Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Prawdopodobieństwo i podzielność

Edward Stachowski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2016
  • Publikacja elektroniczna: 30 marca 2016

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {1,2,3,...,n} tak, że prawdopodobieństwo wyboru liczby |m z tego zbioru jest równe |pm0⩾ i m |P pm= 1. m

Określamy dla |k∈ {1,2,3,...,n} zdarzenia losowe Ak, polegające na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez k.

Rozważmy następujący problem:

Problem. Dla jakich n ⩾ 2 można określić liczby |pm tak, aby dla wszystkich k było P(A ) = 1? k k

Wydaje się, że jest to możliwe dla bardzo wielu n. Można jednak to zrobić tylko dla n ∈{2, 3,4,6}.

  • Dla n = 2 mamy |p1 = 12,p2 = 12.
  • Dla n = 3 mamy p = 1,p = 1, 1 6 2 2 p = 1. 3 3
  • Dla n = 4 mamy |p1 = 16,p2 = 14, p3 = 13,p4 = 14.
  • Dla |n = 6 mamy |p = -2,p = -1, 1 15 2 12 p = 1,p = 1, 3 6 4 4  1 1 p5 = 5,p6 = 6.

Zachęcam Czytelnika do kontynuacji próby określenia liczb pm dla n | = 5 : |p = 1,p = 1,... 5 5 4 4