Przeskocz do treści

Delta mi!

Funkcja Eulera

Witold Bednarek

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: październik 2019
  • Publikacja elektroniczna: 30 września 2019
  • Wersja do druku [application/pdf]: (368 KB)

Tym razem o kilku ciekawych własnościach funkcji Eulera.

Niech φ (n) (gdzie n jest dodatnią liczbą naturalną) oznacza funkcję Eulera, czyli liczbę liczb naturalnych nie większych od n i względnie pierwszych z |n. Na przykład

φ(1) = 1,φ(2) = 1,φ (3) = 2,φ(4) = 2,φ (5) = 4,φ (6) = 2.

Przypomnijmy dwie powszechnie znane własności funkcji Eulera:

Twierdzenie 1. Jeśli p ,p ,...,p 1 2 k są różnymi liczbami pierwszymi i m1,m2,...,mk > 0 są liczbami naturalnymi, to

 m1 m2 mk m1 m2 mk -1 -1- -1- φ(p1 ⋅p2 ⋅...⋅p k ) = p1 ⋅p2 ⋅...⋅pk ⋅(1− p1)⋅(1− p2 )⋅...⋅(1 − pk) ⋅

Twierdzenie (Eulera). Jeśli a,n > 0 są liczbami naturalnymi oraz |nwd(a, n) = 1, to |n aφ n −1.

Zauważmy, że jeśli |n = p jest liczbą pierwszą i |nwd(a, p) = 1 (czyli |p a ), to wobec φ (p) = p − 1 mamy podzielność  p−1 p a − 1, czyli tezę w małym twierdzeniu Fermata.

Nietrudno jest udowodnić, że dla n ⩾ 3 liczba φ(n) jest parzysta (Czytelniku, spróbuj sam!). Okazuje się, że nie każda liczba naturalna parzysta jest wartością funkcji Eulera φ . Andrzej Schinzel udowodnił, że dla żadnego naturalnego k ⩾ 1 liczba 2 ⋅7k nie jest wartością funkcji |φ.

Jeśli p jest liczbą pierwszą, to |φ(p) p −1 (bo |φ(p) = p− 1 ). W 1932 roku Derrick Henry Lehmer spytał, czy istnieje taka liczba złożona n, że |φ(n) n −1. Pytanie to do dzisiaj pozostaje bez odpowiedzi. Można łatwo uzasadnić, że jeśli |n = pm11 ⋅pm22 ⋅...⋅pmk , k to podzielność |φ(n) n −1 jest równoważna podzielności

(p − 1)⋅(p − 1) ⋅...⋅(p − 1) p p ...p − 1. 1 2 k 1 2 k (1)

Oczywiście, gdy k = 1, to powyższa podzielność zachodzi (wtedy |n = p1 jest liczbą pierwszą). Dla |k⩾ 2 nie znaleziono liczb pierwszych |p,p ,...,p 1 2 k spełniających podzielność (1) i jest wątpliwe, czy takie liczby istnieją. W 1980 roku Geoffrey L. Cohen i Peter Hagis dowiedli, że jeśli |n jest liczbą złożoną i zachodzi podzielność (1), to |k⩾ 14 i n > 1020.

Zajmijmy się teraz równaniem

φ (x) = m, (2)

gdzie m > 0 jest daną liczbą naturalną. Można udowodnić, że powyższe równanie

(a)
dla |m = 2 ⋅7k ma 0 rozwiązań,
(b)
dla |m = 2 ⋅36k+1 ma 2 rozwiązania,
(c)
dla |m = 12⋅72k+1 ma 3 rozwiązania.

Zachodzi twierdzenie ogólne (Paul Erdős, Kevin Ford): dla każdej liczby naturalnej s ⩾ 2 istnieje taka liczba naturalna |m, że równanie (2) ma dokładnie s rozwiązań, co więcej, dla danego s⩾ 2 takich liczb jest nieskończenie wiele.

W 1922 roku Robert Daniel Carmichael sformułował hipotezę: nie istnieje takie |m, że równanie (2) ma dokładnie jedno rozwiązanie. Hipotezę można również wyrazić następująco: dla każdej liczby naturalnej n ⩾1 istnieje taka liczba naturalna x ≠ n, że |φ(x) = φ(n).

W 1994 roku Aaron Schlafly i Stan Wagon, przeprowadzając obszerne obliczenia numeryczne, wykazali, że jeśli równanie φ(x) = φ(n) ma dokładnie jedno rozwiązanie (tj. |x = n ), to  7 n > 1010 , tzn. najmniejszy kontrprzykład (jeśli istnieje) dla hipotezy Carmichaela ma ponad 10 milionów cyfr.

Przejdźmy do równania

x −φ (x) = k, (3)

gdzie k ⩾1 jest daną liczbą naturalną. Dla |k = 1 mamy nieskończenie wiele rozwiązań i są nimi wszystkie liczby pierwsze (dlaczego?). Dla |k = 3 i k = 5 mamy rozwiązania odpowiednio |x = 9 i |x = 25, co Czytelnik zechce sprawdzić. Niech teraz |k⩾ 7 będzie dowolnie ustaloną liczbą nieparzystą. Na mocy wzmocnionej hipotezy Goldbacha (każda liczba większa od 6 jest sumą dwóch różnych liczb pierwszych) istnieją takie różne liczby pierwsze p i q, że k + 1 = p +q. Przyjmijmy |x = pq. Wtedy x spełnia równanie (3), gdyż

x− φ(x) = pq − φ(pq) = pq − (p− 1)(q −1) = p + q −1 = k.

To pokazuje hipotetyczną rozwiązalność równania (3) dla każdego nieparzystego |k⩾ 1.

Okazuje się, że równanie (3) może nie mieć rozwiązania dla |k > 0 parzystych. Najmniejszymi takimi k są: 10, 26, 34, 50, 52, 58, 86, 100. W 1995 roku Jerzy Browkin i Andrzej Schinzel udowodnili następujący

Fakt. Równanie

x− φ(x) = 2n ⋅509203

nie ma rozwiązań dla każdego naturalnego | n⩾ 1.

Na koniec kilka zadań dla Czytelnika.