Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Styczna i cięciwa

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: wrzesień 2015
  • Publikacja elektroniczna: 31-08-2015
  • Wersja do druku [application/pdf]: (79 KB)

Twierdzenie o stycznej i cięciwie jest niezwykle prostym, a zarazem ogromnie przydatnym faktem z elementarnej geometrii...

obrazek

Rys. 1(a) i (b). Twierdzenie o stycznej i cięciwie oraz twierdzenie odwrotne do niego.

Rys. 1(a) i (b). Twierdzenie o stycznej i cięciwie oraz twierdzenie odwrotne do niego.

Głosi ono, że

Twierdzenie (*). kąt między styczną do okręgu a jego cięciwą przechodzącą przez punkt styczności równy jest kątowi wpisanemu w ten okrąg, opartemu na odpowiednim łuku - rysunek 1(a).

Dla dowodu wystarczy rozważyć ten spośród kątów wpisanych, którego ramię jest prostopadłe do stycznej.

Zachodzi również twierdzenie odwrotne do (*):

Twierdzenie. Jeśli odpowiednie kąty są równe (Rys. 1(b)), to okrąg opisany na trójkącie jest styczny do danej prostej.

Zadania domowe