Przeskocz do treści

Delta mi!

Krzywe eliptyczne w kryptografii

Tomasz Kazana

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: sierpień 2018
 • Publikacja elektroniczna: 31 lipca 2018
 • Autor: Tomasz Kazana
  Afiliacja: Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (147 KB)

Tak zwana "kryptografia krzywych eliptycznych" to bardzo modne i popularne pojęcie, które rzeczywiście jest ważne, ale - niestety - o którym mówi się najczęściej niezwykle powierzchownie, bez wchodzenia w "detale matematyczne". Niniejszy artykuł próbuje pójść takiemu podejściu pod prąd - chcemy w elementarny sposób objaśnić, o co tak naprawdę chodzi z tymi krzywymi eliptycznymi.

1. Bestiariusz algebraika

Wybierzmy i ustalmy sobie jakąś liczbę pierwszą p, na przykład |13. Na początku będziemy zajmować się zbiorem:

F13 = {0,1,2,...,12} (ogólniej: Fp = {0,1,2,...,p − 1}).

W tym zbiorze wykonywać będziemy działania dodawania i mnożenia, ale nie klasycznie, lecz zgodnie z arytmetyką modulo, czyli po prostu reszt z dzielenia. To znaczy, w naszym świecie będziemy mieli:

5+ 10 = 2 czy 4⋅7 = 2.

Co ciekawe, w tak dziwacznej strukturze zaskakująco wiele własności zwykłych liczb rzeczywistych jest zachowanych. Znane jeszcze ze szkoły podstawowej prawa łączności, przemienności czy rozdzielności mnożenia względem dodawania są prawdziwe także w |F13 z działaniami modulo. Możemy nawet sensownie określić odejmowanie i dzielenie jako operacje odwrotne do (odpowiednio) dodawania i mnożenia. Przykładowo określmy:

a b = x wtedy i tylko wtedy, gdy b ⋅x = a.

Możemy łatwo sprawdzić, że - przy powyższej definicji - zachodzi |8 3 = 7 czy |7 5 = 4. Więcej, okazuje się, że jeśli tylko nie próbujemy dzielić przez |0, to wynik zawsze istnieje i to jednoznaczny.

Pójdźmy krok dalej i zacznijmy badać równania w świecie F . 13 Zapytajmy chociażby o rozwiązania następującego równania kwadratowego:

 2 x +3x + 8 = 0.

Możemy sprawdzić, że rozwiązania są dokładnie dwa: 3 oraz 7. Ba, działają nawet klasyczne wzory z deltą, o ile tylko określimy sensownie pierwiastkowanie modulo.

Oczywiście, ma sens pytanie o zbiory, których definicja kojarzy nam się z obiektami klasycznej geometrii. Chociażby popatrzmy na zbiór:

O = {(x,y) ∈ F13 ×F13 x2 + y2 = 9}.

Możemy po prostu obliczyć, że

O = {(0, 3),(0,10),(3,0),(5,6), (5,7),(6, 5),(6,8),(7,5),(7,8),(8,6),(8,7),(10, 0)},

a otrzymany zbiór |O nazwać okręgiem nad |F13, choć to przecież żaden prawdziwy okrąg, a tylko 12 punktów iloczynu kartezjańskiego |F13 ×F13. Niemniej tego typu obiekty są bardzo użyteczne i intensywnie badane przez dziedzinę matematyki zwaną geometrią algebraiczną. W tym artykule chcemy przybliżyć przykład takiego obiektu - tak zwane krzywe eliptyczne, czyli punkty spełniające równanie:

KF13 = {(x,y) ∈F13× F13 y2 = x3 + ax + b},

dla pewnych ustalonych |a,b∈ F13.

obrazek

Rys. 1 2 3 |y x x 1

Rys. 1 2 3 |y x x 1

obrazek

Rys. 2 P Q

Rys. 2 P Q

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

obrazek

Rys. 5

Rys. 5

Zanim powrócimy do właśnie przedstawionych krzywych eliptycznych nad ciałem F13, przyjrzyjmy się jeszcze ich rzeczywistym odpowiednikom, tzn. krzywym typu

K = {(x,y) ∈R × R y2 = x3 + ax + b},

(a,b ∈ R), których przykład możemy obejrzeć na rysunku 1. Udziwnijmy świat punktów tej krzywej. Dorzućmy do K jeden nowy punkt specjalny: |∞ (nieskończoność), a w powstałym zbiorze K¯ = K ∪ {∞ } zdefiniujmy następujące dodawanie punktów (tzn. pewną operację ¯ ¯ ¯ + K ×K K ):

