Delta 11/2010

Przestrzenie ilorazowe, czyli sklejanie kartki papieru