Przeskocz do treści

Delta mi!

Czułość funkcji logicznych (II)

Mariusz Zając

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: sierpień 2020
  • Publikacja elektroniczna: 1 sierpnia 2020
  • Autor: Mariusz Zając
    Afiliacja: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
  • Wersja do druku [application/pdf]: (533 KB)

W pierwszej części artykułu (Delta 7/2020) omówiliśmy pojęcia funkcji logicznej, jej czułości i przedstawiliśmy, na razie bez dowodów, pewne związane z nimi twierdzenia, udowodnione w pracy [1]. Celem drugiej części jest przedstawienie owych dowodów w wersji nieco uproszczonej w stosunku do oryginalnej pracy [1], ale wciąż wymagającej znajomości podstaw algebry liniowej, w tym mnożenia macierzy i pewnej wiedzy o wymiarze przestrzeni liniowej.

obrazek

Na przykład w Q12 połączone będą między innymi
|x 859 0011010110112 i
|y 843 0011010010112

Na przykład w Q 12 połączone będą między innymi
|x 859 001101011011 2 i
|y 843 001101001011 2

Niech n będzie dowolną dodatnią liczbą całkowitą i niech =2n. N Zapiszmy elementy zbioru −1} |Vn = {0,1,...,N w układzie dwójkowym (uzupełniając w miarę potrzeby nieznaczącymi początkowymi zerami, tak by każda liczba miała dokładnie n cyfr) i przedstawmy je graficznie w ten sposób, że elementy Vn (zwane wierzchołkami) będą punktami, a odcinki (zwane krawędziami) połączą pary wierzchołków różniące się w układzie dwójkowym tylko jedną cyfrą. Uzyskany graf nazwiemy n-wymiarową kostką nQ (nazwa wiąże się niewątpliwie z podobieństwem 3 |Q do szkieletu sześcianu, czyli standardowej kostki do gry). Spróbujmy przezwyciężyć fakt, że bezpośrednio odczuwamy istnienie tylko trzech wymiarów, spoglądając na kostki rekurencyjnie:  | 1 Q to dwa punkty połączone odcinkiem,  | 2 Q to dwa odcinki, np. dolny i górny, połączone dwiema pionowymi krawędziami, 3 |Q to dwie kopie 2, Q np. dolny i górny kwadrat, połączone czterema pionowymi krawędziami, |... , m+1 Q to dwie kopie m, |Q połączone |2m krawędziami i tak dalej.

Zapowiedziane pod koniec pierwszej części twierdzenie (jeśli ponad połowę wierzchołków | n-wymiarowej kostki zajmują mrówki, to któraś z nich ma co najmniej √ -- | n sąsiadek) możemy sformułować w następujący równoważny sposób.

Twierdzenie (Huang). Jeśli wyróżnimy niektóre wierzchołki |n -wymiarowej kostki n, Q czyli wybierzemy podzbiór W⊆ Vn, przy zachowaniu warunku, że każdy element W ma mieć mniej niż  -- √ n sąsiadów należących do W, to wyróżnione wierzchołki stanowić będą co najwyżej połowę wszystkich wierzchołków kostki, czyli /2. W ⩽ N

W terminologii teorii grafów twierdzenie Huanga brzmi:

Twierdzenie. każdy indukowany podgraf ⊆Qn |G spełnia √ )<n V(G) ⩽2n−1.∆(G

Dużo krócej, ale trzeba wpierw wyjaśnić, że ) V (G to zbiór wierzchołków grafu ,∆(G) G to największy stopień wierzchołka (stopień to z kolei liczba krawędzi o końcu w danym wierzchołku), a podgraf indukowany oznacza pewne wierzchołki wraz ze wszystkimi łączącymi je krawędziami n.Q

  • Cały artykuł dostępny jest w wersji do druku: (533 KB)