 • dla dowolnego P ∈ ¯K mamy P + ∞ = ∞ +P = P ;
 • Jeśli dwa różne punkty P ,Q ∈ K mają tę samą pierwszą współrzędną (jak na rysunku 2), to P + Q =∞ ;
 • Jeśli dwa różne punkty |P,Q ∈K mają różną pierwszą współrzędną, to rysujemy prostą przechodzącą przez |P i Q, zaznaczamy trzeci punkt przecięcia z krzywą (R), a ostatecznym wynikiem dodawania P i |Q jest odbicie symetryczne |R względem osi OX (Rys. 3). Może się zdarzyć, że dorysowana prosta nie przetnie się w żadnym dodatkowym punkcie (jak na rysunku 4). Wówczas dorysowana prosta na pewno będzie styczna do naszej krzywej i jako punkt R należy przyjąć punkt styczności.
 • Jeśli liczymy |P +P , to rysujemy styczną do K w punkcie P . Jeśli ta styczna nie przecina się z K w żadnym innym punkcie, to P + P = ∞ , w przeciwnym razie (prosta przecina się jeszcze w punkcie |R ) P + P = R ′, gdzie R ′ jest odbiciem symetrycznym R względem osi OX (zob. Rys. 5).

Jak widać, dodawanie punktów jest zdefiniowane w pełni geometrycznie. Jednakże możemy to samo działanie (sprawdź! - jest to żmudne, ale proste) opisać analitycznie. Gdy P = (x1,y1),Q = (x2,y2) i P + Q = W = (x3,y3), dla |x1≠ x2, mamy

pict

a gdy x = x 1 2 oraz y = y , 1 2 wzory są następujące:

pict

Forma analityczna dodawania punktów jest wygodniejsza, ponieważ pozwala na zdefiniowanie dodawania punktów również w zbiorze |K¯F13 = KF13∪ {∞ } , poprzez zwykłą analogię. To znaczy umawiamy się, że powyższe wzory analityczne (mające sens również w arytmetyce modulo 13) na x 3 i y 3 określają dodawanie punktów również w ¯ KF13 .

Dodawanie punktów na krzywej (zarówno w |¯K , jak i w K¯ F13 ) jest działaniem o ładnych własnościach: jest łączne, ma element neutralny (tutaj |∞ ) oraz własność, że każdy element P ma element odwrotny P ′ (czyli taki, że |P +P ′= ∞ ). Struktury o takich własnościach zwyczajowo nazywamy grupą. Przykładem grupy innej niż te dwie opisane wyżej może być też Fp ∖ {0} z działaniem mnożenia modulo |p (warto samemu sprawdzić). Dla nas te grupy będą mieć jednak jeszcze jedną bardzo ważną własność, związaną z trudnością obliczeniową. O tym już za chwilkę.


2. Bestia na usługach kryptografii

Wiele protokołów szyfrowania w kryptografii opiera się na trudności obliczeniowej różnych problemów. Pewnie najsłynniejsze jest szyfrowanie RSA, którego bezpieczeństwo gwarantowane jest przez trudność faktoryzacji dużych liczb. Są jednak i inne protokoły (np. szyfr El-Gamal), których bezpieczeństwo opiera się na innym założeniu, mianowicie na trudności obliczania logarytmu dyskretnego. Na czym to polega? Chodzi o problem znalezienia w danej grupie |G z mnożeniem dla danych a,b ∈G takiego |k, że

ak = b

bądź w wersji z grupą z dodawaniem takiego k, że:

a +a + ⋯ + a = b. krazy

Oczywiście, nie dla każdej grupy problem logarytmu dyskretnego jest trudny. Dla grupy F p z dodawaniem jest on banalny (dlaczego?), ale dla tego samego |Fp, tylko z mnożeniem - już uchodzi za trudny. Konkretnie, najszybszy znany algorytm dla tego problemu działa w czasie

 -------- 2O 3ln plnln2p ,

co dla p rozsądnie dużych rozmiarów jest już poza zasięgiem współczesnych komputerów.

Po co więc te całe krzywe eliptyczne? Po prostu najszybsze algorytmy rozwiązujące logarytm dyskretny dla losowej krzywej postaci |KFp są jeszcze wolniejsze niż algorytmy dla grupy F p podobnego rozmiaru. Konkretnie dla krzywych eliptycznych wszystkie znane ogólne algorytmy rozwiązujące problem logarytmu dyskretnego działają w czasie

 3 -------- 2O lnp ≫ 2O lnplnln2p .

Oznacza to, że każdy protokół kryptograficzny, oparty o problem logarytmu dyskretnego, staje się bezpieczniejszy bez zwiększenia p (a więc bez zwiększenia rozmiaru kluczy), jeśli tylko zmienimy grupę, z którą pracujemy, z |F p z mnożeniem na |K Fp z dodawaniem punktów. Dokładnie z tego powodu już nie jest popularne używanie podpisu cyfrowego DSA (z roku 1991), a powszechnie używa się podpisu ECDSA (z roku 1999) - czyli jego odpowiednika, ale opartego o krzywe eliptyczne.

A jednak ta geometria algebraiczna gdzieś się przydaje!