Przeskocz do treści

Delta mi!

Szansa na sukces

Łukasz Rajkowski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2017
  • Publikacja elektroniczna: 30 marca 2017
  • Wersja do druku [application/pdf]: (45 KB)

Metoda probabilistyczna gościła już na łamach Delty (np. w numerach 12/2006 i 4/2015), byłoby jednak nieprawdopodobnie głupio pominąć ją w numerze poświęconym dowodom.

W najbardziej podstawowej wersji może się ona okazać przydatna w sytuacji, gdy chcemy wykazać istnienie obiektu spełniającego określone warunki - wówczas możemy spróbować przedstawić schemat losowania badanych obiektów, w którym z dodatnim prawdopodobieństwem wynik będzie spełniał przedstawione żądania. Opis ten może brzmieć dość enigmatycznie, powinien stać się bardziej zrozumiały po lekturze poniższego rozumowania, uchodzącego za jeden z pierwszych przykładów zastosowania metody probabilistycznej.

Rozważmy graf pełny, którego każde dwa wierzchołki są połączone krawędzią w kolorze niebieskim bądź czerwonym. Okazuje się, co udowodnił Frank Ramsey w 1930 roku, że

Twierdzenie. Dla dowolnie zadanych liczb naturalnych k,l, jeśli liczba wierzchołków w grafie pełnym jest dostatecznie duża, istnieje w nim podgraf o k wierzchołkach połączonych wyłącznie niebieskimi krawędziami lub podgraf o l wierzchołkach, z których każde dwa połączone są krawędziami czerwonymi.

Najmniejszy z tych "dostatecznie dużych" rozmiarów wyjściowego grafu nazywamy liczbą Ramseya i oznaczamy przez R(k, l). W 1947 roku Paul Erdős przedstawił następujące oszacowanie z dołu liczby R(k, k)

 R(k,k) k2 −1 ( k )⩾ 2 . (*)

Oto jak uzyskał ten wynik: rozważmy graf o |n wierzchołkach, gdzie n jest "niedostatecznie duże", czyli |n k2 −1 (k) < 2 . Pokażemy, że możemy pokolorować krawędzie tego grafu w taki sposób, by nie istniał podgraf rozmiaru |k o wszystkich krawędziach w tym samym kolorze; zatem natychmiastowym wnioskiem będzie nierówność (*).

Każdą z krawędzi naszego grafu pomalujmy na niebiesko z prawdopodobieństwem |1 2 lub na czerwono z tym samym prawdopodobieństwem. Wybierzmy dowolny podgraf o | k wierzchołkach - wówczas zdarzenie, polegające na pomalowaniu wszystkich krawędzi wybranego podgrafu (których jest k -k−21-, inaczej (k2) ) na ten sam kolor, ma prawdopodobieństwo  − k |2⋅2 2. Podgrafów o k wierzchołkach jest jednak  n |(k). Szansa na to, że pewien z tych podgrafów ma krawędzie pomalowane na jeden kolor, nie przekracza (n)21− k2 , k zatem zgodnie z założeniem o "niedostatecznie dużym" n jest mniejsza od 1. W tej sytuacji szansa na to, że żaden z podgrafów o k wierzchołkach nie ma wszystkich krawędzi w tym samym kolorze, jest dodatnia, co dowodzi istnienia żądanego kolorowania.