Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik początkującego olimpijczyka

Jego Wysokości (II)

Bartłomiej Bzdęga

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: październik 2020
  • Publikacja elektroniczna: 30 września 2020
  • Wersja do druku [application/pdf]: (374 KB)

O prostej Eulera i okręgu dziewięciu punktów.

obrazek

Układ ortocentryczny

Układ ortocentryczny

Przed rozpoczęciem lektury niniejszego kącika warto zapoznać się z poprzednim, w którym zdefiniowany został układ ortocentryczny (na rysunku |A, ) oraz jego spodki (A , odcinki (AB, i środki tych odcinków |(A1, .

Poruszając temat układów ortocentrycznych, byłoby nietaktem pominąć dwa słynne twierdzenia z nimi związane: o okręgu dziewięciu punktów i o prostej Eulera.

Punkty |A1 i B1| są środkami boków BC i CA,| a punkty A2 | i B2 | - odcinków AH i BH,| więc A1B1 | Analogicznie dowodzimy, że |A1B2 . Proste AH i BC | są prostopadłe, więc czworokąt |A jest prostokątem. Z tego wynika, że odcinki |A i B B 1 2 są równej długości i mają wspólny środek. To samo można udowodnić dla odcinków |B1B2 i |C1C2. Te trzy odcinki - A1A2, | i C1C2 - są zatem średnicami tego samego okręgu - nazwijmy go |o9. Na okręgu |o9 leży również punkt |A gdyż albo A albo | ?A ; analogicznie jest dla punktów  ′ B i C Okrąg |o9 to słynny okrąg dziewięciu punktów trójkąta |ABC.

Trójkąt A1B1C1 jest jednokładny do trójkąta ABC | w stosunku  1 |− 2 względem ich wspólnego środka ciężkości , |G zatem opisane na nich okręgi |o i |o9 również są jednokładne względem . G Z tego wynika, że punkt |G leży na odcinku |OO łączącym środki tych okręgów, przy czym 1 =2 OG . O9G Co więcej, trójkąt |A2B2C2 jest jednokładny do trójkąta |ABC w stosunku  1 2 względem punktu |H, więc punkt O9 | jest środkiem odcinka OH. Z tego wynika, że punkty H, | i |O leżą w tej kolejności na jednej prostej i zachodzi równość  OH Nazywamy ją prostą Eulera trójkąta ABC.

Na koniec zauważmy, że w przypadku zdegenerowanego układu ortocentrycznego (H | zachodzą równości C oraz |A i A Poza tym, że prostokąt A degeneruje się do odcinka, nie dzieje się nic, co mogłoby zaszkodzić przeprowadzonemu wyżej rozumowaniu.