Przeskocz do treści

Delta mi!

Rzuć monetą...

Jacek Jakubowski i Rafał Sztencel

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 1997
  • Publikacja elektroniczna: 24 sierpnia 2017
  • Autor: Rafał Sztencel
    Notka biograficzna: Rafał Sztencel (1953-2008) - były pracownik Instytutu Matematyki UW i wieloletni współpracownik Delty.
  • Wersja do druku [application/pdf]: (368 KB)

Doświadczenie, polegające na wielokrotnym rzucaniu monetą (symetryczną lub nie) ma tę zaletę, że każdy ma jakieś wyobrażenia dotyczące wyników. Nietrudno na przykład uwierzyć, że stosunek liczby orłów Sn do liczby rzutów |n nie będzie się wiele różnił od p - prawdopodobieństwa otrzymania orła w pojedynczym rzucie.

obrazek

I rzeczywiście, jest to prawo wielkich liczb udowodnione przez Jacoba Bernoulliego pod koniec XVII w. Dokładniej, dla każdego ε > 0 mamy

lim P ( Sn− p ⩽ε) = 1. n ∞ n

Oznacza to, że im większe |n, tym (na ogół) mniejsza szansa dużego odchylenia Snn od p. Nie znaczy to jednak, że ciąg liczb  S ω |nn--- zmierza do |p dla prawie wszystkich zdarzeń elementarnych ω (czyli że |Sn n dąży do | p z prawdopodobieństwem 1). Gwarantuje to dopiero poniższe - mocniejsze - twierdzenie: dla każdego |ε> 0 mamy

 lim P (p− ε ⩽ Sn-⩽p + ε dla wszystkichn ⩾ m) = 1. m n

Dla dowodu oszacujemy prawdopodobieństwo zdarzenia | Sn An = { n −p ⩽ ε} . Niech |q = 1− p. Zdarzenie An przedstawimy w postaci sumy zdarzeń {Sn = k} dla odpowiednio dobranych k. Pamiętając, że P (Sn = k) = (nk)pkqn−k, otrzymamy wtedy

pict

W trzeciej od końca nierówności skorzystaliśmy z faktu, że |ex⩽ 1+ x ⩽ex2 + x. Wybieramy teraz |λ minimalizujące prawą stronę, czyli |λ= ε 2 i otrzymujemy nierówność Bernsteina:

 Sn −n 0. " class="math-display"/>

Analogicznie  2 |P ( Snn-⩽ p− ε) ⩽ e−n

Ponieważ dopełnienie iloczynu zbiorów jest sumą dopełnień (wzory de Morgana), więc

 ∞ ∞ c P( n mAn) = 1− P( n mAn)

( Ac oznacza tu zdarzenie przeciwne do |A ). Ponadto,

 ∞ c ∞ c ∞ −n

Stąd otrzymujemy żądany wynik.

Z powyższych rozważań wynika, że zmienna losowa Sn−np --n-- jest dla dużych n silnie skupiona wokół zera. A jeśli będziemy rozpatrywać |Sn−- np? n O zachowaniu się tego wyrażenia mówi twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a (de Moivre, 1733; Laplace udowodnił to twierdzenie pó@zniej, nie powołując się na poprzednika):

 b Sn−-np- --1-- − x2- P (a < √ npq- < b) √ 2π-q e 2 dx, a

gdy n ∞ . Innymi słowy, |Sn-−np- n ma asymptotycznie rozkład normalny (gaussowski).

Załóżmy teraz, że moneta jest symetryczna, czyli | 1 p = 2. Czy różnica między liczbą orłów i reszek będzie ograniczona? Posługując się, na przykład, twierdzeniem de Moivre'a-Laplace'a można udowodnić, że z prawdopodobieństwem 1 tak nie będzie. Mało tego, wartość bezwzględna różnicy jest w pewnym sensie rzędu  √ ---------- | nloglog n, a dokładniej, jeśli |Rn oznacza liczbę reszek, to

limsup √-Sn-−-Rn----= 1 n ∞ 2nlog log n

z prawdopodobieństwem 1. Oczywiście ze względu na symetrię

liminf √--Sn-−-Rn--- =− 1. n ∞ 2n loglogn

Jest to tzw. prawo iterowanego logarytmu (Chinczyn, 1924).

obrazek

Wobec tego |Sn− Rn będzie powracać do zera nieskończenie wiele razy z prawdopodobieństwem 1. Jednak średni czas oczekiwania na powrót do zera jest nieskończony.

I na zakończenie dość paradoksalny wynik: jeśli rzucamy symetryczną monetą |n razy i zapisujemy kolejne wartości |S − R k k dla k = 1,2,...,n, czyli przewagę orłów nad reszkami, to okazuje się, że jest mała szansa na to, by dodatnie i ujemne różnice pojawiły się z grubsza tyle samo razy. Przeciwnie, typowy wynik to taki, że orły (lub reszki) prowadzą przez większość czasu. Można wyliczyć asymptotyczny rozkład dla czasu prowadzenia (prawo arcusa sinusa, P. Lévy, 1939): niech Tn oznacza czas, przez jaki prowadzi orzeł w serii |n rzutów. Wtedy

 t √ - Tn 1 2arcsin t nli m∞ P ( n-< t) = q -√--------dt = ----π-----. 0 π t(1− t)

Teraz widać drugą niewątpliwą zaletę doświadczenia polegającego na rzutach monetą: umożliwia ono dokonanie przeglądu podstawowych twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa.