Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik przestrzenny

Kąty płaskie w przestrzeni

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-05-2011
  • Wersja do druku [application/pdf]: (53 KB)

Tym razem opowiemy o kątach w przestrzeni, a dokładniej o tym, jak rozwiązywać zadania zawierające nierówności miar kątów w przestrzeni. W zadaniach pojawiają się dwa typy kątów – płaskie i dwuścienne. Ten odcinek poświęcimy kątom płaskim, a o dwuściennych opowiemy następnym razem.

W zadaniach z nierównościami dotyczącymi kątów płaskich nie ma wielkiej filozofii, należy zapamiętać jedno ważne twierdzenie i jeden prosty wniosek – właśnie od nich rozpoczniemy.

Twierdzenie 1. W dowolnym kącie trójściennym każdy z kątów płaskich jest mniejszy od sumy dwóch pozostałych kątów.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Dowód. Mamy wykazać, że w kącie trójściennym math  o wierzchołku math zachodzi nierówność math  (Rys. 1). Przyjmijmy, że math  (w przeciwnym przypadku nie ma czego dowodzić). Niech math  będzie punktem leżącym wewnątrz ściany math  takim że math  i  math Można, oczywiście, przyjąć, że punkt math  leży na prostej math  Wtedy z nierówności trójkąta mamy math  skąd otrzymujemy, że math  Trójkąty math  i math  mają dwa boki równe, a trzeci w pierwszym jest większy, skąd wniosek, że math  (np. na mocy twierdzenia cosinusów). To zaś dowodzi naszej nierówności.


obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Twierdzenie 2. W dowolnym wypukłym kącie bryłowym suma kątów płaskich jest mniejsza od math

Dowód. Przyjmijmy, że dany kąt bryłowy o wierzchołku math tworzy math ścian. Niech math  będzie wielokątem powstałym z przecięcia ścian tego kąta płaszczyzną. Korzystając z poprzedniego twierdzenia dla math dostajemy nierówności

display-math

Dodając je wszystkie stronami, otrzymamy po lewej stronie math gdzie math oznacza sumę kątów płaskich danego kąta bryłowego, a po prawej sumę kątów wielokąta math  czyli math Stąd wynika, że math


Dowód twierdzenia 2 wskazuje, że czasem, zamiast patrzeć bezpośrednio na interesujący nas kąt, warto spojrzeć na dwa pozostałe kąty trójkąta i dla nich stosować twierdzenie 1. Wykorzystamy naszą wiedzę do rozwiązania następującego zadania.

Jak nietrudno zauważyć, z powyższego zadania wynika ogólniejszy rezultat, który był treścią jednego z zadań na III Austriacko-Polskich Zawodach Matematycznych:

display-math

Zadania dodatkowe