Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik początkującego olimpijczyka

Lemat o zwiększaniu wykładnika p-adycznego

Bartłomiej Bzdęga

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2020
  • Publikacja elektroniczna: 1 grudnia 2020
  • Wersja do druku [application/pdf]: (465 KB)

O zależnościach między |˚ (a± b) p i ˚ (an± bn): p

W poprzednim kąciku omówiłem wykładnik p -adyczny νp(n) i jego podstawowe własności - zachęcam Czytelnika, aby się z nimi zapoznał przed przystąpieniem do lektury.

Weźmy dwie liczby całkowite a i b. Niech p > 2 będzie liczbą pierwszą oraz |p a, b, ale |p a− b. Możemy wówczas zapisać |a = b + kp dla pewnego całkowitego k. Zachodzi równość

 p p p ap− bp = (b + kp)p − bp = ( )bp −1kp + ( )bp −2k2p2 + ...+ ( )kppp. 1 2 p

Zauważmy, że  p νp(( 1)bp−1kp) = νp(kp) +1 = νp(a− b) + 1, natomiast pozostałe składniki ostatniej sumy mają większe wykładniki p -adyczne. Na mocy własności (2') z poprzedniego kącika wynika z tego, że  p p |νp(a − b ) = νp(a− b) +1.

Niech teraz p = 2. Interesują nas liczby nieparzyste |a i b. Zachodzi równość  2 2 |ν2(a + b ) = ν2(a −b) + ν2(a+ b), ale równość ν2(a + b) = 1 ma miejsce tylko wtedy, gdy 4 a− b.

Trzymając się wciąż powyższych założeń, wybierzmy liczbę naturalną |m, która nie jest podzielna przez |p. Wtedy

amb−m --------= am +am b+. ..+abm +bm ≡ mam /≡ 0 (mod p), −1 −2 −2 −1 −1 a − b

więc w tym przypadku νp(amb−m) = νp(a − b).

Stosując indukcję oraz powyższe rozważania, wykazujemy tytułowy lemat.

Lemat (o zwiększaniu wykładnika p -adycznego (wersja z odejmowaniem)). Niech a i b będą całkowite, n - naturalne, p > 2 - pierwsze. Wówczas:

(1)
jeśli p a,b oraz p a− b, to  n n νp(a − b ) =νp(a − b) +νp(n) ;
(2)
dla nieparzystych a i |b :
(a)
jeśli 4 a −b, to  n n |ν2(a − b ) = ν2(a− b) +ν 2(n) ;
(b)
|ν2(an− bn) = ν2(a − b) dla n nieparzystych;
(c)
 n n 2 2 |ν2(a − b ) = ν2(a − b )+ ν2(n) −1 dla n parzystych.

Dla nieparzystego n zachodzi równość |an− bn = an + (−b)n. Pisząc |− b zamiast b, otrzymamy analogiczny lemat dla dodawania.

Lemat (o zwiększaniu wykładnika p -adycznego (wersja z dodawaniem)). Niech a i b będą całkowite, n - naturalne nieparzyste, p - pierwsze. Jeśli |p a, b oraz |p a + b, to νp(an + bn) =νp(a + b) +νp(n).

W zadaniach dość powszechne jest stosowanie nierówności |νp(n)⩽ logpn, która być może jest oczywista, ale warto tu o niej wspomnieć.