Przeskocz do treści

Delta mi!

Nowości z przeszłości

Stara Delta

Czy przez telefon można grać w karty?

Jerzy Ryll

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: grudzień 1984
 • Publikacja elektroniczna: 1 lipca 2020
 • Wersja do druku [application/pdf]: (312 KB)

O telefonicznej czy korespondencyjnej grze w szachy słyszał każdy. Ale jak grać w ten sposób w brydża lub w pokera? Problemem jest oczywiście rozdawanie kart...

Przypuśćmy, że grają dwie osoby i mają rozdać po pięć kart. Rozdać to znaczy:

 • Każdy ma wiedzieć, jakie pięć kart dostał.
 • Każdy ma wiedzieć, jakie pięć kart dostał.
 • Karty otrzymane przez graczy są różne.
 • Żaden z graczy nie ma dodatkowej informacji o kartach partnera, ale po grze może sprawdzić, czy partner nie oszukiwał, czy grał swoimi kartami.
 • Każdy rozkład kart jest jednakowo prawdopodobny.

Wszystko to należy wykonać porozumiewając się wyłącznie przez telefon i bez pomocy osób trzecich. Oto sposób umożliwiający w praktyce rozdawanie kart (liczb naturalnych |1,...,52 ) przez telefon. Gracze wybierają najpierw dwie rodziny funkcji o argumentach i wartościach naturalnych: α α∈Ω}𝒦 = {K - funkcje kodujące i 𝒟 = {D - funkcje dekodujące (zbiór Ω nazywamy zbiorem kodów - powinien on mieć dużo elementów). Rodziny |𝒦 i |𝒟 muszą mieć następujące własności:

 • Dziedzina każdej funkcji |K α zawiera zbiór {1,...,52}.
 • Dla dowolnego kodu α funkcja 𝒟 α jest odwrotna do funkcji α K (rozszyfrowuje ona sygnał zakodowany za pomocą funkcji K α ), tzn. |D dla liczb naturalnych z dziedziny funkcji α. K
 • Dla dowolnych kodów α i β funkcje α |K i β K są przemienne, tzn. (K(n))=K(K(n)). K αββα
 • Różne funkcje kodujące mają rozłączne zbiory wartości.
 • Znajomość liczb naturalnych n i (n) K α nie daje praktycznie możliwości znalezienia kodu |α.

Rozdawanie kart jest już proste. Gracze wybierają (w tajemnicy przed sobą) kody, np. A - kod α , B - kod β . Gracz |A koduje liczby |1,...,52 i przesyła je (w dowolnej kolejności) graczowi B. Ten wybiera wpierw pięć kart dla |A : α(a1),...,Kα(a5) |K i odsyła mu je - |A musi je rozszyfrować funkcją |D Następnie wybiera pięć kart dla siebie: α(b1),...,Kα(b5), K szyfruje je funkcją β K i wysyła do .A Gracz A rozszyfrowuje je funkcją |D i odsyła do gracza B | (tzn. przesyła |D Gracz |B musi jeszcze rozszyfrować je funkcją |D i... karty zostały rozdane.

Po grze partnerzy ujawniają swoje kody. Z drugiej i czwartej własności rodzin |𝒦 i |𝒟 wynika, że jeśli α1(m1)=Kα2(m2), |K to α1 = α 2 i m1 = m2. Tak więc gracze nie mogą oszukiwać i podawać innego układu kart i innego kodu.

Powyższy opis umożliwia w praktyce rozdawanie kart. Teoretycznie bowiem jest to niemożliwe.


Źródła

Na podstawie artykułu Poker bez kart z książki "The Mathematical Gardner" (A. Shamir, R. Rivest, L. Adelman).

***

obrazek

Komentarz współczesny

Kilka lat temu zapytałem Mordechaja "Motiego" Yunga (obecnie pracuje jako badacz naukowy w Google) o to, na ile zmienił się obraz badań naukowych z dziedziny kryptologii od czasów, gdy zaczynał, a więc od lat 80. W swej odpowiedzi (wyrażonej dość komunikatywną polszczyzną!) jako największą różnicę wskazał liczbę publikowanych prac. Stwierdził, że w początkach swojej kariery był w stanie, bez większego wysiłku, śledzić na bieżąco WSZYSTKIE artykuły dotyczące kryptologii, które ukazywały się na świecie. Dziś natomiast ciężko byłoby młodemu badaczowi przebrnąć w ciągu roku choćby przez połowę publikacji prezentowanych na jednej dużej konferencji kryptologicznej, których organizuje się przecież co najmniej kilka w roku.

Powyższa opinia Motiego dobrze koresponduje z obecnością kryptologii w Delcie. Do końca lat 80. (a więc przez 190 numerów) w Delcie ukazały się tylko dwa krótkie teksty dotyczące zagadnień kryptologicznych - oba prezentujemy w tym numerze. Wówczas była to dziedzina dostarczająca przede wszystkim eleganckich (często zaskakujących) wyników-ciekawostek, kojarzonych głównie ze sztuczkami z teorii liczb. W takim też duchu utrzymane są oba dziś prezentowane wyimki ze |𝔖 𝔱𝔞 𝔯𝔢𝔧𝔇 𝔢𝔩𝔱𝔶.

Oczywiście wraz z rozwojem komputerów i sieci komputerowych znaczenie kryptologii wzrosło niebotycznie. Dziś jest to ogromna gałąź informatyki teoretycznej. Również w Delcie artykułów z tej dziedziny w późniejszym okresie było znacznie więcej. Ostatnio prezentowaliśmy nawet niemal roczny cykl A jednak się da (od Delty 10/2018 do Delty 8/2019), poświęcony w całości kryptologii. Co ciekawe: oba zagadnienia z lat 80. były obecne w tym cyklu (choć autorzy wybierali tematy zupełnie niezależnie), a artykuł otwierający cykl dotyczył dokładnie tego samego tematu, co pierwszy artykuł kryptologiczny w Delcie z roku 1980!

Tomasz Kazana