Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Czy potrafisz?

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: listopad 2014
  • Publikacja elektroniczna: 31-10-2014
obrazek

Środek ciężkości wierzchołków czworokąta to środek równoległoboku, który tworzą środki jego boków. Rzeczywiście, jeśli wierzchołki czworokąta math obciążymy jednakowo ciężarami math to środkiem ciężkości punktów math i math będzie środek math odcinka math obciążony przez math Podobnie, środkiem ciężkości math i math będzie środek math odcinka math obciążony przez math Zatem środkiem ciężkości wszystkich wierzchołków będzie środek math Powtarzając to rozumowanie dla odcinków math i math stwierdzamy, że środkiem ciężkości wszystkich wierzchołków jest środek math Odcinki te mają więc wspólny środek, wobec tego czworokąt math jest równoległobokiem, a jego środek jest środkiem ciężkości wierzchołków czworokąta math

Na rysunku jest jeszcze jeden równoległobok math Powstał on z prostych przechodzących przez punkty dzielące boki czworokąta math na trzy równe części. Czy potrafisz udowodnić, że jego boki są równoległe do boków równoległoboku math - to nie powinno być trudne. Czy potrafisz wykazać, że środki równoległoboków math i math pokrywają się tylko wtedy, gdy math też jest równoległobokiem? - to już trudniejsze. A czy potrafisz udowodnić, że środek math jest środkiem ciężkości jednorodnej "deseczki" math- to jest już naprawdę trudne!