Przeskocz do treści

Delta mi!

Pochwała nieskończoności?

Mariusz Skałba

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: lipiec 2013
  • Publikacja elektroniczna: 30-06-2013
  • Autor: Mariusz Skałba
    Afiliacja: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
  • Wersja do druku [application/pdf]: (185 KB)

A w ósmy dzień Bóg stworzył liczby pierwsze. I stworzył ich nieskończenie wiele. I widział, że to było dobre. (apokryf z XXI wieku)

1.

Niech math oznacza liczbę liczb pierwszych nie większych od math Tak więc math dla math oraz

display-math

co udowodnił już Euklides. Natomiast Czebyszew w połowie XIX wieku wykazał między innymi, że

display-math

Jeszcze wcześniej Legendre udowodnił, że

display-math(1)

I tu zaczyna się nasza historia. Z (1) wynika mianowicie, że dla każdego math istnieje math takie że

display-math

Czy dla dostatecznie dużych math można przyjąć math Głównym celem tej notki jest uzasadnienie odpowiedzi twierdzącej na to pytanie – okaże się, że wymaga to użycia dość subtelnych metod. Mamy więc udowodnić, że istnieje math takie że dla math zachodzi nierówność

display-math

lub, co na jedno wychodzi, nierówność jej równoważna

display-math(2)

Nierówność (2) można wysłowić w ten sposób: dla math w przedziale math jest więcej liczb pierwszych niż w przedziale math Pokażemy najpierw, że (2) nie wynika z następującej popularnej wersji twierdzenia o liczbach pierwszych

display-math(3)

Na mocy (3) możemy bowiem napisać

display-math

skąd otrzymujemy

display-math

Widać, że wyraz główny może być zdominowany przez człon resztowy math a więc nie można wnioskować, że lewa strona jest dodatnia dla dostatecznie dużych math Z powyższego oszacowania wynika „tylko”, że

display-math

Aby wykazać (2), trzeba skorzystać z następującej mocniejszej wersji twierdzenia o liczbach pierwszych

display-math(4)

Po prostych rachunkach otrzymujemy stąd

display-math

co daje

display-math

a z tego (2) wynika natychmiast. Obie powyższe wersje twierdzenia o liczbach pierwszych (oszacowania (3) oraz (4)) są wnioskami z twierdzenia o liczbach pierwszych Hadamarda–de la Vallée-Poussina, udowodnionego przez tych matematyków niezależnie w 1896 roku w postaci

display-math(5)

gdzie math jest stałą absolutną. Rzeczywiście, dwukrotne całkowanie przez części prowadzi do

display-math

co na mocy (5) i prostej obserwacji

display-math

prowadzi do (4). Na zakończenie części 1. zauważmy, że hipotetyczne ulepszenie (5)

display-math(6)

nie zostało, póki co, udowodnione dla żadnego math Natomiast to, że (6) zachodzi dla każdego math jest równoważne hipotezie Riemanna, co udowodnił von Koch w 1901 roku.

2.

To, że wielu interesujących pytań dotyczących liczb pierwszych nie można by w ogóle postawić, gdyby było ich tylko skończenie wiele, wykazano powyżej. Krótko mówiąc: analityczna teoria liczb nie miałaby racji bytu. W punkcie 2. pokażemy pokrótce, że algebraiczna teoria liczb byłaby też dużo mniej pasjonująca. Z ogólnej teorii pierścieni Dedekinda wynika bowiem, że jeśli w takim pierścieniu jest tylko skończenie wiele ideałów pierwszych, to obowiązuje w nim twierdzenie o jednoznaczności rozkładu. To wygodne twierdzenie zachodziłoby więc w szczególności w pierścieniach cyklotomicznych math  które są zbiorami liczb postaci

display-math

gdzie math jest ustaloną liczbą pierwszą, a  math jest pierwiastkiem pierwotnym math-tego stopnia z  math Już Kummer udowodnił w połowie XIX wieku wspaniałe, ogólne twierdzenie o równaniu Fermata

display-math(7)

z którego wynika, między innymi, że w przypadku jednoznaczności rozkładu w pierścieniu math  równanie (7) możliwe jest tylko dla math Tak więc historia Wielkiego Twierdzenia Fermata zakończyłaby się ponad 150 lat temu i to niezależnie od tego, jak wielka byłaby rzekomo skończona moc zbioru wszystkich liczb pierwszych! Ale na szczęście (?) jest inaczej: liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, a największą liczbą pierwszą math taką, że w  math zachodzi twierdzenie o jednoznaczności rozkładu, jest math Kummer, co prawda, we wspomnianym wyżej wspaniałym twierdzeniu zadowala się założeniem znacznie słabszym niż założenie o jednoznaczności rozkładu: aby udowodnić, że równanie (7) nie ma nietrywialnych rozwiązań, wystarczy mu założenie, iż tzw. liczba klas ideałów pierścienia mathnie jest podzielna przez math  Warto wspomnieć, że metoda Kummera opiera się na następującym rozkładzie liczby math na czynniki:

display-math

oraz że na tej drodze nie udało się uzyskać pełnego dowodu Wielkiego Twierdzenia Fermata! Dowód Andrew Wilesa z 1995 r. opiera się na wnikliwym badaniu konsekwencji istnienia nietrywialnego rozwiązania równania (7) w nowoczesnej teorii krzywych eliptycznych – w ten sposób uzyskuje się upragnioną sprzeczność.