Kim jesteśmy?

"Delta" to miesięcznik upowszechniający nauki ścisłe, przede wszystkim matematykę, fizykę, astronomię i informatykę. Jesteśmy wydawani przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Misja

"Delta" ukazuje się od 1974 roku i została założona przez Marka Kordosa. Od samego początku stara się być "głosem nauki", zapraszając na swoje łamy głównie zawodowych badaczy dziedzin, które ma na swoich sztandarach. Publikowane u nas teksty mają różne grona odbiorców - niektóre są dostępne dla zainteresowanych uczniów, są jednak i takie wymagające od Czytelnika akademickiej wiedzy z danej dziedziny. Często ich lektura wymaga umysłowego trudu i skupienia - w "Delcie" wierzymy, że satysfakcja wynikająca ze zrozumienia czegoś wcześniej niezrozumiałego jest tego wysiłku warta.

Redakcja

"Deltę" redaguje kolegium redakcyjne, którego obecny skład jest następujący:

Lista wszystkich dotychczasowych członków Redakcji wraz z latami członkostwa znajduje się tutaj.

Komitet Redakcyjny

Nad pracą Redakcji czuwa Komitet Redakcyjny powoływany przez Dziekanów Wydziałów Fizyki oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na czteroletnią kadencję. W kadencji 2023-2027 w jego skład wchodzą: