Przeskocz do treści

Delta mi!

Szansa na sukces

Łukasz Rajkowski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2017
  • Publikacja elektroniczna: 30 marca 2017
  • Wersja do druku [application/pdf]: (45 KB)

Metoda probabilistyczna gościła już na łamach Delty (np. w numerach 12/2006 i 4/2015), byłoby jednak nieprawdopodobnie głupio pominąć ją w numerze poświęconym dowodom.

W najbardziej podstawowej wersji może się ona okazać przydatna w sytuacji, gdy chcemy wykazać istnienie obiektu spełniającego określone warunki - wówczas możemy spróbować przedstawić schemat losowania badanych obiektów, w którym z dodatnim prawdopodobieństwem wynik będzie spełniał przedstawione żądania. Opis ten może brzmieć dość enigmatycznie, powinien stać się bardziej zrozumiały po lekturze poniższego rozumowania, uchodzącego za jeden z pierwszych przykładów zastosowania metody probabilistycznej.

Rozważmy graf pełny, którego każde dwa wierzchołki są połączone krawędzią w kolorze niebieskim bądź czerwonym. Okazuje się, co udowodnił Frank Ramsey w 1930 roku, że

Twierdzenie. Dla dowolnie zadanych liczb naturalnych k,l, jeśli liczba wierzchołków w grafie pełnym jest dostatecznie duża, istnieje w nim podgraf o k wierzchołkach połączonych wyłącznie niebieskimi krawędziami lub podgraf o l wierzchołkach, z których każde dwa połączone są krawędziami czerwonymi.

Najmniejszy z tych "dostatecznie dużych" rozmiarów wyjściowego grafu nazywamy liczbą Ramseya i oznaczamy przez R(k, l). W 1947 roku Paul Erdős przedstawił następujące oszacowanie z dołu liczby R(k, k)

(R(k,k) )⩾ 2 k2 −1. k (*)

Oto jak uzyskał ten wynik: rozważmy graf o |n wierzchołkach, gdzie n jest "niedostatecznie duże", czyli (n) < 2 k2 −1. k Pokażemy, że możemy pokolorować krawędzie tego grafu w taki sposób, by nie istniał podgraf rozmiaru |k o wszystkich krawędziach w tym samym kolorze; zatem natychmiastowym wnioskiem będzie nierówność (*).

Każdą z krawędzi naszego grafu pomalujmy na niebiesko z prawdopodobieństwem |12 lub na czerwono z tym samym prawdopodobieństwem. Wybierzmy dowolny podgraf o k wierzchołkach - wówczas zdarzenie, polegające na pomalowaniu wszystkich krawędzi wybranego podgrafu (których jest k k−1 --2--, inaczej  k (2) ) na ten sam kolor, ma prawdopodobieństwo |2⋅2− k2 . Podgrafów o k wierzchołkach jest jednak |(n). k Szansa na to, że pewien z tych podgrafów ma krawędzie pomalowane na jeden kolor, nie przekracza  k (nk)21− 2 , zatem zgodnie z założeniem o "niedostatecznie dużym" n jest mniejsza od 1. W tej sytuacji szansa na to, że żaden z podgrafów o k wierzchołkach nie ma wszystkich krawędzi w tym samym kolorze, jest dodatnia, co dowodzi istnienia żądanego kolorowania.