Przeskocz do treści

Delta mi!

Mała Delta

Samą linijką można nakreślić okrąg...

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2014
  • Publikacja elektroniczna: 31-01-2014

...jeśli ma się 5 jego punktów. No, może trochę przesadziłem... Okręgu tak dosłownie nakreślić nie można, ale można narysować jego kolejnych kilka punktów, nawet gdy te kilka to np. 100 -- oczywiście, im większa będzie to liczba, tym dłużej będzie to trwało, bo rysować będziemy te punkty kolejno, po jednym.

Konkretnie będzie tak: przez jeden z danych punktów poprowadzimy dowolną prostą nieprzechodzącą przez żaden z pozostałych i na niej znajdziemy drugi punkt jej przecięcia z (nienarysowanym!) okręgiem, na którym leży danych pięć punktów. Ponieważ prostą możemy zmieniać, więc będzie nam za każdym razem przybywać nowy punkt na okręgu.

Przepis jest na rysunkach powyżej. Jeśli dane są punkty math  i prosta math przechodząca przez math  i nieprzechodząca przez żaden z pozostałych (Rys. 1), rysujemy łamaną math  Przecięcie prostej math  z prostą math oznaczmy przez math przecięcie math  z  math  przez math (Rys. 2) i przecięcie math  z  math  przez math  Przecięcie math  prostej math z  math (Rys. 3) to punkt okręgu.

Dlaczego?

A czy to nie wszystko jedno? – Można cyrklem sprawdzić, że się zgadza.

Powstają jednak techniczne pytania, co będzie wynikiem konstrukcji, gdy

  • jako math obierzemy prostą styczną do okręgu?
  • punkty math  nie będą leżały na jednym okręgu?

Ciekawe, prawda?