Członkowie Klubu 44

Członkiem Klubu 44 zostaje osoba, która w którejkolwiek z dwóch konkurencji (matematycznej lub fizycznej) przekroczyła granicę 44 punktów. Trzykrotne powtórzenie tego dokonania skutkuje przyznaniem zaszczytnego tytułu Weterana. Więcej informacji można odnaleźć w zakładce O Klubie 44.

Klub 44 M

Weterani

(w nawiasie podano liczbę przekroczeń progu 44 punktów)

M. Adamaszek (8), S. Bednarek (3), W. Bednarek (9), W. Bednorz (3), A. Bonk (3), J. Ciach (5), J. Cisło (16), K. Dorobisz (3), B. Dyda (5), A. Dzedzej (3), J. Fiett (3), P. Gadziński (7), M. Gałecki (5), J. Janowicz (8), K. Jedziniak (3), T. Józefczyk (3), K. Kamiński (3), P. Kamiński (5), M. Kasperski (5), M. Kieza (4), H. Kornacki (3), P. Kubit (7), P. Kumor (15), A. Kurach (3), D. Kurpiel (3), M. Małogrosz (4), M. Mazur (3), M. Miodek (3), P. Najman (8), J. Olszewski (23), M. Pater (3), A. Pawłowski (4), M. Peczarski (3), M. Prauza (4), T. Rawlik (6), K. Serbin (3), Z. Skalik (4), L. Skrzypek (4), D. Sowizdrzał (3), M. Spychała (4), T. Tkocz (3), J. Uryga (4), T. Wietecha (14), J. Witkowski (5), A. Woryna (3)

Pozostali Członkowie

R. M. Ayoush, Z. Bartold, T. Biegański, W. Boratyński, P. Burdzy, T. Choczewski, M. Czerniakowska, A. Czornik, A. Daniluk, P. Duch, P. Figurny, M. Fiszer, Z. Galias, L. Garncarek, J. Garnek, L. Gasiński, A. Gluza, T. Grzesiak, K. Hryniewiecki, A. Idzik, K. Jachacy, M. Jastrzębski, P. Jaśniewski, P. Jędrzejewicz, A. Jóźwik, G. Karpowicz, H. Kasprzak, J. Klisowski, T. Komorowski, Z. Koza, J. Kraszewski, A. Krzysztofowicz, T. Kulpa, A. Langer, R. Latała, P. Lipiński, P. Lizak, P. Łabędzki, J. Łazuka, M. Łupieżowiec, W. Maciak, J. Małopolski, J. Mańdziuk, B. Marczak, M. Marczak, M. Matlęga, K. Matuszewski, K. Maziarz, R. Mazurek, Ł. Merta, H. Mikołajczak, M. Mikucki, J. Mikuta, J. Milczarek, R. Mitraszewski, K. Morawski, M. Mostowski, W. Nadara, W. Olszewski, E. Orzechowski, R. Pagacz, K. Patkowski, R. Pikuła, B. Piotrowska, K. Pióro, W. Pompe, N. Porwol, M. Roman, M. Rotkiewicz, A. Ruszel, F. S. Sikorski, Z. Sewartowski, J. Siwy, R. Słowik, A. Smolczyk, P. Sobczak, S. Solecki, Z. Surduka, T. Szymczyk, W. Szymczyk, W. Tobiś, K. Trautman, P. Wach, T. Warszawski, J. Węgrecki, K. Witek, A. Wyrwa, M. Zając, G. Zakrzewski, Z. Zaus, K. Zawisławski, K. Zygan, B. Żmija, P. Żmijewski

Klub 44 F

Weterani

(w nawiasie podano liczbę przekroczeń progu 44 punktów)

P. Bała (3), P. Gworys (3), A. Idzik (11), M. Koźlik (5), D. Lipniak (3), J. Łazuka (3), K. Magiera (4), A. Nowogrodzki (3), P. Perkowski (5), A. Sikorski (3), A. Surma (4), T. Wietecha (16), J. Witkowski (3), M. Wójcicki (3), J. Zambrzycki (4)

Pozostali Członkowie

P. Adamczyk, R. Baniewicz, A. Borowski, S. Buć, P. Gadziński, Z. Galias, A. Gawryszczak, A. Gluza, W. Kacprzak, K. Kapcia, J. Lipkowski, M. Łącki, M. Łupieżowiec, B. Mikielewicz, L. Motyka, R. Musioł, J. Piotrowski, T. Rawlik, R. Repucha, J. Stelmach, L. Szelest, T. Tkocz, P. Woch