Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik przestrzenny

O sumie długości krawędzi czworościanu

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: styczeń 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-01-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (109 KB)
obrazek

Rys. 1

Rys. 1

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Fakt. Jeśli na płaszczyźnie wewnątrz trójkąta math  znajduje się trójkąt math  to obwód trójkąta math  jest nie większy od obwodu trójkąta math

Pomysł, na którym opiera się dowód tego faktu, został przedstawiony na rysunku 1. W podobny sposób można udowodnić, że jeśli czworościan math znajduje się wewnątrz czworościanu math  to jego pole powierzchni jest mniejsze od pola powierzchni math  A co umiemy powiedzieć o sumie długości krawędzi?

Jeśli czworościan math  jest foremny, to jego krawędzie mają długości nie mniejsze od długości krawędzi czworościanu math  W takim razie suma długości krawędzi czworościanu math  jest nie mniejsza od sumy długości krawędzi czworościanu math  Jednak w ogólności nie musi tak być.

Rozważmy mianowicie ostrosłup prawidłowy math  o podstawie math która ma boki długości math  i ramionach długości math (Rys. 2). Umieśćmy wewnątrz niego czworościan math  w taki sposób, że wierzchołek math  jest blisko math – blisko math zaś math  i  math  blisko wierzchołka math  Wtedy suma krawędzi ostrosłupa math  jest równa math  zaś suma krawędzi czworościanu math  jest większa od sumy math która może być dowolnie bliska math  Jeśli więc weźmiemy math znacznie większe niż math to suma długości krawędzi czworościanu math  będzie większa od sumy długości krawędzi czworościanu math

Widzimy zatem, że podany na początku fakt nie przenosi się z płaszczyzny na przestrzeń. Jednak w obu powyższych przykładach suma długości krawędzi czworościanu math  nie przekracza math sumy długości krawędzi czworościanu math  I właśnie to spostrzeżenie udowodnimy:

Twierdzenie. Jeśli czworościan math  jest zawarty wewnątrz czworościanu math  to suma długości jego krawędzi jest nie większa od math sumy długości krawędzi czworościanu math

Powyższy problem był jednym z zadań na finale olimpiady w ZSRR w 1982 roku. Dowód podzielimy na kilka podproblemów. Dalej podajemy rozwiązania, ale zachęcamy do samodzielnej pracy.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

obrazek

Rys. 5

Rys. 5

Krok 1. Załóżmy bez straty dla ogólności, że math  jest ścianą o największym obwodzie. Wtedy suma długości krawędzi czworościanu math nie przekracza dwukrotności obwodu trójkąta math

Krok 2. Załóżmy, że math jest obwodem wielokąta będącego przekrojem czworościanu math  płaszczyzną math  Wtedy obwód trójkąta math nie przekracza math

Krok 3. Niech math  będą odpowiednio rzutami prostokątnymi punktów math  na płaszczyznę math  Wtedy suma długości wszystkich odcinków łączących punkty math  jest nie mniejsza niż math (Ten fragment dowodu jest najtrudniejszy.)

Krok 4. Suma długości odcinków łączących punkty math  jest nie większa niż suma długości krawędzi czworościanu math

Rozwiązania

Krok 1. Suma długości krawędzi czworościanu math  jest równa połowie sumy obwodów wszystkich czterech jego ścian. Ta ostatnia zaś nie może przekraczać dwukrotności obwodu ściany o największym obwodzie.

Krok 2. Pomysł przedstawiony na rysunku 1 działa i w tej sytuacji.

obrazek

Rys. 6

Rys. 6

Krok 3. Załóżmy najpierw, że punkty math  są wierzchołkami czworokąta wypukłego. (Oczywiście punkty te mogą leżeć na obwodzie czworokąta w różnej kolejności!) Rozważany przekrój czworościanu jest wypukły i leży wewnątrz tego czworokąta (Rys. 4 i 5). Zatem math nie może przekraczać obwodu czworokąta o wierzchołkach math (dowód jak na rysunku 1). Ponadto z nierówności trójkąta wiemy, że suma długości przekątnych czworokąta wypukłego jest większa od połowy jego obwodu. Łącząc te dwie nierówności, dostajemy

display-math

Przyjmijmy teraz, że jeden z tych punktów (np. math ) leży wewnątrz lub na brzegu trójkąta wyznaczonego przez pozostałe punkty. Podobnie stwierdzamy, że rozważany przekrój jest wypukły i leży wewnątrz tego trójkąta (Rys. 6). Zatem

display-math

Z nierówności trójkąta otrzymujemy

display-math

I tym razem te dwie nierówności dają żądane oszacowanie.

Krok 4. Wynika to natychmiast z faktu, że długość odcinka nie może być mniejsza niż długość jego rzutu prostokątnego na dowolną płaszczyznę.