)49 = (27) 827-. 4 8 Czytelnik zechce samodzielnie sprawdzić słuszność powyższych równości.

Wróćmy teraz do paradoksalnego rozumowania przedstawionego na początku artykułu. Przypomnijmy: wynika z niego, że √ -- a = 2 jest rozwiązaniem, ale samo rozumowanie prowadzące do tego wyniku nie jest satysfakcjonujące - dokonujemy pewnego podstawienia bez uprzedniej wiedzy na temat tego, czy |[a × ∞ ] jest zbieżne. Dla |a =√ 2- zdefiniujmy zatem a = [a× n]. n Łatwo można wykazać zbieżność an bez odwoływania się do trudnych twierdzeń. Mamy wszak a1⩽ 2 oraz

 √ -- √ -- an = 2an 1⩽ 22 = 2,

zatem na mocy zasady indukcji matematycznej |an ⩽2. Ponadto oczywiście |a > a , n n−1 więc ciąg |a n jest zbieżny. Niech |d będzie jego granicą, wtedy d |d = a i skoro d√ -- √ -- a = d = 2, to d = 2 lub d = 4. Jednak rozwiązanie |d = 4 odrzucamy, gdyż an ⩽2 implikuje d ⩽ 2. W takim razie √ -- |[ 2 × ∞ ] = 2, ale zdecydowanie nie √ -- [ 44 × ∞ ] = 4.

Dla jakich x równanie

 aa::: aa = x

ma zatem rozwiązanie? Skoro [a× ∞ ] jest zbieżna (wtedy równanie ma sens) i a ∈ [e −e,√e e-] oraz funkcja

 -- g [e−e,√ee] ∋a ( [a × ∞ ]

jest rosnąca, to wystarczy obliczyć −e g(e ) oraz e√ -- g ( e) . Ale to zadanie jest proste, gdyż jeśli |x = [a × ∞ ], to x√-- a = x . Zatem

pict

Tym samym |x ∈[e−1,e]. W szczególności rozważane wcześniej równanie |[y× ∞ ] = 4 nie ma rozwiązania.