Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

O prostej Simsona raz jeszcze

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: wrzesień 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-08-2011

Myślę, że niemal każdy Czytelnik miał okazję się z nią spotkać. Załóżmy, że mamy dany trójkąt, i wybierzmy dowolny punkt math z okręgu na nim opisanego. Wówczas rzuty prostokątne punktu math na proste zawierające boki danego trójkąta leżą na jednej prostej zwanej prostą Simsona.

obrazek

Rys. 1 Jedna z bardziej egzotycznych konfiguracji.

Rys. 1 Jedna z bardziej egzotycznych konfiguracji.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Chyba najbardziej typowym dowodem tego faktu jest rachunek na kątach. Jednakże rozumowanie to ma pewną wadę: istnieje wiele możliwych konfiguracji (np. ta na rysunku 1, dość egzotyczna) i, aby je objąć jednym rachunkiem, trzeba uciec się do kątów skierowanych, co bywa nieczytelne dla osób niewprawionych w tego typu rozumowaniach. Istnieje jednak bardzo sprytny, krótki i przejrzysty dowód tego faktu, niewymagający ani kątów czy odcinków skierowanych, ani pracochłonnego rozważania wielu konfiguracji – oto on.

Dowód. Przyjmijmy, że punkt math leży na łuku math niezawierającym punktu math  okręgu opisanego na danym trójkącie math  Jeśli math  jest punktem leżącym na prostej math po przeciwnej stronie punktu math  niż punkt math  to zachodzi równość math  Niech math  będzie takim punktem na prostej math  że math  Oznaczając odpowiednio przez math  rzuty prostokątne punktu math  na proste math  stwierdzamy, że trójkąty prostokątne math  są podobne (Rys. 2). Mają więc taki sam kąt przy wierzchołku math równy math i stosunek przyprostokątnej przy wierzchołku math do przeciwprostokątnej równy math Rozważmy przekształcenie będące złożeniem obrotu względem math o kąt math (w kierunku od przeciwprostokątnej do przyprostokątnej) z jednokładnością o skali math i środku w tym samym punkcie. Przekształcenie to jest podobieństwem, więc w szczególności obrazem każdej prostej jest prosta. Skoro punkty math   math  i math  są współliniowe, to ich obrazy math   math  i math  również, co kończy dowód.


Czytelnik Wnikliwy bez trudu zauważy, że jeśli zamiast rzutów prostokątnych weźmiemy „rzuty pod kątem math” (wszystkie kąty tak samo zorientowane, zobacz rysunek 3), to one również będą leżały na jednej prostej i powyższy dowód bez trudu przenosi się na uogólnione zadanie.