Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Rektyfikacja i kwadratura według Archimedesa

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2018
  • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018

Archimedes rektyfikację okręgu i kwadraturę koła wykonał za pomocą swojej spirali, czyli krzywej opisanej w układzie biegunowym przez r(φ ) = a ⋅φ. Jeśli odcinek OP łączący punkt spirali odpowiadający 2π z jej początkiem, będzie miał długość |r, to styczna do spirali w tym punkcie przetnie wychodzącą z O półprostą prostopadłą do OP | w takim punkcie Q, | że | OQ

Czytelniku, sprawdź!

obrazek

Mamy więc zarówno rektyfikację okręgu (to ten poziomy odcinek), jak i kwadraturę koła, bo pole powstałego trójkąta to  2 πr , a trójkąt na kwadrat zamienić łatwo - choćby nożyczkami.