Przeskocz do treści

Delta mi!

Czy można usłyszeć kształt bębenka?

Joanna Jasińska

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: listopad 2020
 • Publikacja elektroniczna: 1 listopada 2020
 • Autor: Joanna Jasińska
  Afiliacja: Studentka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (527 KB)

Każdy, komu choć raz zdarzyło się grać na gitarze lub innym instrumencie strunowym, dobrze wie, że na wysokość dźwięku ma wpływ między innymi długość struny. Uderzając w struny zbudowane z tego samego materiału i o tych samych grubościach, lecz o różnych długościach, otrzymamy dwie różne częstotliwości drgań, a więc dwa dźwięki o różnych wysokościach. A jak to jest z instrumentami perkusyjnymi? Czy na podstawie brzmienia drgającej membrany bębenka można powiedzieć coś o jego kształcie?

obrazek

Jedne z pierwszych prób odpowiedzi na to pytanie pochodzą od Marka Kaca. Żeby przybliżyć tematykę, jaką się zajmował, należy przyjrzeć się opisanemu zagadnieniu z perspektywy analizy matematycznej.

Przez Ω będę oznaczała otwarty, spójny podzbiór 2 |R . Jest to model naszej membrany, która pod wpływem uderzenia będzie się odchylała. Aby móc ściśle odpowiedzieć na tytułowe pytanie, najpierw musimy matematycznie sformalizować "brzmienie bębenka". Niestety, w tym artykule nie mamy miejsca na dokładną analizę fizycznego modelu drgania membrany. Wynika z niego jednak, że od strony matematycznej brzmienie jest zdefiniowane przez pewien zbiór zwany widmem drgań i oznaczany przez (Ω |Λ Jest to zbiór wartości λ, dla których istnieje taka niezerowa funkcja Ω G (określająca amplitudę drgań w różnych punktach membrany), że

 • (x,y)=0 |lim x,y x0,y0 G dla dowolnego punktu (x0,y0) leżącego na brzegu Ω (odpowiada to założeniu, że brzeg membrany jest nieruchomy; założenie to nazywa się warunkiem brzegowym Dirichleta),
 • )(x,y)=λG(x,y) (∆ G dla wszystkich |(x,y) ∈Ω

Symbolem |∆ oznaczamy laplasjan, czyli pewien operator, który z jednych funkcji tworzy inne (podobnie jak np. operator różniczkowania f ( f ′ ). Czytelników zaznajomionych z cząstkowymi pochodnymi odsyłamy do definicji na marginesie. Do zrozumienia najistotniejszej części tego artykułu wystarcza jednak elementarna wiedza z geometrii oraz przyjęcie do wiadomości, że laplasjan jest

 • addytywny: +H+∆H), |∆(G
 • niezmienniczy ze względu na izometrie: jeśli R2 τ R2 jest izometrią, to ○τ)=(∆G)○τ. ∆ (G

Fizycznie widmo drgań (Ω Λ jest zbiorem częstotliwości, z jakimi może drgać uderzona membrana. Jeśli zatem udałoby się nam znaleźć dwie membrany o różnych kształtach (tj. dwa nieizometryczne obszary Ω i |Ω ) i tym samym widmie drgań, otrzymalibyśmy negatywną odpowiedź na tytułowe pytanie. Właśnie w tej formie było ono zadane w 1966 roku przez Marka Kaca w jego artykule "Can one hear the shape of a drum?". Okazuje się, że odpowiedź faktycznie jest negatywna - istnieje już wiele przykładów, które potwierdzają, że nie da się usłyszeć kształtu bębenka. Pierwsze z nich były dosyć skomplikowane (jak na przykład konstrukcja Johna Milnora z 1964 roku: dwa nieprzystające 16-wymiarowe torusy o tym samym widmie drgań - z rozmaitych przyczyn nikt nie produkuje tego rodzaju bębenków...). Obecnie istnieją już konstrukcje dużo prostsze. Ta, którą przytoczymy, została podana w 1992 roku przez Carolyn Gordon, Davida L. Webba oraz Scotta Wolperta w artykule "One cannot hear the shape of a drum".

 • Cały artykuł dostępny jest w wersji do druku: (527 KB)