Przeskocz do treści

Delta mi!

Omega

Wół, lis i konik polny

Rafał Sztencel

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: maj 2006
  • Publikacja elektroniczna: 23-06-2011
  • Autor: Rafał Sztencel
    Notka biograficzna: Rafał Sztencel (1953-2008) - były pracownik Instytutu Matematyki UW i wieloletni współpracownik Delty.

Czarownica math w punkcie math na rozstaju dróg mówi do lisa math, wołu math i konika polnego math: „Pójdziesz w prawo, dostaniesz pół złotego, ...

... pójdziesz w lewo, dostaniesz garść miedziaków z sakiewki – możesz je sobie przeliczyć. Ja jestem uczciwą czarownicą i kwota wyciągnięta z sakiewki ma rozkład prawie jednostajny na przedziale math

Średnio dostajesz pół złotego. Chodziłeś do szkół – będziesz wiedział, co to znaczy. Nie chce mi się więcej gadać, rzuć okiem na plan. Uważaj na wiedźmina z dwójki. Pójdziesz w lewo – on weźmie z garści miedziaków coś na piwo (ile się da, ale nie więcej niż ćwierć złotego) i wypłaci resztę – jeśli zostanie”.

obrazek

Może i słusznie czarownicy nie chciało się gadać. Formalny opis gry jest prosty. Wymaga dwóch niezależnych zmiennych losowych math   math  o rozkładzie jednostajnym na przedziale math Oto wypłaty odpowiadające czterem możliwym drogom:

display-math

W trzech przypadkach średnia wypłata jest równa 1, w jednym – nieco mniejsza.

Na rozstaju pojawia się wół, który nie lubi niespodzianek. Idzie dwa razy w prawo, wygrywa średnio (i zawsze) złotówkę. Konik polny lubi ryzyko, ale nie myśli. Idzie dwa razy w lewo, średnio dostaje złotówkę.

Lis akceptuje ryzyko i myśli. A myśli tak: jeśli za pierwszym razem miedziaków będzie mało, pójdę w prawo. I tak mam gwarantowane pół złotego, a może będzie lepiej? Ostatecznie lis (po konsultacji z niedźwiedziem) dochodzi do ogólnej teorii. Najpierw rozważa wypłaty w ostatnim kroku, gdzie wybór drogi jest oczywisty: niezależnie od tego, co już ma, wybiera większą z oferowanych wypłat. W stanie 1 otrzyma zatem math  a w stanie 2 – math Może nawet obliczyć średnie (szybki sposób na końcu artykułu):

display-math

To z kolei umożliwi mu podjęcie decyzji na starcie. Jeśli

display-math

czyli math  to idzie w prawo (teraz już wie dokładnie, co to znaczy, że miedziaków jest za mało: progiem decyzyjnym jest math kwartnika). W przeciwnym razie idzie w lewo. Co na tym zyskuje?

Zobaczmy. Średnia wygrana w pierwszym kroku jest równa

display-math

gdzie pierwszy składnik odpowiada drodze w lewo, drugi – w prawo. Symbol math oznacza zmienną losową wskaźnikową zdarzenia math : przyjmuje ona wartość 1 na math  i 0 na math  W efekcie math

obrazek

Drogę w lewo wybieramy z prawdopodobieństwem math i wygrywamy w drugim kroku średnio math; dla drogi w prawo odpowiednie wielkości są równe math i math zatem średnio w drugim kroku mamy

display-math

Ostatecznie lis wygrywa średnio

display-math

czyli o ponad 20% więcej niż wół i konik polny. W istocie lis znalazł sposób na uzyskanie największej możliwej średniej wygranej (czego nie udowodnimy).

Wyjaśnimy natomiast na zakończenie, jak zostały obliczone występujące powyżej średnie. Jeśli math jest nieujemną zmienną losową, to

display-math

Gdy math ma rozkład ciągły, wzór ten można otrzymać rutynowo: całkując przez części. Ale najbardziej pożyteczny staje się on w przypadku bardziej ogólnych rozkładów.

Obliczenie math  sprowadza się do obliczenia pola prostej figury geometrycznej. Z kolei math  jest polem trapezu o wysokości math i bokach math oraz 1; prosimy Czytelnika o sprawdzenie.


Literatura
[1]
Witold Więsław, Stare polskie zadania z matematyki, Wydawnictwo Nowik, 2000.