Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Mały wybór? I dobrze!

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: listopad 2015
  • Publikacja elektroniczna: 1 listopada 2015
  • Wersja do druku [application/pdf]: (96 KB)

Izometrią nazywamy przekształcenie, które nie zmienia odległości między punktami. Obrazy trzech niewspółliniowych punktów jednoznacznie ją wyznaczają. Twierdzenie Chaslesa głosi, że każda izometria płaszczyzny jest przesunięciem, obrotem lub symetrią z poślizgiem.

Z dowodami powyższych faktów można się zapoznać w artykule "Rzut butem, czyli twierdzenie Chaslesa" .

obrazek

Rys. 1 Gdy wektor przesunięcia jest zerowy, uzyskujemy symetrię osiową

Rys. 1 Gdy wektor przesunięcia jest zerowy, uzyskujemy symetrię osiową

obrazek

Rys. 2 Trójkąty |ABS i T CD | są (a) przeciwnie i (b) zgodnie zorientowane

Rys. 2 Trójkąty |ABS i T CD | są (a) przeciwnie i (b) zgodnie zorientowane

Symetria z poślizgiem to złożenie (w dowolnej kolejności) symetrii osiowej z przesunięciem o wektor równoległy do osi (Rys. 1). Przekształcenie to zmienia orientację (Rys. 2). Z kolei przesunięcie i obrót nie zmieniają orientacji, a szczególnym przypadkiem każdego z nich jest identyczność.

Uwaga *. Przy symetrii z poślizgiem środek odcinka łączącego punkt i jego obraz leży na osi symetrii (Rys. 1).

Uwaga **. Niech punkty K i L | należą odpowiednio do odcinków |AB i , CD | przy czym |AK (Rys. 2). Zbudujmy na odcinkach |AB i CD | przystające trójkąty |ABS i T CD | o spodkach wysokości odpowiednio K i L. | Można zrobić to dwojako: tak, by trójkąty te były przeciwnie lub zgodnie zorientowane. W każdym z przypadków istnieje dokładnie jedna izometria przeprowadzająca jeden na drugi. W pierwszym przypadku jest ona symetrią z poślizgiem. W drugim jest to przesunięcie, jeśli |AB lub obrót, jeśli |AB

Więcej o prostej Simsona w deltoidzie z numeru 10/2015.